U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KOMPLETNÍ SYSTÉM Z BROUŠENÝCH CIHEL

Kategorie: Stavba | Autor: mlž

NOVÉ MATERIÁLY PRO STAVBU I RENOVACE 3.

Broušené cihly se vyrábějí stejně jako klasické. Jen po vysušení se jejich ložné plochy zbrousí do roviny tak, že jsou navzájem rovnoběžné a dokonale rovné a všechny cihly mají stejnou výšku.

Tyto cihly jsou určeny pro všechny typy zděných staveb. Jsou přesně zabroušeny na výšku 249 mm +- 0,5 mm, takže ložné spáry mohou být pouhý 1 mm. Díky tomu se snižuje pracnost zdění a spotřebuje se méně malty ve vodorovných spárách. Do svislých spár se nedává malta vůbec. Tím, že při stavbě dochází k minimální spotřebě vody, odpadá i dosud nutný technologický krok – nechat stavbu přes zimu „uzrát“.

   Dalšími klady broušené cihly je, že dlouho drží teplo a že nemění svůj objem, proto se ve zdivu netvoří praskliny. Aby výrobce zamezil vzniku dílčích tepelných mostů, které se mohou tvořit v oblasti oken, oslovil specialistu na zateplování staveb, ing. Jiřího Šálu, a ve spolupráci s ním vyvinul koncovou cihlu (označení K) s kapsami pro izolant (extrudovaný polystyren). Ve výsledném hodnocení ing. Šála konstatoval, že v domě stavěném optimalizovaným systémem zdiva z cihel Porotherm a s nuceným větráním s rekuperací je možné dosáhnout nízkoenergetické až pasivní energetické kvality domu.

   A tak jediným negativem zůstává hmotnost cihly a případně také odpad. Ale i ten se dá při správném použití systému redukovat na 0 – 5 % (výrobce doporučuje stavět zdi o délce, která je dělitelná 12,5 či 25 cm – s ohledem na velikost cihel).

   Zájemci o stavění z cihel Porotherm se dnes mohou obrátit na stovku stavebních firem po celé republice; jejich pracovníci jsou proškoleni a znají výhody systému (seznam najdete na webových stránkách). Další možností je výběr typového domu z katalogu POROTHERM DŮM.

Broušené cihly Porotherm vyrábí Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Cena 1 m2 obvodového zdiva z cihel 44 CB včetně malty je 1 422 Kč, 1 m2 vnitřního nosného zdiva z cihel 30 CB včetně malty je 874 Kč, 1 m2 superizolačních cihel Porotherm 44 Si včetně tepelně izolační malty je 1 328 Kč.

www.porotherm.cz, info@wienerberger. cz, zákaznická linka: 844 111 123

Popisy k obrázkům

Stavba z broušených cihel je ve výsledku pěkně čistá

Při „suchém“ zdění do sebe cihly zapadnou jako kostky Lega

Použití nanášecího válce zaručuje stejnoměrnou vrstvu malty

Koncové cihly s kapsou pro extrudovaný polystyren jsou určeny pro místa osazení oken a dveří

Autor fotografií: FOTO WIENERBERGER

KOMPLETNÍ SYSTÉM Z BROUŠENÝCH CIHEL