U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kondenzační kotle frčí

Kategorie: Teplo domova | Autor:

Stále sílí na českém trhu poptávka po plynových kondenzačních kotlích. Proč? Nabídne se první otázka, protože v porovnání s klasickým kotlem ušetří spotřebu paliva. Zní odpověď. A jak? ptá se laik. Jednoduše…

Při spalování zemního plynu či propanu vzniká jisté množství vody, které se hořením ohřívá. V podobé už vodní páry však záhy tvoří spolu s oxidem uhličitým spaliny a odchází. Jenže tyto spaliny v sobě nesou část tepelné energie tj. latentní teplo. A teď nastoupí výhoda kondenzačního kotle, který ono latentní teplo nenechá na rozdíl od kotle klasického uprchnout! Zmíněné spaliny se v kondenzačním kotli ochladí pod teplotu jejich rosného bodu, a tím dojde k proměně skupenství. Ke kondenzaci vodní páry a k uvolnění obsaženého tepla, které se ve výměníku kotle použije na ohřev vody. Jak jednoduché, že? Dnes je otázka úspory zemního plynu či propanu dvojnásob aktuální, takže se lidé začínají víc a víc zajímat o spořivé kondenzační kotle, které jsou dražší než ty klasické (ceny kondenzačních kotlů se pohybují v průměru od 36 do 110 000 Kč), ale jejich návratnost je při současných cenách paliv stále rychlejší. U zemního plynu jsou to necelé 4 roky. Česko zatím ale nedosáhlo u prodeje kondenzačních kotlů takových obrátek jako třeba Dánsko, Holandsko a Švýcarsko – země, kde jsou energie drahé. Odborníci u kondenzačních kotlů však varují před jedním nebezpečím. Před tím, kdy montážní firma nabídne spotřebiteli moc silný kondenzační kotel do moderního domu, který má malou tepelnou ztrátu, a tím se kotel míjí účinkem. Jinými slovy jeho výkonný rozsah je nevyužit, a jeho práce i přítomnost v domě postrádá smysl. Takový kotel pak začíná tzv. cyklovat a startují až jednou za 10 minut! I při výběru takového kotle je třeba znát tepelnou ztrátu domu, a pak stojí zato poradit se o typu kotle s odborníkem. Připadá vám, že to je málo plusů oproti kotli klasickému? Pak je třeba na váhy přidat i fakt, že kondenzační kotel má delší životnost, a při jeho užívání nemusíte vložkovat komín nerez vložkami a i odkouření je levnější.

***

Kondenzační kotel obsahuje:

* primární výměník a spalovací komoru – je důležité s čeho je vyroben (hliník, slitina křemíku a nerez)

* hořák – roli hraje jeho tvar a velikost povrchu

* řídící elektroniku – zajišťuje řízení funkcí

* plynový ventil a ventilátor – na nich závisí výkonový rozsah kotle, styl míšení plynu se vzduchem

Báječný KK

Kondenzační kotel, který může být jak stacionární, tak závěsný,nemá omezení spodní hranice teploty topné vody v něm, čímž se podstatně liší od klasického kotle. Kvalitní kondenzační kotel obsahuje i funkci ECO (ovladačem se nastaví ekonomický provoz, čímž se optimálně ohřívá teplá voda na teplotu, která poskytuje dostatečný komfort ) a Léto – Zima. V létě tak lze odstavit ohřev teplé vody a přitom je zachována příprava TUV. Jeho součástí je i funkce KOMFORT – tím se zajišťuje průběžné předehřívaní vody, a tím i rychlejší dodávka TUV do kohoutku.

Obrázek

Na spotřebu energie (ať už jde o jakýkoliv druh kotle) má výrazný vliv fakt, zda jde o kotel s průtokovým ohřevem vody, nebo o ten se zásobníkem.

Kotel s průtokovým ohřevem vody (viz obr.) jsou sice levnější a ohřívají vodu jen ve chvíli potřeby, ale představujímenšíkomfort. Tedy například nejsou schopny vždy zásobovat okamžitě dřez, sprchu a vanu najednou.

Obrázek

Kotel s přídavným zásobníkem je ekonomicky dražší, ale není u něho problém zásobovat dřez, sprchu a vanu v jednom okamžiku. Tento kotel ocení především ti, kteří uvykli neomezenému množství teplé vody.

Popisy k obrázkům

Digitální displej je jednou z nejmodernějších zobrazovacích technik. Na jeho předním panelu se průběžně zobrazuje teplota, případně tlak otopné vody. Příprava teplé vody je indikována zelenou diodou. V případě, že dojde k nestandartnímu provoznímu stavu kotle, je na displeji signalizováno konkrétní číslo autodiagnosfiky. Tou je vestavěný mikroprocesor, který stále vyhodnocuje stavy a hodnoty jednotlivých čidel a dává povely aktivním prvkům. To jest plynovému ventilu, čerpadlu a ventilátoru. Dojde-li např. k přerušení dodávky plynu, přehřátí kotle či ztrátě vody v otopném systému, zajistí čidlo odstavení kotle z provozu, což displej automaticky zobrazí.

Kondenzační závěsný kotel s účinností až 106% zajišťuje nejen bezstarostný a spolehlivý provoz, ale je i zárukou bezpečnosti.

Kondenzační kotle frčí