U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Mazaninu nebo systém?

Kategorie: říjen | Autor: dm

Oprava staré hrázděné stavby už nemusí být tak složitá. Používanou mazlavou hliněnou mazanici, důkladné promísenou se slaměnou řezankou, obilnými plevami a prasečími štětinami, dnes nahrazují speciální omítkové systémy. Hrázděnou stěnu lépe tepelně izolují a přitom jsou dostatečně prodyšné, takže zaručují přinejmenším stejnou kvalitu prostředí v interiéru jako tradiční materiály. Jsou i mnohem trvanlivější a odolnější vůči klimatickým vlivům či nevhodnému užívání stavby. Firma Rajasil (zastoupená na našem trhu) vyvinula pro sanaci a zlepšení tepelné ochrany hráz- děných stěn systém vnitřních a vnějších tepelně izolačních omítek a příhradové malty s dobrými kapilárními vlastnostmi včetně doplňků. Ukládají se mezi trámy hrázdění ve dvou vrstvách na speciální nosiče (pletivo) nebo laťkovou výztuž. Poslední vrstvou je šlechtěná, renovační nebo vápenná omítka a vhodné zvolená fasádní barva.

Aplikace příhradové tepelně izolační malty

Připravené bednění

Krycí omítka

Mazaninu nebo systém?