U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Společenství mezí a skal

Kategorie: Duben | Autor: JS

Velká zahrada na svažitém kamenitém pozemku doslova vybízí nechat chalupu kolem dokola obrůst pestrobarevným společenstvím mezí a skal.

Skalkové úpravy před plotem i za plotem pozemku jsou velkolepým, do detailu promyšleným dílem. Výrazné kompozice rostlin a kamene, utvářené ve větších i menších celcích, lemují cesty, ploty, schody a zpevněné plochy v zahradě. To, že vytvářejí překrásnou kulisu okolí domu po celý rok, je známkou toho, že byly dobře založeny. Má-li skalka upoutávat barevností květů, je vhodné její volnější uspořádání, které dopřává rostlinám více místa a tím i více živin pro jejich růst. Vyžaduje však častější pravidelnou údržbu. Zde především dominují druhy, které časem vytvoří nádherné koberce květů, jež kameny vhodně doplňují a jako celek působí velmi atraktivně. Sortiment skalniček je obrovský. Mají zpravidla nízké nároky na živiny a spokojí se jen s omezenou zálivkou. Jsou světlomilné, většině se daří na skalce situované na jih nebo na západ. Na východních nebo dokonce na severně orientovaných skalkách je výběr rostlin částečně omezen – dobře se zde uplatní například jaterník, mateřídouška, áron, škornice, kopytník, čemeřice, bohyška, čechrava, mařinka vonná, barvínek a další. Barevnost skalniček lze vhodně doplnit poléhavými a zakrslými formami jalovců, skalníků, borovic a dalších dřevin. Vhodné jsou i dřeviny okrasné listem, například japonský javor aj. U volnějšího typu skalky je třeba počítat s větším výskytem plevelů, zejména dva až tři roky po založení skalky. Trsy rostlin ještě nejsou natolik rozrostlé, aby pokryly volnou půdu a potlačily nadměrný růst plevelů, z dosud nevyklíčených semen.

Závlahy bez korné

Většina skalek se spokojí s přirozenými srážkami, pouze v letních vedrech je třeba počítat s klasickou jednorázovou zálivkou ve večerních hodinách. Častější zavlažování vyžadují skalky situované na jih s volnějším seskupením kamenů a většími plochami rostlin, neboť rychleji vysychají. Problém lze vyřešit zavedením automatického zavlažování přímo do skalky. Do jednotlivých “kamenných mís” lze po jejich osázení zavést kapkovou závlahu, nebo na hotovou skalku položit rosné hadice tak, aby byly co nejméně vidět a přitom procházely přes všechna výsadbová místa.

Založení skalky

Při zakládání skalky se nejdříve vyznačí místa, která budou osázena skalničkami a zakrslými nebo pokryvnými dřevinami. Ve zbylém prostoru se z kamenů vytvoří zajímavá seskupení, která budou sestupně lemovat a zvýrazňovat plánované výsadby. Zásadou je, že se nejdříve rozmístí a dobře usadí největší kameny, které tvoří základ kompozice. Potom se rozmístí kameny menších velikostí a případné osvětlení. Nakonec se “kamenné mísy” vyplní dobrou zeminou. Skalku by měly tvořit kameny stejného druhu, aby působila přirozené a nechala vyniknout rozmanitosti a kráse skalniček.

Zajímavé propojení okrasné skalky a zahradního posezení u tradičního ohniště.

Ani ve skalce by nemělo chybět voda. Zde je využito menší plastové jezírko.

Kameny není dobré rozmisťovat namátkově na plochém záhonu. Obecně platí, že svažitá skalka je atraktivnější nežli skalka ve stejné výškové úrovni. Některé ze způsobů ukládání kamenů:

1 – Terasovitě se svažující skalka,

2 – Skalka se sestupně vyčnívajícími kameny,

3 – Utesovitá skalka,

4 – Roklinová skalka.

Pečlivě promyšlená skalková úprava v kombinaci s dřevěným plotem zvýrazňuje hranici pozemku.

JS, foto Iveta Kopicová

Společenství mezí a skal