Mulčování a hnojení čedičem

Překrytí zeminy kolem rostlin mulčem si získalo mnoho příznivců, ale ne každý má povědomí o všech použitelných materiálech. Čedič se řadí k méně známým druhům mulče vhodným pro užší okruh výsadby.

Čedič neboli bazalt je vyvřelá hornina s jemnozrnnou stavbou, tmavě šedého až černého zbarvení, případně s hnědým anebo červeným odstínem. Vzhledem k tomu, že obsahuje sodnovápenaté živce, je vhodný spíše pro rostliny upřednostňující zásadité půdy. Jako mulč se uplatní nejlépe u suchomilných výsadeb.

mulčování čedičem

Mulčování čedičem svědčí sukulentům. Foto: Shutterstock

Čím je čedič prospěšný

čedič

Čedič neboli bazalt má ponejvíce černé zbarvení. Foto: Shutterstock

K užitečným vlastnostem čediče patří dobrá propustnost vláhy, jejímuž vypařování z půdy následně efektivně brání. Čedičový mulč rychle osychá a prohřívá se právě díky tmavé barvě přitahující sluneční paprsky. Tím se vytváří vhodné mikroklima zejména pro skalničky, respektive pro teplomilné a suchomilné druhy, které je ale nežádoucí pro plevele. Dalším plusem souvisejícím s dešťovými srážkami je, že voda čedičové kamínky nesplaví ani při použití na svažitém terénu. Ostrohranný štěrk navíc představuje nepříjemnou překážku pro slimáky. Aby mulč skutečně plnil svou funkci, měla by mít jeho vrstva tloušťku minimálně pět centimetrů.

čedičový mulč

Čedičový mulč dobře propouští vláhu. Foto: Shutterstock

čedičový. mulč

Vzhledem k tmavé barvě vyhovuje čedičový mulč teplomilným a suchomilným skalničkám. Foto: Shutterstock

Další využití čediče

Čedičový kamenný prach je výborným zdrojem celé řady minerálů, má mírně zásaditou reakci, která zvyšuje hodnotu pH půdy. Pomáhá zadržovat vodu v písčité půdě, aniž by způsoboval její přílišnou vlhkost. Lze jím obohatit půdu i v užitkové zahradě. Kvalita kořenové zeleniny z mineralizované půdy se projeví také v nesrovnatelně delší době skladovatelnosti ve sklípku oproti té pěstované v běžné zemině.

čedičová moučka

Odpadní kamenná moučka či krupice poslouží jako minerální hnojivo. Foto: Shutterstock

Aplikace prachu se provádí pouze jednou, nejlépe již při zakládání záhonů. Na průměrně velký záhon postačí zhruba pět litrů. Za bezvětří můžeme prach na záhony rozházet, ale lepší je vsypat ho do nádoby s vodou, aby se v ní částečně rozpustil. Těžší písek, který do záhonu přidat nechceme, klesne ke dnu. Záhon poté vodou s prachem opatrně zalijeme tak, aby písek zůstal na dně nádoby. Při práci s kamenným prachem je nutná ochrana dýchacích cest respirátorem nebo maskou s prachovými filtry.

černý bazalt a bílý křemen

Minimalistickou zahradu oživí kontrast černého bazaltu a bílého křemene. Foto: Shutterstock

Kde ho koupit?

Čedičový prach (moučku) lze zakoupit v některých zahrádkářských potřebách včetně e-shopů nebo ho pořídit přímo v lomu jako odpadní produkt z třídiček, a to za nízkou cenu, někde i zdarma.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Mulčování a hnojení čedičem