Montáž vodovodní baterie

Kvalitní vodovodní baterie dodá vaší koupelně nejen větší noblesu a lesk, ale její komfortní funkce bude každému zcela jistě příjemná i při mytí a koupání. Přesvědčte se, jestli z vaší netěsnící baterie neodkapává stále voda nebo jestli vám nová páková baterie neušetří peníze za vodné a stočné.

Výběr

Nebudeme asi většinou kupovat vodovodní kohout s jedním vývodem na studenou vodu, ale moderní vodovodní směšovací baterii na studenou i teplou vodu, pro vany a sprchy i s vývodem na sprchu.
Dnes jsou namísto starých vodovodní armatur se dvěma šroubovacími kohoutky zcela běžné baterie pákové. Umožňují rychlejší nastavení průtoku žádaného množství vody i mísení vody na potřebnou teplotu. Ušetříte tak až 30% vody a nákladů na ni. Jejich design je velice pestrý, jsou nabízeny elegantní plynulé tvary i módní technicistní kreace předních návrhářů, baterie v chromovém provedení, také baterie opatřené bílým nebo pestrým lakem. Milovníci klasiky si mohou koupit modernizované baterie se dvěma šroubovacími kohouty ovšem s rychlejším stoupáním závitu a tím i rychlejším nastavením průtoku vody. Ještě větší komfort nabízejí baterie termostatické. Bývají sice dražší, ale poskytují další výhody a úspory. Po nastavení maximální teploty vám baterie sama hlídá teplotu protékající vody a tím opět zkracuje dobu nutnou pro zregulování. Navíc se nemůžete opařit horkou vodou. Oceníte to obzvláště při sprchování.
Podle způsobu montáže pak můžete vybírat mezi bateriemi stojánkovými, které se montují většinou přímo na umyvadla a kuchyňské dřezy a bateriemi stěnovými, které se používají zase nejvíce u van a sprch.

Rozměry a umístění

Na umístění vodovodní baterie musíte myslit již při instalaci přívodního potrubí. Tehdy se také musíte rozhodnout pro použití stěnové vodovodní armatury připojované nad umyvadlo nebo stojánkové montované do připraveného otvoru v mušli umyvadla.
Pro stojánkovou baterii si zajistěte, aby přívody studené a teplé vody byly ukončeny v místě instalace umyvadla ve výšce asi 58 centimetrů. Potrubí se v tomto případě většinou uzavírá rohovými kohouty, na které se teprve připojuje vodovodní armatura. Kohouty umožňují bez problémů zavřít přívod vody a tím usnadňují jakékoli opravy i výměny armatur. Pokud použijete stěnovou vodovodní armaturu, musí být její připojení pro umyvadlo asi ve výšce 100 centimetrů, u vany počítejte s umístěním armatury asi 20 centimetrů nad okrajem vany. Do sprchového koutu se montuje do výšky asi 120 až 130 centimetrů. Závěs na sprchu nebo konec sprchové trubky má být ve výšce 190 až 230 centimetrů. U stěnové armatury je navíc velmi důležité dodržet rozteč vývodů studené a teplé vody podle druhu zvolené armatury. Jejich rozteče se dělají nejčastěji 100 nebo 150 milimetrů, ale není vyloučen ani jiný rozměr.
Vývod teplé vody se montuje vlevo.

Nářadí

 • vodováha
 • skládací nebo svinovací metr
 • stavitelné kleště
 • stavitelný klíč
 • trubkový klíč číslo 9
 • pilka na kov
 • hrubý pilník

Materiál

 • vodovodní armatura
 • rohový ventil
 • konopí
 • fermež

Montáž rohového kohoutu

Rohový ventil se umisťuje pod umyvadlo nebo kuchyňský dřez v případech, když použijete stojánkovou vodovodní baterii.
Pozor, první akcí, na kterou nesmíte zapomenout, je před každým zásahem do rozvodu uzavřít uzávěr vody. Dále je důležité před montáží vyčistit vývody potrubí od všech nečistot.
Rohový ventil připojujeme přímo do koncového šroubení vodovodního přívodu opatřeného závitem, tzv. nástěnky. Závit kohoutu ovineme pramenem konopí jako těsněním (nebo speciální těsnící teflonovou páskou), to natřeme fermeží a našroubujeme do závitu přívodního potrubí. Nesmíme zapomenout před šroubováním nasadit i krycí růžici. Kohout umístíme vývodem nahoru, abychom k němu mohli napojit přívodní hadice nebo trubky vodovodní baterie. Je dobré volit rohové kohouty opatřené současně sítkem na zachycování hrubých nečistot.

Postup

1. Vybalte z obalu rohový ventil, zkontrolujte úplnost a kvalitu těsnění.

2. Při montáži jakýchkoli chromovaných součástek nesmíte použít kleště nebo klíč, které by neměly dosedací plochy čelistí ochráněné speciálními plastovými návleky nebo jako v našem případě nebyly alespoň opatřené vrstvou plastové lepicí pásky nebo vloženého plastového pásku či kartonu. Jinak armaturu nebo matici poškrábete.

3. Před našroubováním rohový kohout opatřete, napakujte, těsněním z pramene konopí. Natáčí se tak, aby pramen šel ve směru šroubování a pokryl celý závit kohoutu.

4. Kohout našroubujte napřed ručně a později stavitelnými kleštěmi do závitu koncovky přívodního potrubí. Nastavte jej tak, abyste mohli pohodlně napojit přívodní hadičky armatury.

Stojánková vodovodní baterie umyvadlová

Po vybalení se seznamte s návody a zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny potřebné součástky a nářadí.
Montáž vám výrazně usnadní, bude-li možné armaturu instalovat ještě do mušle umyvadla nenamontovaného na stěnu.
Armaturu opatřete přívodními hadičkami (nebo měkkými přívodními trubkami), musíte dát pozor, abyste nezapomněli na pryžová těsnění, tzv. o-kroužky. Našroubujte také kotvící šroub nebo šrouby. Pokud je vaše armatura vybavena pákovým ovládáním odpadu, nainstalujte i příslušnou část ovládání. Na spodek armatury nasuňte těsnící kroužek. Nyní můžete vystrojenou armaturu nasunout z vrchní strany do příslušného otvoru umyvadla a zespodu pomocí kovové upevňovací podložky a matice přišroubovat. Pozor, pod kovovou podložku přijde ještě podložka pryžová. Pro dotažení fixační matice armatury vám nejlépe poslouží dostatečně dlouhý trubkový klíč velikosti 9 milimetrů. Utahujte ale citlivě, abyste křehké keramické umyvadlo nepoškodili.
Nyní bude vhodné provést instalaci umyvadla na stěnu a dokončit montáž baterie. Poté bude poslední prací napojení přívodů vody. Pokud to již dříve neprovedl řemeslník, nainstalujte rohové ventily. Při použití pákových baterií je nutné, aby rohové ventily byly opatřeny sítkem, jinak hrozí nebezpečí poškození přesných ploch kulového ventilu armatury. Nasaďte na vývod rohového ventilu převlečné matice přívodních hadiček a dotáhněte. Dejte pozor, abyste hadičku nezkroutili a aby se v žádných ohybech nelámala. Nezapomeňte na těsnění. Trochu více práce bude, je-li baterie vybavena měkkými kovovými přívodními trubkami. Prohněte je tak, aby všechny oblouky byly plynulé a případně je zkraťte. Na zkrácení se používá speciální řezák, vystačíte ale i s pilkou na kov. Musíte však dát pozor, abyste trubku nedeformovali a na řezu případné otřepy dobře začistili.
Instalace je hotova. Napusťte vodu do obvodu a zkontrolujte všechny spoje na přívodu. Pokud vám spoj netěsní, dotáhněte matici nebo, je-li poškozeno těsnění, vyměňte je. Nastavte páku baterie do střední polohy, pusťte ji naplno. Tím vyplavíte případné nečistoty z potrubí a ochráníte citlivé plochy kulového ventilu baterie.

Postup

1. Připravte si sestavu vodovodní armatury a zkontrolujte její úplnost.

2. Našroubujte přívodní hadičky do otvorů na spodní straně a opatřte armaturu zespodu těsněním.

3. Šrouby, kterými armaturu upevňujete k umyvadlu, našroubujte raději také předem. Naše armatura je vybavena dvěma, někdy bývá pouze jeden.

4. Nasuňte baterii svrchu do otvoru v umyvadle.

5. Baterii v otvoru umyvadla pečlivě vystřeďte, aby dobře držela a nezatékala okolo ní voda.

6. Ze spodní strany vodovodní armaturu dotažením matic pevně upněte. Nejvhodnějším nástrojem je dostatečně dlouhý trubkový klíč. Musíte dát pozor na opatrné dotahování, abyste nepoškodili umyvadlo.

7. Montáž přívodu vody zakončete připojením přívodních hadiček na rohové ventily. Převlečnou matici opatřenou těsněním mírně dotáhněte stavitelným klíčem.

Stojánková vodovodní armatura dřezová

Postup montáže je v zásadě stejný jako u vodovodní baterie umyvadlové. Jen je snad ještě vhodnější namontovat baterii na dřez před jeho montáží do kuchyňské linky, protože pod její deskou bývá opravdu málo prostoru pro práci.

Postup

1. Vybalte dřezovou armaturu a a zkontrolujte její kompletnost.

2. Našroubujte přívodní hadičky a fixační šrouby do otvorů na spodní straně baterie a opatřete armaturu zespodu těsněním.

3. Zasuňte baterii svrchu do připraveného otvoru v kuchyňském dřezu.

4. Nasuňte ze spodní strany fixační kovovou i pryžovou podložku.

5. Našroubujte matice a jejich dotažením armaturu pevně upevněte. Teprve pak dřez zamontujte do připraveného otvoru v desce kuchyňské linky.

6. Zapojte přívodní hadičky armatury na rohové ventily. Převlečnou matici opatřenou těsněním mírně dotáhněte.

Stěnová vodovodní baterie

Připravte si baterii k montáži, zkontrolujte úplnost a zda rozteč vývodů teplé a studené vody odpovídá zakoupené armatuře.
Do koncového šroubení přívodu vody nejprve namontujte vyrovnávací prvek, tzv. etážku, která vám umožní vyrovnat případné drobné rozdíly roztečí vývodů instalace a baterie. Současně umožní srovnat baterii do vodorovnosti. Závity etážky napakujte konopím a stavitelnými kleštěmi nebo klíčem zašroubujte a nastavte do potřebné polohy. Vodorovnost zkontrolujte pomocí vodováhy přiložené k horním stranám obou etážek. Závity etážek musí vyčnívat nad povrch obkladu tolik, aby na ně bylo možno nasadit krycí růžici i našroubovat převlečnou matici baterie.
Na etážky nasaďte krycí růžice. Do přívodů baterie instalujte sítka, která chrání baterii před zanášením a poškozením přesných ploch kulového ventilu. Nezapomeňte ani na těsnění pod převlečné matice.
Nyní můžete baterii namontovat. Chromované převlečné matice baterie našroubujte nejprve ručně a dotáhněte je stavitelným klíčem nebo kleštěmi chráněnými speciálními návleky nebo alespoň ochrannou vrstvou proti poškození. Poté našroubujte sprchovou hadici či trubku, pokud montujete baterii do sprchového koutu. Opět pozor na těsnění pod převlečnou maticí. Na závěr nastavte páku baterie do střední polohy a spuštěním naplno vyplavte všechny nečistoty.
Při práci nad umyvadlem, vanou nebo vaničkou sprchového koutu je dobré si pod místo montáže a místo, kam odkládáte nářadí, položit například starý ručník, abyste umyvadlo nebo vanu nerozbili nebo nepoškrábali.

Postup

1. Vybalte armaturu a zkontrolujte rozteče přívodů, zda souhlasí s roztečemi vodovodní instalace.

2. Baterii, zvláště přesné plochy kulového ventilu pákové baterie, je nutné chránit sítky před hrubými nečistotami vyplavenými z potrubí.

3. Napakujte etážky pramenem konopí na straně, kterou budete šroubovat do přívodního potrubí a natřete konopí fermeží.

4. Napakovanou etážku našroubujte pomocí stavitelných kleští nebo klíče do šroubení přívodního potrubí.

5. Rozteč našroubovaných etážek na obou přívodech srovnejte do správné vzdálenosti a současně do vodorovnosti.

6. Na závit zašroubované etážky nasuňte krycí růžici.

7. Do přívodních otvorů vodovodní baterie zasuňte ochranná sítka.

8. Baterii nasaďte na etážky a ručně přitáhněte obě převlečné matice.

9. Převlečné matice střídavě dotahujte kleštěmi nebo klíčem opatřenými ochranou proti poškrábání chromovaného povrchu baterie.

10. Nakonec našroubujte sprchovou hadici nebo v případě montáže baterie do sprchového koutu trubici sprchy.

Zpracováno ve spolupráci s Baumax ČR s.r.o.

Uložit

Montáž vodovodní baterie