Málo místa vyřeší obytné podkroví

V malém domě je pro větší rodiny soužití nepohodlné. Všichni ztrácejí svůj komfort a je potřeba přemýšlet o vytvoření dalších místností, které každému poskytnou potřebné soukromí.

Všechna podkroví ale nejsou vhodná k rekonstrukci. Nemovitosti, ve kterých se prostor přímo pod střechou dá bez problémů předělat na obytnou plochu, mají sedlové a mansardové střechy. Pokud má dům střechu valbovou, pultovou nebo stanovou, nebudeme mít jistotu, že bude splňovat stavební a dispoziční požadavky k obydlení. V takovém případě je nutné nejdříve odborné posouzení statika a architekta.

Zobytnění podkroví s sebou přináší další prostory možné k obývání

Doporučení odborníka a potřebná povolení
Tvar střechy, její sklon, světlou výšku místnosti a statiku dokážou zhodnotit pouze odborníci s ohledem na aktuální legislativu a normy, které musí stavby splňovat. Pouze odborník může posoudit, zda konstrukce domu unese tíhu nově vytvořeného prostoru a zda krov je vhodný k sanaci. Dobré je také posoudit stav střešní krytiny a spojovacích prvků, které mohou ztížit rekonstrukci a značně navýšit rozpočet stavby.

Odborné posouzení stavby na začátku může odhalit na první pohled skryté závady, které by mohly průběh rekonstrukce překazit nebo prodloužit. Ke stavbě obytného podkroví je potřeba si nejdříve zajistit povolení od stavebního úřadu. Podle zákona se nesmí vykonávat změny ve způsobu užívání stavby bez úředního rozhodnutí. Množství potřebných dokumentů a dokladů se může odvíjet od konkrétní stavby, proto je pohodlnější celý proces žádosti také nechat na odborníkovi.

Pomocí systému dělicích příček si můžete prostory sami individuálním způsobem členit. Koupelna, ložnice, dětský pokoj – neexistuje žádná místnost, která by se pomocí odlehčených stěn nedala rozdělit

Stabilita konstrukce a dostatek světla
Ideální konstrukcí na podkroví je krokvová soustava bez vazných trámů nebo hambalková s příčnými vzpěrami. Poškozená nosná konstrukce se musí vyměnit a nová přizpůsobit podle pokynů statika a architekta. Vždy je důležité zvážit nosnost, protože by konstrukce tíhu nové krytiny a zateplení nemusela unést. Dřevěné části se ošetří proti houbám a dřevokaznému hmyzu.

Důležitý je také dostatek světla. Při výběru oken je vhodné myslet na celkové dispoziční řešení prostoru, tedy počet místností a jejich velikost. Podkroví se dá prosvětlit okny v průčelí, vikýři nebo střešními okny. Oblíbené jsou i světlovody, které světlo usměrní přesně tam, kde je potřeba. Při montáži střešních oken je nutné věnovat zvýšenou pozornost napojení střešního pláště na konstrukci okna. Prosakující vlhkost by mohla po čase okno deformovat.

Kvalitní izolace střechy je základem úspěchu

Izolace střechy
Při rekonstrukci podkroví je ideální technologie suché stavby, díky níž se zamezí zbytečné vlhkosti. Suchý postup se může použít při izolaci, stavbě střešních pohledů i realizaci podlah.

Základem izolace jsou pásy ze skelné vaty a sádrokartonové desky. Ty se připevní na nosnou konstrukci, zatmelí a vyztuží se páskami. Při montáži je podstatné soustředit se na nosné konstrukce mezi krokvemi. Prostor mezi jednotlivými trámy se utěsní izolační vatou. Izolace mezi krokvemi se přikryje parotěsnou fólií, aby se zabránilo průniku vlhkosti. Jednotlivé pásy fólie se neprodyšně slepí dohromady.

Stavba podlahy začíná vyrovnáním povrchu suchým podsypem

Stavba stěn a podlahy
Stejný postup suché stavby se aplikuje i při izolaci stěn. Po montáži izolačních pásů skelné vaty a její překrytí parozábranou se připevní kolmo na nosníky dřevěné konstrukce krokví profily na uchycení desek. Sádrokartonové desky nařezané do požadovaných rozměrů se připevní pomocí šroubů na všechny stěny místnosti. Po osazení podkroví sádrokartonovými deskami zbývá ještě zakrýt spáry a upravit rohy a sokly lištami.

Také při stavbě podlahy je vhodný suchý proces. Nerovnosti se vyrovnají suchým podsypem, na který se umístí vrstva tepelné a zvukové izolace. Po jejich položení se pokračuje tzv. roznášecí vrstvou. Je to plocha, která slouží k rovnoměrnému roznesení zatížení na izolační vrstvu podlahy a zabrání tak jejímu poškození. Tuto vrstvu vytvoříme použitím sádrokartonových, dřevotřískových či betonových desek. Podlahy je nutné oddělit od stěn a příček dilatační mezerou. Na takto připravenou podlahu lze položit dlažbu, koberec, parkety nebo PVC krytinu.

Spáry mezi sádrokartonovými deskami se zatmelí a po vytvrdnutí tmelu vybrousí

Jak zlepšit vlastnosti podkroví
Zakrýt nerovnosti stropu nebo zlepšit tepelné, akustické či protipožární vlastnosti místnosti je možné pomocí sádrokartonových podhledů. Kombinací závěsného podhledu s tepelnou izolací z minerálních vláken se vyřeší nejen tepelná izolace stropu, ale také se zlepší akustika a požární ochrana podkroví. Použít se mohou klasické sádrokartonové anebo kazetové desky. Právě výběru desek by se měly přizpůsobit nosné profily, na které se připevní. Sádrokartonové desky se mohou využít i při montáži příček.

K nezbytnému komfortu patří dostatek světla

 


Dobré rady
Pokud se rozhodnete vybudovat na půdě obytné místnosti, začněte tím, že si najmete projektanta.
Ještě před stavbou pozvěte statika, který posoudí, zda stávající konstrukce domu  vybudování obytného patra unese.
Před zakrytím izolací a obklady nezapomeňte ošetřit veškeré dřevo konstrukce ochrannými nátěry.
Tip
Finančně nejvýhodnější, i když nejnákladnější variantou je spojení podkrovní vestavby s výměnou konstrukce krovů a střešní krytiny.
Tip
Máte střešní okno na jih?
Přímé sluneční záření není vždy ideální, proto je nezbytným doplňkem střešního okna situovaného na jih kvalitní zastínění. Výrobci nabízejí různé rolety, žaluzie nebo venkovní markýzy, které dokážou v případě potřeby podstřešní prostor zastínit, či dokonce zcela zatemnit.

 

Text: Hornbach
Foto: Petr Zhoř, archiv firem a Shutterstock

 

Málo místa vyřeší obytné podkroví