U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Na chatě u nespoutané řeky

Kategorie: Návštěva | Autor: František Hajnyš, foto Autor

Jdeme údolím proti proudu Odry, místy velmi kamenitým. Nacházíme řadu chat, které slouží k rekreaci lidem z blízkého i dalekého okolí. U jedné z nich si všímáme vyřezávaných figur, jako je čarodějnice na koštěti, vodník a dokonce i perníková chaloupka. “Jestli chcete, můžete si je vyfotit vevnitř,” zve nás k sobě na návštěvu pan Josef Kunovjánek.

Tahle chata si už “prožila” své a s ní i její obyvatelé. Náš hostitel se k vyprávění pobízet nenechal: “Pracoval jsem v Ostravě pětačtyřicet let u Českých drah jako inspektor, pocházím ovšem z jižní Moravy ze slovácké Ostrožské Nové Vsi. Jako patnáctiletý kluk jsem šel do Ostravy do učení a už jsem tam zůstal. Přes prázdniny, v době dovolené, jsem v těchto místech dělával vedoucího tábora pro ostravské děti. Na louce před námi jsme zorganizovali v roce 1973 parašutistické seskoky. Protože se mi tady moc líbilo, postavili jsme si se známými na místě mlýnského náhonu v roce 1975 tuto dvojchatu.

Nejen oheň, ale i voda

lítalo tři sta metrů daleko na stromy a z chaty zbyl jen komín. Z televizoru zůstalo pár malých destiček a z mlýnku na maso, co vidíte – tato kulička… Neodradilo mě to však, a začal jsem stavět znovu. Jen dřevo, ze kterého je nová chata postavená, jsem vzal do rukou nejméně dvanáctkrát. Bylo ho nutné přivézt, nařezat, ohoblovat, napustit, natřít… Stavěl jsem téměř osm roků.”Mysleli, že si už nejhorší odbyli, a přišla povodeň. Psal se rok 1997. “Voda mi proudila pod prahem, chybělo jen osm centimetrů, aby vnikla dovnitř. Hrozilo nebezpečí, že odnese chatu do Polska. V řece plavaly dvacetimetrové klády, i metr silné, a voda si s nimi pohrávala jako se zápalkami.”

Dvě vodní nádrže

Odra je jedinou řekou, která nemá na svém horním toku žádnou přehradu. Ovšem v platném vodohospodářském plánu jsou v údolí naplánovány dvě vodní nádrže, horní u Spálova a dolní nádrž u obce Heřmánky. Účelem staveb by bylo v době přebytku elektrické energie přečerpávání vody do horní nádrže a v době energetických špiček by se odtud voda vracela přes turbíny, čímž by vyráběla elektrický proud. Tak jako je tomu v přečerpávajících nádržích Dlouhé Stráně v Jeseníkách.”Kdyby se tento projekt uskutečnil, byli bychom pod vodou. Vždyť naše chata je od řeky Odry pouhých třicet metrů,” říká smutně pan Josef, který si toto údolí zamiloval a bez něj by nemohl být. Zvlášť krásně tu je na podzim, kdy barevnost listnatých stromů vyniká mezi jehličnany a okouzluje svou paletou. I já často jezdím do těchto míst, kde je čistá voda, voňavé lesy a silný horský vzduch, do kraje, který místní lidé nazývají “panenským údolím”.

Odra je evropská řeka

Odra se českým územím vine v délce 127,5 km, celkem však měří 855 km a z velké části protéká Polskem a pak Německem, aby se její vody nakonec vmíchaly do Baltského moře. Pramení severovýchodně od obce Kozlov v Oderských vrších. Bystřinný charakter má jen v oblasti Nízkého Jeseníku, dál v Moravské bráně ji zdobí meandry. V horských oblastech se průměrné roční srážky pohybují až do 1300 mm. A právě u Spalovského mlýna, odkud je naše vyprávění, může lidem pěkně pohrozit.

FOTO 1 – Kdo by si pomyslel, že tahle chata už má za sebou požár i povodeň…

FOTO 2 – Mezi dobrými sousedy stačí jen symbolický plot

FOTO 3 – Josef Kunovjánek se zbytkem mlýnku po požáru

FOTO 4 – Za plůtkem je sousedovic chatové dvojče

FOTO 5 – Usměvavý strašák si lebedí v romantice pozdního léta

FOTO 6 – Na dozrávání rajčat v údolí Odry dohlíží vodník

FOTO 7 – Vlídná tvář nespoutané řeky

Na chatě u nespoutané řeky