U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KVALITA A CENA

Kategorie: Finance | Autor: ar, fx

Mnozí z kupujících zažívají licitace s vlastní kapsou. Asi nikdo z nás nechce zbytečně vydat navíc ani korunu, než je nezbytně nutné. Jenže širokému výběru zboží odpovídá i široké rozpětí cen, obvykle v závislosti na kvalitě výrobků. Samozřejmě čím dražší vstupy, materiál a složitější výroba, tím také vyšší cena konečného produktu. Ne vždy ale cena zboží odpovídá jeho kvalitě, neboť do hry vstupují i další vlivy. Každá koupě je v podstatě sázkou do loterie. Můžeme vyhrát, jestliže koupený výrobek slouží k naší plné spokojenosti. Můžeme ale i prohrát, když nedosahuje očekávaných parametrů nebo začne trucovat. Ještě to však neznamená, že jsme prohráli na celé čáře a o své peníze přišli. Jenom budeme muset za svá práva více bojovat.

Nové bez vad

Nové zboží, které prodávající nabízí k prodeji, musí být bez vad. Proto je důležité zboží ještě před zaplacením pečlivě zkontrolovat. Při nákupu si od prodejce vyžádejme prodejní a dodací podmínky. U stavebních materiálů, jako například cihly, tvárnice, střešní tašky a podobně, nabízí běžně dodavatelé s materiálem také jednoduchý prospekt. Ten obsahuje nutné údaje o výrobci, rozměrový náčrtek, technické a kvalitativní údaje i způsob užití materiálu. Tyto informace nepodceňujme, protože přehlédnutí důležitého upozornění, které zjistíme, až máme materiál složen na dvoře, je pro nás nepříjemné a prodávající nemusí respektovat naši reklamaci. Prodejny stavebnin často nabízejí výrobky podle vzorků v prodejně. Pro zákazníka zde existuje jisté riziko, že materiál po dodání na sjednané místo není stejné kvality jako byly vzorky v prodejně. Jednak může dojít k záměně jakostního stupně při expedici nebo může dojít k poškození při dopravě a skládání materiálu. Proto je nutné přesvědčit se o kvalitě materiálu hned na počátku jeho skládání.

Slevy

Již jsme si zvykli na sezonní doprodeje či různé výprodeje zboží. Kdo by nechtěl ušetřit a přitom si pořídit zcela novou věc. Mnozí, kteří se však setkali s nějakou vadou takto nakoupeného zboží, bývají zaskočeni odmítnutím reklamace prodejcem s tím, že zboží bylo přece koupeno se slevou, takže nárok na reklamaci není. Jenže prodejce nemá pravdu. Při výprodeji nebo doprodeji se sice ceny zboží snižují pod ceny obvyklé, ale rozhodující je, že se jedná o zboží nové, tedy nepoužívané, a bez vady. Prodávající tak odpovídá v plném rozsahu za vady, které se u výrobku projeví.

Nové s vadou

Prodávající mohou prodávat i nové věci, které trpí drobnými vadami. Jenže vada nesmí bránit tomu, aby se věc mohla užívat k určenému účelu. Chce-li se prodávající zbavit věcí s drobnými vadami, musí splnit některé povinnosti. Předně je povinen upozornit kupujícího, že věc má určitou konkrétní vadu a blíže ji specifikovat. Všeobecným upozorněním, že věc je prostě vadná, svoji povinnost prodávající nenaplní. Důležitý je i čas splnění této povinnosti. Prodávající musí na vady výrobku upozornit v době, kdy se zákazník rozhoduje o koupi. Nesplní-li prodávající některou z povinností, nastoupí jeho odpovědnost za vady prodané věci. Kupujeme-li proto materiál druhé jakosti, je prodávající povinen zejména informovat nás o konkrétních nedostatcích a jejich charakteru i četnosti v dodávce. Při výběru například vypalovaných jednobarevných dlaždic, obkládaček a jejich doplňků musíme dát pozor, aby jejich barevný odstín byl stejný. Mohlo by se stát, že u jednotlivých balení budou z výrobně-technických důvodů barevné rozdíly (různé “šarže” glazování nebo vypalování). Pokud máme smůlu a zjistíme až po dodání, že některé dlaždice jsou odlišné, i když nás prodávající na druh vady upozornil, nezbyde než odlišné dlaždice při pokládání alespoň neřadit vedle sebe, nýbrž je prostřídat.

Jak při nákupu postupovat

* Při různých slevách v obchodech, tzv. akcích, nejdříve hloubejme nad tím, proč se asi konkrétní výrobek prodává se slevou. Většinou proto, že je z nějakého důvodu neprodejný.

* Nakupovat choďme nejméně ve dvou, aby v případě sporu mezi tím, co nám o zboží řekl či neřekl prodávající, byl po ruce svědek.

* Zboží ještě před zaplacením pečlivě zkontrolujme a od prodejce si vyžádejme prodejní a dodací podmínky.

* V případě nákupu podle vzorku a následné dodávky na určené místo je nutné přesvědčit se o kvalitě materiálu hned na počátku jeho skládání.

* Při výprodeji se sice ceny zboží snižují pod ceny obvyklé, ale rozhodující je, že se jedná o zboží nové, nepoužívané. Prodávající tak odpovídá v plném rozsahu za vady, které se u výrobku projeví.

* Kupujeme-li nové věci, ale s vadami, prodávající je musí blíže specifikovat, a to v době, kdy se rozhodujeme o koupi, ne dodatečně.

* Pokud nenakupujeme přímo, je třeba předat prodejci objednávku. Ta by měla obsahovat název a druh výrobku, požadované množství a kvalitu, způsob dopravy, dodací lhůtu, místo určení a způsob placení (za platbu v hotovosti může být poskytnuta sleva).

* Pokud možno se raději řídíme heslem “Nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci!”

KVALITA A CENA