Křečové žíly

Rubrika: Zdraví

Léčba křečových žil by měla začít bezodkladně hned po jejich vzniku. Jen tak se vyhneme dalším komplikacím, jako jsou trombóza či bércové vředy.

Pravidelný přiměřený pohyb a zdravý jídelníček jsou prevencí vzniku křečových žil

Křečové žíly neboli varixy patří mezi velmi častá onemocnění žilního systému; vždyť podle statistik trápí 30 až 60 procent lidí, a více ženy než muže. Co je základní příčinou jejich vzniku?

Fleboložka MUDr. Věra Derflová vysvětluje: “Základní příčinou je vrozená horší kvalita vaziva v žilní stěně, která způsobuje menší pevnost cévní stěny a postupně rozšíření až zvlnění žíly v celém jejím průběhu. K urychlení tohoto nežádoucího procesu dochází v souvislosti se statickou zátěží dolních končetin (dlouhé stání a sezení s omezením pohybu), v souvislosti s nadváhou, hormonálními změnami, kombinací zátěžových momentů v těhotenství, po úrazech nebo zánětech a obecně též při řadě onemocnění postihujících dutinu břišní, pohlavní orgány a podobně,” vysvětluje odbornice.

Přesná příčina, proč u někoho k oslabení žilní stěny dochází a u jiného ne, není dosud známá. Existují rizikové faktory a podařilo se také vysledovat, že méněcennost žilní stěny je pravděpodobně vrozená a dědičná. Majíli tedy vaše maminka i tatínek křečové žíly, pak je pravděpodobné, že je budete mít také.

Typy křečových žil

“Mám sedavé zaměstnání a před pár lety se mi objevily křečové žíly. Nejdříve jsem myslela, že o nic nejde, ale v horkém létě mě bolí a nejsou příjemné na dotek. Kromě toho se mi objevily i metličky, které opravdu nevypadají hezky,” vypráví čtyřicetiletá Marie.

Při odstraňování drobných žilek, tzv. metliček, se aplikuje laserové záření

Jak říká MUDr. Věra Derflová, rozlišujeme varixy velké, které postihují hlavní povrchové žíly, a varixy malé, jinak nazývané mikrovarixy, k nimž se řadí i obecně známé metličky. Změny v žilním systému bývají často doprovázeny i projevy chronické žilní nedostatečnosti, k nimž patří otoky, křeče, trofické změny na kůži dolních končetin a v nejzávažnějších případech i bércové vředy.

“Vlastními varixy bývají kromě oblasti dolních končetin postiženy, byť méně často, i žíly v oblasti jícnu, žíly v oblasti genitálu u žen i mužů a volně je sem možné zařadit i hemoroidy,” říká fleboložka Derflová.

Myslete na prevenci

Vrozenou dispozici nedokážeme bohužel zatím nijak zásadně ovlivnit, takže možnosti máme pouze v oblasti prevence, kde se může pozitivně nebo negativně uplatnit náš životní styl a péče o zdraví. Důležité je celoživotně udržovat přiměřenou a stabilní hmotnost, rozumně se pohybovat a sportovat.

Vhodné jsou zvláště sporty s nízkým rizikem úrazu a trénující výkonnost žilně svalové pumpy (vhodné je opakované zatížení malou silou – chůze, vytrvalostní běh, tanec, běh na lyžích apod.). Z hlediska žilního naopak nejsou vhodné sporty s významným zapojováním břišního lisu, například vzpírání.

Důvodem pro zahájení léčby není jen estetické hledisko (každý chce mít pěkné nohy), ale především další možné nebezpečné zdravotní komplikace

Důležité je i vhodné oblečení a obuv, hydratace a vyvážená strava s dostatkem antioxidantů. Není nutné, abyste začali hned podávat vrcholové sportovní výkony – naprosto postačí, když budete sportovat dva až třikrát týdně, nebo začnete chodit do práce pěšky.

Možnosti léčby jsou široké

“Před rokem jsem absolvovala sklerotizaci křečových žil. Nebolelo to, rekonvalescence netrvala také dlouho a byla jsem velmi spokojena s výsledkem,” vzpomíná dvaačtyřicetiletá Hanka z Prahy. Kde jsou ty časy, kdy se křečové žíly odstraňovaly výhradně chirurgickým zákrokem, který naháněl doslova hrůzu. Samozřejmě i dnes se používají chirurgické metody podle typu nálezu a umístění. Ovšem medicína už hodně pokročila…

V terapii se používá několik hlavních směrů – metody se obvykle kombinují, aby se dosáhlo optimálního výsledku. “Trendem je selektivní ošetřování poškozených úseků žilního systému s maximálním šetřením zdravých nebo jen lehce poškozených částí,” říká MUDr. Derflová.

Co dnešní medicína nabízí?

Operační techniky: Jsou vhodné při postižení hlavních povrchových kmenů či při varikózních změnách delších úseků povrchových žil. Základem jsou podvazy poškozených perforujících žil a ošetření poškozených úseků povrchových žil, které jsou vždy vytaženy speciálním chirurgickým nástrojem (stripping nebo flebektomie), nebo spečeny modifikovaným zánětem vyvolaným radiofrekvenčními vlnami, jež jsou vysílány speciální sondou v nitru postižené žíly (radiofrekvenční ablace) či laserovými paprsky, opět vysílanými sondou uvnitř léčené žíly (laserová operace).

Sklerotizace/skleroterapie: Tahle technika je určená hlavně pro léčbu středně velkých křečových žil, ale ze všech technik má nejširší terapeutické možnosti, protože v určitých modifikacích ji lze použít pro léčbu relativně velkých varixů i relativně malých žilek.

Současná medicína nabízí bezbolestné zákroky i následující léčení

Základem této techniky je injekční aplikace roztoku do postižené žíly. Tento roztok podráždí žilní stěnu a vyvolává uměle modifikovanou zánětlivou reakci. Pak se provede komprese léčené žíly pomocí kompresivních punčoch a bandáže a během několika dní dojde ke slepení léčené žíly, a tím i k jejímu vyřazení z oběhu. Proces pokračuje zpevňováním léčeného úseku, což se projeví vznikem dočasného tuhého provazce či bouličky. V horizontu několika týdnů až měsíců dojde k postupnému vstřebání, až v ideálním případě zůstane z původně nevzhledné rozšířené žíly pouhým okem neviditelná a nehmatná vazivová nitka v kůži či podkoží.

“Takto se postupně ošetřují všechny poškozené úseky povrchového žilního systému, obvykle od největších k nejmenším,” dodává fleboložka.

Laserové ošetření: Používá se hlavně na odstranění drobných žilek, především tzv. metliček, maximálně do šíře 2 mm. V tomto případě se laserové záření aplikuje zevně pomocí speciálních koncovek na léčenou oblast. Podstatou techniky je vstřebání relativně vysoké energie laserového paprsku v žilce, což společně s následnou modifikovanou zánětlivou reakcí vyvolá spečení léčené žilky. Výhodou této techniky je to, že kromě ochrany před sluncem a extrémním přehřátím organismu není obvykle nutné dodržovat po zákroku další speciální doporučení. Hlavně na rozdíl od injekční sklerotizace není nutná následná komprese léčené oblasti, takže zákrok lze udělat i v teplejších obdobích roku.

Kompresivní léčba: Ta se provádí pomocí kompresivních punčoch a obinadel. Buď se používá jako součást předchozích technik, to je buď po operaci varixů, nebo při sklerotizacích. Samostatně se používá k léčbě projevů chronické žilní nedostatečnosti, jeli potřeba stav žilního systému stabilizovat, a u osob, u nichž nelze z různých důvodů udělat jinou terapii (efektem je zmírnění či odstranění potíží, nikoliv jejich vymizení). V teplejších obdobích roku nebo preventivně je možné použít i podpůrné punčochy, které také zajišťují odstupňovaný tlak podporující žilní a lymfatický odtok, ale celkově mají tlaky nižší, takže se lépe snášejí.

TEXT: GABRIELA ZELINKOVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Křečové žíly

Křečové žíly