U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Perfektní trávník

Kategorie: Zahradní inspirace – zahrada od jara do podzimu | Autor: Jiří Savinec a Karel Štech

Vizitka každé zahrady

Koupě nové sekačky – zdánlivě jednoduchá věc, na které není co zkazit. Vždyť přece stačí znát plochu trávníku a pak už se rozhodnout pro stroj na benzin či na elektřinu, případně ještě vyčkat na výraznou akční slevu. Podobným způsobem koupilo v minulosti sekačku až 65 procent majitelů zahrádek a zahrad. Jen málokdo však mohl konstatovat, že nakoupil opravdu dobře…

Kvalitní trávník nevyžaduje jen kvalitní půdu a dobré založení, ale zejména intenzivní péči. V průběhu sezony je nutné jej opakovaně kropit a také sekat. Te-prve po dlouhé době bude stejnoměrně rostlý, hustý a rovný. Velice důležitá je proto volba sekačky. Kromě ceny je třeba vzít před jejím nákupem v úvahu jak objektivní skutečnosti (plochu a typ pozemku, svažitost a kvalitu), tak i vlastní fyzické možnosti, tedy věk a v neposlední řadě i technické schopnosti (opravy či seřízení benzinového motoru nešika zvládne jen stěží). Volbu stroje je rovněž třeba podřídit časovým možnostem (můžeme jezdit sekat trávu pravidelně každý týden?) a vlastním požadavkům na kvalitu trávníku. Například tzv. mulčování umožňují pouze některé typy strojů; názory na jejich přínos pro kvalitu trávníku se však různí. Posečenou trávu totiž rozsekají speciálním nože na drobnou drť, která se neukládá do sběracího koše, ale rozptyluje po povrchu trávníku. Podle výrobců pak tato vrstva brání nadměrnému vysychání trávníku a zároveň působí jako ekologické hnojivo. Mimoto odpadá starost s její likvidací. Mnozí však tento způsob odmítají, protože údajně zhoršuje vzhled trávníku. Efektního trávníku lze docílit s použitím cylindrické sekačky doplněné válcem. Tyto stroje jsou však dražší než běžné sekačky, pro dosažení vysoké kvality je navíc nutné trávník častější sekat. Zároveň je nutné si uvědomit následující: není-li pozemek rovný, potom dosažení dokonalého trávníku je bez pracných terénních úprav takřka nemožné. Z důvodu nerovností je tedy zapotřebí zvolit takový typ, u kterého je možné měnit výšku nožů nad terénem (nejlevnější stroje, u nichž se tato výška reguluje změnou polohy kol vůči podvozku, nejsou příliš vhodné). V úvahu je třeba vzít i další zdánlivě okrajové skutečnosti. Patří mezi ně tvar a velikost pozemku – v úzkých pruzích se s větší sekačkou nevytočíte. Tady je třeba si opatřit menší stroj s vyšší manévrovací schopností.

Jaký stroj zvolit?

Pro malé plochy postačí vřetenová sekačka “na ruční pohon”; její cena však bývá vyšší než cena rotačních elektrických sekaček. Proto je používají jen ti, kteří nemají k dispozici elektřinu a benzinovou sekačku odmítají. Vřetenová sekačka má nože uspořádané do tvaru otáčející se šroubovice (obrátky se odvo-zují od pohonu kol). Kvalita trávníku udržovaného s použitím vřetenové sekačky je dobrá, práce je však přijatelná jen u ploch o výměře do cca 400 m2 (u starších lidí ještě méně). Mnohem rozšířenější jsou proto sekačky s motorovým pohonem, které pracují na několika odlišných principech. Podle způsobu sečení trávy se dělí na rotační, vřetenové, bubnové a lištové, podle pohonu pak

na elektrické (napájené ze sítě, z akumulátorů či na solární energii) a na benzinové.

Sekačky elektrické

Nejrozšířenější jsou rotační sekačky elektrické. Hodí se však jen pro nevelké a hlavně rovné plochy. Motor o příkonu 800 až 1600 W je napájený šňůrou z jednofázové sítě, přímo na ose motoru je dvoulistý sekací nůž. Sekačky novějších typů jsou opatřené sběracím košem o objemu i několika desítek litrů (starší typy vyžadovaly následné shrabání trávy). Elektrickou sekačku uvítají hlavně majitelé pozemků bez technických vloh, protože kromě čistění nevyžadují žádnou údržbu. Jsou levnější, dají se snadno ovládat a nejsou hlučné. Nevýhodou je ovšem skutečnost, že při práci s nimi budete “uvázaní” ke zdroji proudu. Při neopatrném zacházení (poškození šňůry, práce ve vlhku, zásahy do instalace) může dojít k úrazu proudem. Tyto sekačky bývají oproti benzinovým slabší a nemívají takový komfort ovládání. Akumulátorové sekačky mají tu výhodu, že jejich provozu nebrání přívodní kabel, mimoto vzhledem k nízkému napětí (zpravidla 12 V) nehrozí úraz proudem ani při práci za deště. Aby nebyly příliš těžké, jsou osazené akumulátory s nižší kapacitou. Jejich výkon i doba, po kterou jsou schopny pracovat, nejsou proto velké.

Stroje s vůní benzinu

Již z principu spalovacího motoru vyplývá, že jeho výkon vztažený k hmotnosti (váze) je vyšší než v případě elektromotoru. Znamená to, že sekačka podobné velikosti může mít větší šířku záběru a může také pracovat vyšší rychlostí. Již proto se benzinové motory používají k pohonu menších zemědělských strojů včetně sekaček. Benzinové sekačky jsou vhodné pro pozemky od 1000 m2 výš. Oproti elektrickým bývají sice dražší a také náklady na jejich provoz (benzin, olej) jsou vyšší, pracují však rychleji a pokud jsou v samohybném provedení, uvítají je zejména majitelé svažitých pozemků. Moderní typy mají velice snadné ovládání, pracují vcelku tiše a také spotřeba benzinu je minimální. Levnější typy jsou osazené motorem dvoutaktním; čtyřtakty (u nás zejména Honda) jsou výrazně tišší a ekologičtější, jejich cena je však vyšší. Sekačky s benzinovým motorem se vyrábějí především jako rotační, u kterých rezerva výkonu umožňuje i sečení dřevnatějících bylin a náletových výhonků. Levnější typ lze pořídit za částku od 6000 Kč výš, velké, které jsou vybavené pojezdem, koupíte za cenu od 12 000 Kč; nejdražší typy dosahují i 50 000 Kč. V případě, že pozemek sečete pouze občas, uvítáte sekačku bubnovou. S přerostlou trávou si snadno poradí, je však poněkud dražší. Výkonný benzinový motor pohání plechový buben, po jehož obvodu je dvojice nebo trojice ocelových výkyvných nožů. Ty se za provozu samy nastaví do radiálního směru a pokud narazí na překážku, pootočí se, takže se nepoškodí. Bubnové sekačky se rovněž vyrábějí v provedení s pojezdem. Mezi majiteli rozlehlých pozemků jsou občas k vidění také samochodné sekačky s žací lištou, která přerostlou trávu odstřihne ještě kvalitněji než sekačka bubnová. Hodí se však pouze do rovného terénu. Špičkovou úpravu trávníku, který vyžaduje opravdu intenzivní péči (golfové trávníky, parky) pak zajistí sekačka vřetenová. Její nože jsou (podobně jako u ručních sekaček) uspořádané do tvaru šroubovice; kterou pohání zpřevodovaný spalovací motor. Válec v zadní části stroje pak umožňuje klasický “anglický” vzhled trávníku s pruhy. Vřetenové sekačky jsou zpravidla dražší než ostatní a lze je koupit jen ve specializovaných prodejnách.

Užitečné tipy:

* Sekačku kupujte v předjaří, abyste mohli případnou závadu objevit včas (záruka bývá roční nebo dvouletá, u levnějších typů jen půlroční).

* Benzinové sekačky se sice obejdou bez kabelu, jsou ovšem mnohem hlučnější a vyžadují také pečlivější údržbu.

* Některé funkce u dražších sekaček (například mulčování nebo provzdušňování půdy) možná vůbec nebudete potřebovat.

* Před sečením nastavte výšku záběru na 4 až 6 cm nad zemí, jinak bude trávník

nadměrně vysychat. Nízký záběr zvyšuje riziko otupení či poškození žacího ústrojí.

Tab. – Doporučený výkon a další parametry zahradních sekaček:

Plocha sečení   Do 350 m2   Do 600 m2   Do 1000 m2   Do 1500 m2   Do 2000 m2

Typ sekačky   Elektrická   Elektrická   Elektrická    Benzinová    Benzinová

   
   nebo   
   s pojezdem   s pojezdem    bez pojezdu

   
   benzinová

Šíře záběru   Do 32 cm   Do 40 cm   Do 45 cm    Do 50 cm    Do 55 cm

FOTO 1 – Vřetenové sekačky (i v motorovém provedení) odstřihují stébla trávy rotačními noži, poblíž kterých je seříditelná lišta s ostrou hranou

FOTO 2 – U rotačních sekaček pohání motor dvoulistý rotační nůž, který se pohybuje se značnými otáčkami 3 až 8 cm nad zemí

FOTO 3 – Elektrické rotační sekačky jsou u nás bezesporu nejrozšířenější. Menší typy se sběrným košem na posečenou trávu lze koupit již za částku kolem 2000 Kč

FOTO 4 – Jednoduché elektrické rotační sekačky sestávají z elektromotoru o příkonu 0,6 až 1 kW obráceného osou dolů a upevněného na plošině s madly. Na ose je nasazený žací nůž ve tvaru dvoulisté vrtule

FOTO 5 – Ruční vřetenová sekačka nevyžaduje benzin ani elektrický proud, práce s ní je však na větších nebo zanedbaných parcelách o poznání pomalejší

FOTO 6 – Sekačky bubnové se vyrábějí výhradně jako benzinové. Motor pohání přes převod vertikálně uložený buben s výkyvnými noži po obvodu. Hodí se zejména pro velké či zanedbané pozemky

FOTO 7 – U parcel o výměře nad 1000 m2 je již elektrická sekačka nevýhodná – byla by pomalá, mimoto by šňůrový přívod byl neúměrně dlouhý. Tady se již vyplatí sekačka benzinová

Perfektní trávník