U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

LISTOPAD V SADU

Kategorie: Zahrada | Autor: ing. Jaroslav Kraus

Začátkem měsíce, pokud jsou stromy jabloní a hrušní ještě olistěny, je nejlépe vidět, které stromy jsou nemocné nebo odumírající. Tyto dřeviny vykopeme pokud možno i s kořeny. V této době rovněž zbavíme stromy větví napadených chorobami kůry a dřeva. Zároveň odstraňujeme, pokud jsou vidět, zbytky moniliových plodů, které v koruně zůstaly po sklizni ovoce. Máme-li v sadu nebo v zahradě stromy, které se navzájem prolínají a jsou přehoustlé, objeví se na nich následující choroby.

   Nektriová rakovina (Nectria galligena): Patogen napadá rány po řezu, krupobití, praskliny po mrazech, poškození hmyzem nebo hlodavci, dostává se do tkání jizvami po opadu listů před jejich uzavřením atd. Záleží na odolnosti odrůdy a riziko zvyšují nevhodné stanoviště, přemokření, přehnojení a další vlivy. Po napadení následuje zbujení dřeva a korových pletiv. Na živých rakovinných pletivech se objevují červené plodničky, zbarvením i tvarem velmi podobné vajíčkům svilušky obecné. Ochranou je prosvětlování, tedy průklest zahuštěných stromů. Tam, kde se stromy chemicky ošetřují, je výskyt nektriové rakoviny malý.

   Bakteriová spála (bakterie Pseudomonas syringae): Tyto bakterie jsou součástí povrchové mikroflóry stromů. Do rostlinných tkání se dostávají přes různé otvory a poranění. Nejvíc bývají infekcí poškozena pletiva na kmeni a na větvích. Ale choroba může poškodit i květy na peckovinách a hrušních. Malé plody pak mají hnědé skvrny a opadávají. Na stromech peckovin vznikají velkoplošné nádory s klejotokem. Na jádrovinách je nekrotizována kůra, ale výměšky se nevytvářejí. Ochrana je stejná jako u rakoviny nektriové. Na peckovinách rány ošetřujeme během vegetačního období. Odstraňujeme napadené pletivo až do zdravého a rány zatřeme stromovým balzámem, ty větší štěpařským voskem.

   Často společně s bakteriálními onemocněními kůry a dřeva postupují houbová onemocnění. U broskvoní, meruněk a dalších peckovin jsou to hlavně houby rodu Cytospora cyncta. U jabloní jde hlavně o o cytosporové usychání větví. Ochrana u všech chorob kůry a dřeva spočívá hlavně v preventivních opatřeních, v zabezpečení zdravého růstu dřevin. Záleží na stanovišti, výživě, správné době řezu, prosvětlení stromů, dezinfekci ran a brzském odstraňování následků napadení stromu.

   V listopadu začneme shrabovat listí z jádrovin, hlavně tam, kde bylo napadeno strupovitostí, u peckovin zejména listy napadené skvrnitostmi. Tím omezíme zdroje infekcí pro příští rok. Dokud nezamrzne půda, můžeme vysazovat stromy a keře všech ovocných druhů.

LISTOPAD V SADU