U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zdravá rajčata

Kategorie: Zahrada | Autor:

PĚSTUJEME

Abychom z keříků tyčkových rajčat získali co nejvíce velkých a zdravých plodů, musíme nadbytečné výhony průběžně redukovat a rostlině ponechat jen dva, maximálně tři hlavní. Jinak by se rostlina zbytečně vysilovala, navíc by přebujelá zeleň bránila sluníčku, které rajská jablíčka tolik potřebují. Nejvhodnější metodou je tzv. vylamování, kdy výhon uchopíme několik centimetrů nad místem odlomení, takže ruka se nedostane do styku s ranou, která se na stonku vytvoří. Vystřihávání nůžkami nebo vyštipování není vhodné z toho důvodu, že se do rozjitřeného místa rostliny může přímým kontaktem snadno přenést infekce, která pak způsobuje různé virové choroby. Často se hovoří o tom, že plíseň bramborová je přenosná na rajčata, takže se nedoporučuje pěstovat tyto rostliny blízko sebe. Z odborného hlediska je však toto doporučení sporné, když víme, že výtrusy bramborové plísně jsou tak maličké, že se prouděním vzduchu šíří na obrovské vzdálenosti: To platí i pro plíseň okurkovou, která se k nám “zafouká” třeba až z Balkánu nebo dokonce z Blízkého Východu. Protože plísni bramborové v jejím rozletu zatím neumíme zabránit, nezbývá nic jiného, než jí neusnadňovat život a rajčata s bramborami skutečně nesázet do těsné blízkosti. A pak už jen spoléhat na štěstí. Avšak pro to, abychom nesázeli brambory blízko rajčat, nekompromisně hovoří jiná skutečnost: hnědá skvrnitost, kterou způsobuje houba Alternaria solani. Vypadá podobně jako plíseň bramborová, avšak je z brambor na rajčata a opačně přenosná zcela běžně.

Zdravá rajčata