U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

LEPENÍ KERAMIKY A PORCELÁNU

Kategorie: Dílna | Autor: ae

RENOVACE

Rozbijeme-li porcelánový hrneček, jehož hodnota nám za práci s lepením stojí (a počet střepů je zvládnutelný), pak se musíme rozhodnout, jakým způsobem sjednáme nápravu.

Rozbitý porcelán můžeme slepit tak, že nikdo lepená místa nepozná, ale pevnost spojů bude nižší (nelze se například spolehnout, že se hrneček naplněný horkým čajem najednou nerozpadne), nebo zda porcelán slepíme pevně, ale lepidlem, které se bude od něho barevně lišit.

Do vitrinky

V prvním případě můžeme k lepení použít disperzní lepidlo, například Herkules , jehož viskozitu i barvu vylepšíme přídavkem titanové malířské běloby (v prášku), nebo bílé modelářské sádry (v tom případě musíme lepidlo poněkud zředit vodou). Pokud jsme pracovali pečlivě, pak slepená místa na bílém porcelánu nejsou vůbec vidět. Lepidlo však neodolává dlouhodobému působení vody, zejména horké, takže takto opravený šálek se hodí nejvýš do vitrinky.

Problém barvy

Máme-li v plánu porcelánový předmět dále používat, je možné jej slepit podstatně pevnějším epoxidovým lepidlem. Známé EPOXY 1200 je sice pevné, ale nažloutlé, takže je na prasklinách vidět, mimoto časem ještě poněkud ztmavne. Vhodná jsou také lepidla Lepox nebo Unilex , jejich barvy se však spíš hodí pro lepení keramiky stmavým střepem. Novinkou v oblasti lepení porcelánových předmětů je bezbarvé lepidlo UHU (prodávané ve žlutočerné tubě), které patří mezi lepidla s krátkou dobou vytvrzování. Protože je autor článku použil pro opravu porcelánového hrnku nedávno, není možno zaručit, že se jeho pevnost či zbarvení časem nezmění; je to však jediné lepidlo, které “nepovolilo” ani v myčce nádobí, kam byl čerstvě slepený šálek omylem vložen.

Porézní materiál

Pro lepení keramiky, která má řidší střep s velkými póry, do kterých se přímo ochotně všechna řídká lepidla vsáknou, musíme použít lepidla s vyšší viskozitou. Jsou to jednak gely (v tomto provedení je známý například vteřinový Loctite gel ), podle údajů výrobců lze rovněž použít Bison Contact adhesive gel a pravděpodobně i náš výrobek (Lachema) SICOMET tixotrop , což je kyanoakrylátové lepidlo s vysokou viskozitou. Při aplikaci vteřinového lepidla musíme dávat pozor, abychom se k lepenému předmětu nepřilepili sami; odlepení je možné v horké vodě, ale často k němu dojde až za dvě nebo tři hodiny. Mezitím se ovšem spolehlivě rozlepí porcelánový šálek, který jsme tak pracně lepili…

Zpevnění kolíčky

Vzhledem k nižší pevnosti keramických výrobků je vhodné je při lepení zpevnit kolíčky. Ve stěně rozbitého předmětu vyvrtáme otvory (jejich velikost musí být ale taková, aby keramika při vrtání nepraskla; průměr vrtáku by neměl být větší než jedna třetina síly stěny). Pro vrtání bychom měli použít modelářskou rychloběžnou vrtačku napájenou bezpečným napětím. Protože vrták se při práci zahřívá, musíme jej chladit; vhodné je vytvořit z dětské plastelíny, sklenářského kytu nebo modelovací hlíny v místě, kde vrtáme, jakousi ohrádku, do níž nalijeme malé množství vody. Otvory, které vyvrtáme na jedné části předmětu, by měly být hluboké asi 5 mm. Vhodným lepidlem (třeba epoxidovým, zahuštěným malířskou hlinkou) do nich vlepíme krátké (10 mm) kovové tyčky; restaurátoři používají mosaz, lze však použít i zkrácené hřebíčky bez hrotů a hlaviček. Po vytvrzení lepidla přeneseme umístění kolíků na druhý kus; pokud je těchto kolíků víc, je vhodné použít papírovou šablonu.

Retuš a glazura

Slepené místo se bude zřejmě barevně lišit od původního materiálu; vyretušujeme je například temperovými barvami. Ty bychom měli pak překrýt vhodným bezbarvým lakem, protože na nich by případná retuš nemusela držet. V případě, že při rozbití porcelánového nebo keramického předmětu dojde k poškození glazury, budeme se muset snažit vyrobit ji z vhodného lesklého materiálu; můžeme použít například polystyrenový lak, který si vyrobíme tak, že v trichloru či tetrachloru rozpustíme čistý pěnový polystyren. Štětcem pak na slepené místo nanášíme hustý roztok tak dlouho, až tato nová “glazura” vyplní proláklinu a nebude se lišit od okolí.

K zajištění lepených částí proti posunutí poslouží lepicí páska.

1. Pro spojení keramického předmětu kolíky si na jedné jeho části vyznačíme budoucí otvory malou kapkou husté barvy; po přiložení druhé části se barva přenese i na ni.

2. Aby se vrták chladil, vytvoříme pro něj z plastelíny nebo kytu malou nádrž s vodou.

3. Kovové kolíky, které do otvorů vlepíme, by měly být zdrsněny pilníkem pro snazší adhezi.

4. Kolíky stejné délky zapustíme do vyvrtaných otvorů, které jsme zaplnili lepidlem.

LEPENÍ KERAMIKY A PORCELÁNU