Mazelov

Rubrika: Region

Mezi ozdobami na zdejších fasádách najdete snad všechno: srdíčka, čtyřlístky, hvězdy, stromy života, tulipány, křížky, věnečky, střapce, kytičky… Ocitli jsme se totiž ve vesnici, pro které jsou honosné štíty statků typické.

Z trojúhelníku České Budějovice, Třeboň a Veselí nad Lužnicí je to z Mazelova nejblíže do Veselí. Ale i ostatní dvě města jsou co by kamenem dohodil, kolem dvacítky kilometrů. Nejromantičtější cesta vede z Třeboně mezi rybníky Krčínem, Stržkou, Záblatským, Ptačím Blatem, nedaleko přírodní rezervace Záblatské louky, která je pozůstatkem přírodního rašeliniště. Okolní krajina je mírně zvlněná, s lesy, poli a vlhkými loukami, které jsou protkány stokami pocházejícími i ze 16. století, kdy je dal zbudovat Jakub Krčín, aby odvodnil zdejší mokřiny. Také samotnou vesnicí vede jedna vodoteč napájející Záblatský rybník.

Rybníček s kachnami dokresluje kolorit návsi

Klasické členění statků

První určitější písemná zpráva o Mazelově je z roku 1445, víme ale, že ve 14. století vesnice už existovala. Také architektonické jádro pochází ze středověku. Ves patřila až do zrušení poddanství v roce 1850 k třeboňskému panství, od té doby existuje samostatně.
Náves s novobarokní kaplí Panny Marie se svažuje k rybníčku a má téměř obdélníkový tvar, uprostřed je však zastavěná. Kromě objektu bývalé kovárny zde stojí i několik dalších domů. Ve vesnici se dochoval mimořádný soubor lidových staveb – statky, sýpky, brány, domky, na kterých vyniká výtvarné zpracování štítů a průčelí s bohatou výzdobou ve stylu selského baroka. Většinou pocházejí z 19. století a počátku 20. století. Jsou dokladem, jak silný vliv měla blízkost veselsko-soběslavských blat s jejich honosnou architekturou.
Statky mají klasické členění: obytný dům, brána, sýpka. Uvnitř, v hloubce parcely, pokračuje dvůr s podélně orientovanými chlévy a příčně situovanou průjezdnou stodolou, zahrada je vzadu. Z dochovaných písemností je možné vyčíst, že zástavba na původně semknuté návsi byla časem po několika požárech rozvolněna. Nové usedlostí nebyly obnovovány na místě vyhořelých, ale byly stavěny dále od návsi. Tím vznikly dlouhé zahrady před několika usedlostmi.

Rozlehlá usedlost čp. 16 na jižním konci vesnice
zahrnuje tři domy, mezi nimiž jsou dvě zaklenuté
brány

Krásné prvky selského baroka

Od roku 1995 Mazelov patří k vesnicím, které byly vyhlášeny památkovou rezervací. K nejcennějším patří statek čp. 1, statek čp. 3, zemědělské usedlosti čp. 10 a 11, statek čp. 41 a chalupa čp. 42. Všechny byly vyhlášeny kulturní památkou.
V Mazelově jsou k vidění i další pěkné stavby, například zajímavá, nedávno opravená usedlost čp. 16 se žluto-oranžovou omítkou obrácená průčelími obytných domů i podélným domkem k východu. Je členěna symetricky, ohradní zeď přerušují zaklenuté brány a branky zdobené červenými zubořezy. Proti ní stojí usedlost čp. 15 s krásnou, i když dnes zanedbanou sýpkou s datací 1861 na křídlovém štítu. Za pozornost stojí i štíty sýpek na jižní straně návsi u domů čp. 21 a 22, datované rokem 1872, respektive 1908.
Většina usedlostí má vápennou ručně dělanou omítku v různých odstínech žluté a okrové s bílými štukovými ozdobami na fasádách. Každý dům má jiné zdobení, škála drobných motivů nebere konce.

Text: Martina Lžičařová
Foto: Martina Lžičařová a Petr Živný

Mazelov

Uložit

Mazelov