U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Adventní rozjímání

Kategorie: úvod | Autor: Ivana Hudcová

Troufám si říci, že naše země je svým ateismem přímo proslulá. Je to dobře nebo špatně? Netuším. Jistá si však jsem, že s tím související neznalost věcí, jejíž kořeny tkví v náboženství, už za nic pozitivního považovat nelze. To už je totiž otázka kultury, v tomto případě však spíše nekulturnosti či dokonce barbarství. Uvědomila jsem si to docela nedávno, když jsme společně s přítelem meditovali o tom, zda svíčky za své “drahé zesnulé” zapálit prvního nebo druhého listopadu. Následným dotazováním jsme pak oba ve věku víc než pokročilém zjistili, že po jednom svátku připadá na každý z těchto dnů: první listopad je Svátkem všech svatých, zatímco druhého přicházejí na řadu Dušičky neboli Památka zesnulých. Tak trochu podobně je tomu i s Adventem. Mlhavě tušíme, že jde o pár týdnů před Vánocemi a ještě si možná vzpomeneme na adventní věnec. Víc ale nic. l na internetu totiž můžete najít pod heslem “advent” ten pravý až jako desátý v řadě. Předchází mu například elektronické docházkové systémy Advent anebo Adventure (obchod s vybavením pro turistiku) či Adventura (cesty za dobrodružstvím a sportem). A co jsem se to vlastně dočetla? Latinské slovo “adventus” znamená v překladu příchod, v tomto případě příchod Ježíše Krista. Prožívání oněch čtyř týdnů přede dnem Narození páně (25. 12.) by tedy mělo být připomínkou očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod vykupitele, a oživování touhy, aby se mesiáš objevil znovu. Věnec, odvěký to symbol vítězství a královské důstojnosti, je potom holdem tomu, kdo je očekáván jako vítěz, král a osvoboditel. Přiznávám, že institutu mesiáše, který “vykoupí naše viny”, příliš nerozumím. Věřím však na silné osobnosti, jejichž pozitivní příklad dá občas člověku šanci se zastydět nad vlastní nedokonalostí a příležitostným padoušstvím a – jako v Limonádovém Joeovi – v něm vyvolá touhu “být lepší”. Přemýšlím nyní i nad tím, jak si letos už konečně sama zhotovím svůj vlastní adventní věnec…

Adventní rozjímání