U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

MAJITELŮM PAMÁTEK PŘIPOMÍNÁME:

Kategorie: Architektura | Autor: Připravil: GROZMAN

Pro stavební památky, památkové rezervace a zóny i ochranná pásma jsou z hlediska památkářů zcela nevhodné betonové i pálené tašky barvou odlišné od tradiční pálené krytiny, asfaltové (bitumenové) šindele, hladké plechové krytiny včetně měděného plechu, krytina z velkoplošných šablon, asfaltové pásy a fólie a jiné novější druhy krytiny odlišné tvarem, materiálem nebo barvou od starších druhů.

MAJITELŮM PAMÁTEK PŘIPOMÍNÁME: