Lepidla nové generace

Rubrika: Market

V dalším pokračování našeho seriálu se posuneme do ob dobí nástupu nových technolo gií v oblasti lepení. Kontaktní ani epoxidová lepidla nahra zena nebudou. Především v ob lasti drobných domácích oprav se ale stále hledají lepidla, která by nejen dobře lepila, ale jejich použití by bylo rychlé a snadné.

 

KLASICKÁ „VTEŘINOVKA“ NEKONČÍ, ALE…

90. léta minulého století ukázala, že obrovské nárůsty ve spotřebě a používání vteřinových lepidel po minuly. Uživatelé pochopili, že pod statou oprav lepením není pouze rychlost, ale i pevnost, trvanlivost, spolehlivost apod. Spo třebitelé dnes při nákupu lepidla už neupřed nostňují rychlost, ale vyžadují speciální lepidla např. na tvrdé plasty, na kůži, na opravy ba zénových fólií apod., která budou na opravu ta nejvhodnější.

Přesto vývojáři lepidel nechtěli nahradit vteři nové lepidlo mnoha druhy speciálních. Chtěli přinést zákazníkovi podobné lepidlo, co se týče rozsahu použití, ale s vlast-nostmi, které vteřinové lepidlo vý razně převýší a předběhne.


NEVÝHODY VTEŘINOVÝCH LEPIDEL

Zásadní a limitující pro běžné vte řinové lepidlo je, že není pružn é – nelze s ním tedy lepit pružné materiály. Po vytvrzení tato lepidla tvrdnou a při ohybu praskají. Další nevýhodou je nestálost ve vlhkém prostředí. Každý, kdo si ně kdy slepil prsty tímto lepidlem ví, že pokud je dal pod vodu, lepidlo povolilo a prsty se podařilo očistit. Tr valé působení vlhkosti snižuje pev nost vteřinového lepidla a narušuje spoj. Požadované pevnosti docílíme lepením ploch do maximálně 1 cm2. Lepení větších ploch již tuto pevnost nezaručuje.

Tyto negativní vlastnosti, plus zvýšení konečné pevnosti, byly ty nejhlavnější, které se technici snažili vyřešit. Cílem bylo přinést taková le pidla, která budou splňovat požadavky ná ročných uživatelů.

 

LEPIDLA NOVÉ GENERACE

Brzy po roce 2000 se začala testovat nová, moderní lepidla a v roce 2005 se postupně na trh dostávají produkty, jako je UHU Alleskleber Super Strong & Safe a následně BISON NEXUS. Oba jsou to velmi podobné produkty s vynikajícími vlastnostmi. Jsou pouze čás tečně vyrobeny z kyanoakrylátu (základ vteři nových – kyanoakrylátových – lepidel).

Brzy po nich je následovaly i další producenti lepidel s podobnými produkty. Podařilo se i těm nejnáročnějším spotřebitelům nabídnout lepidla, která jsou rychlá a po vytvrzení pružná. Lze s nimi tedy lepit kromě tvrdých materiálů, jako jsou kovy, plasty, dřevo apod. i kůži a ko ženku, dále např. korek, polystyren (pozor, je to správně, tato lepidla ho neleptají) a mnoho dalších. Jsou odolná působení vlhkosti. Boty pro ně již nejsou žádný problém. Stejné je to i při drob ných venkovních opravách. Je třeba si uvě domit, že tato lepidla spadají do kategorie le pidel pro drobné opravy, nenahrazují stavební a montážní lepidla. Konečná pevnost, kterou dosahují, je až 100 kg/cm2. Tedy pevnost mnohonásobně převyšující běžné požadavky.

www.lepidla.cz

 

LEPIDLO V GUINNESSOVĚ KNIZE REKORDŮ

V roce 2008 bylo lepidlo UHU zapsáno do této knihy: Nejtěžší předmět zvednutý pomocí le pidla je FORD Pick Up Truck o váze 4140 kg. Čtyřtunové vozidlo viselo 1 ho-dinu zvednuté na jeřábu, zavěšené za dva ocelové válce o průměru 7 cm, vzá jemně slepené 9 kapkami lepidla UHU Alleskleber Super Strong & Safe. Re kordu bylo dosaženo 11. 10. 2007 v Německém Bühlu.

 

 

 

Vytržený pásek z vycházkové módní obuvi by se bez lepidel nové generace opravit nedal.

 

 

 

 

S lepidly lze i dekorovat a realizovat své odvážné nápady. Stačí jen vědět, jaké lepidlo na co použít!

 

 

 

 

Nová lepidla snesou i dlouhodobé působení vody a povětrnostních vlivů!

 

 

 

Prasklé, pružné těsnění v chladničce či mrazáku vteřinovým lepidlem neopravujte. Dlou ho by to nevydrželo. Použijte podobným způsobem novou generaci lepidel a uvidíte!

 

 

 

Komerční prezentace

Lepidla nové generace