U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Úhelníky

Kategorie: Dílna | Autor: Josef Černý

Pro spojování do pravého úhlu – ať dřevěných trámků, desek nebo polic do regálů či přímo na stěnu – je nejjednodušší použít úhelníky. Ty se vyrábějí v nejrůznějších tvarech, velikostech i materiálech. Materiál, rozměry a zejména sílu volíme podle zatížení, které úhelník bude nést. Tam, kde nepočítáme s příliš velkým namáháním, můžeme použít jednoduchý úhelník z plechu nebo dokonce z plastu. Plechové úhelníky mají tloušťku 1,5 nebo 3 mm a šířku 15 nebo 20 mm; slabší z úhelníků jsou určeny jen pro malé zatížení. Plastové úhelníky (v různém barevném provedení) můžeme použít tam, kde upevňovací vruty nebo šrouby nemají být vidět (např. u polic v regálu). Duté úhelníky se dají otevřít, po zašroubování vrutů se opět zavřou. Pro spojování větších trámků se vy-rábějí masivní pozinkované úhelníky s předlisovanými otvory, které jsou vhodné i pro venkovní prostředí (například pro konstrukci pergol a jiných zahradních staveb). Pro tyto účely se dají použít i obdélníkové desky ze silného ocelového plechu, rovněž s otvory, jimiž se dají spojovat trámky a nahradit tak tesařské spoje. V některých případech jsou vhodné úhelníky nikoli ohýbané z ocelového pásku, ale ploché, stříhané z plechu. Jsou původně určené pro zpevnění okenních křídel, ale je možné jimi spojit do pravého úhlu i dvě dřevěné desky. Pokud pomocí úhelníků zavěšujeme polici na stěnu, musíme si uvědomit, že přílišné zatížení může jednak zdeformovat úhelník, jednak namáhá horní vrut na tah, takže příslušnou hmoždinku doslova vytahuje ze zdi. Nemáme-li dostatečně dimenzované úhelníky, musíme zvýšit jejich počet – pak unesou úměrně vyšší zatížení. U některých úhelníků uvádí výrobce maximální zatížení; je to váha působící na konec vodorovného ramene.

Foto – Ohýbané úhelníky z ocelového plechu o tloušťce 2 mm se vyrábějí v několika velikostech

Foto – Úhelníky stříhané můžeme použít pro spojení svislých a vodorovných částí polic

Foto – Masivní úhelníky z pozinkovaného plechu jsou určeny zejména pro spojování dřeva v exteriérech

Foto – Jako náhrada tesařských spojů se používají rovné obdélníky z ocelového pozinkovaného plechu

Foto – Pro menší zatížení je možné použít i úhelníky z plastu. Vruty, jimiž se připevňují k podkladu, jsou ukryty za odklopnou částí. Tento způsob umožňuje upevnit polici na stěnu velmi decentně

FOTO IVAN POLTAVEC a archiv

Úhelníky