U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Listopad

Kategorie: Volný čas | Autor: Dr. Jan Kyselý, FOTO RICHARD DEME, JIŘINA SEDLÁKOVÁ A ARCHIV

Od jara do zimy

Málokterý měsíc má název tak jasně odkazující ke stavu přírody jako listopad; holé stromy patří k této části roku stejně neodmyslitelně jako neradostné dušičkové počasí.

Teplota v průběhu listopadu pokračuje v rychlém poklesu. Již v polovině měsíce bývá přes den jen okolo 5 °C a v noci klesá rtuť teploměru k nule, ve druhé polovině listopadu už většinou pod ni. Velmi malá denní amplituda teploty (rozdíl mezi teplotou ve dne a v noci) souvisí s oblačností, pro náš listopad tak typickou. Listopad je nejoblačnějším měsícem roku a celodenní mlhavé počasí bývá označováno jako “dušičkové” jistě i pro svou svíravou a tesklivou atmosféru. V některých letech může takový ráz počasí přetrvávat i několik týdnů, jako například v roce 1995, kdy se na řadě míst u nás slunce na obloze neobjevilo déle než měsíc. Za “dušičkového” počasí se při teplotách pod -3 °C a při slabém větru vytváří často na stromech a drátech jinovatka. Celonoční vyjasnění bývají v listopadu vzácná, ale pokud k nim dojde, může teplota klesnout k -15 °C i níže. Listopad je v určitém ohledu také měsícem nejdeštivějším: třebaže srážkové úhrny jsou oproti červnu a červenci jen poloviční, počet dnů se srážkami je vůbec nejvyšší v celém roce. Např. v Praze (podle měření na letišti Ruzyně) prší kolem poloviny listopadu ve dvou třetinách všech dní, zatímco na přelomu září a října (kdy nastává roční minimum v pravděpodobnosti deště) jen ve třetině. V listopadu lze u nás čekat, s výjimkou vyšších poloh, také první den se sněžením, jehož polohu v roce velmi dobře odrážejí pranostiky vztahující se ke svátku sv. Martina. Má však pravdu i ta, která říká, že Martinův led bude vodou hned; mrazivé počasí se málokdy udrží po delší dobu a martinský sníh často mizí ten samý den, kdy napadne. I v listopadu se však mohou vyskytnout teplé dny; klementinská měření nás o tom jasně přesvědčují. Např. 3. listopadu 1970 vystoupila teplota na 19.5 °C, a ještě i na konci měsíce dosahují rekordní teploty k 15 °C. Nejníže klesla rtuť 22. až 24. listopadu 1858 postupně na -16.7 °C, -16.9 °C a -16.3 °C.

Obecné pranostiky

* Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

* Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.

Pranostiky k jednotlivým dnům

* Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí. (1. a 11. listopadu)

* Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. (2. listopadu)

* Svatý Teodor – mrazy lezou z hor. (9. listopadu)

* Martinův led bude vodou hned. (11. listopadu)

* Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu. (25. listopadu)

* Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží. (30. listopadu)

Listopad