U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Komínové systémy Schiedel – pohoda se zárukou

Kategorie: Komínové systémy | Autor:

Postavit vlastní dům, to je jedno z klíčových životních rozhodnutí. Vyžaduje promyšlení všech detailů: jde přece o vytvoření kvalitního prostředí pro zdravý a pohodový život celé rodiny. Důležitou součástí každého domu je komín. Moderní komín je ale také technické zařízení, které významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a standard bydlení.

Plánování

Ze všeho nejdříve je potřeba zvolit koncepci vytápění. Při plánování vytápění a přípravy teplé užitkové vody vezměte v úvahu nejen současnou dostupnost paliv a energií, ale i záruku zajištění tepla pro příští generace a to i v kritických situacích, kdy dojde v důsledku klimatických vlivů nebo technických poruch k přerušení dodávek elektřiny nebo plynu. Kvalitní řešení, které poskytuje jistotu a bezpečí, zpravidla počítá s kombinací dvou odlišných a nezávislých zdrojů tepla, například plynový kotel pro hlavní vytápění v kombinaci s kachlovými kamny. Výsledný návrh může vypadat například takto:

• Komín pro hlavní zdroj topení

Odvádí spaliny od kotle ústředního vytápění na plyn nebo LTO. Díky univerzální konstrukci lze kdykoli přejít na jiné topné medium.

• Bytový komín

Jako komín pro pohodu, který umožňuje topení v otevřeném krbu a garantuje požadavky na pohodové nebo komfortní bydlení.

• Víceúčelový průduch

Jako součást komínového tělesa, inteligentní řešení s mnoha variantami použití (větrání, přívod vzduchu, vedení svislých instalací…)

Návrh

Navrhováním komínů se podrobně zabývá ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody. Volba komínového systému se provádí na základě druhu paliva a typu spotřebiče. V řadě případů lze použít univerzálního komínového systému např. Schiedel UNI***, který si poradí s odvodem spalin od většiny běžných spotřebičů na plynná, kapalná i tuhá paliva. Pro nízkoteplotní, kondenzační nebo uzavřené (tzv. “turba”) plynové kotle je výhodné použít speciální systém Avant – Primo, který využívá navíc teplo z odcházejících spalin pro předhřev nasávaného vzduchu a tím zvyšuje účinnost spalování a zlepšuje ekonomiku provozu. Správně zvolený průměr na základě výkonu spotřebiče, druhu paliva atd. zajistí nejen dobrý tah, ale i úsporný provoz a měl by být navržen odborníkem. Z hlediska zatížení provozními a povětrnostními vlivy patří mezi nejvíce namáhané části domu nadstřešní část komína. Teplo, vlhko, déšť, sníh, mráz a vítr dokonale prověří kvalitu konstrukce a její provedení již po několika letech užívání. Zde se nabízí několik prověřených systémových řešení:

• Klasická obezdívka kvalitní lícovou cihlou

• Komínový plášť z vláknitého betonu

• Novinka Schiedel UNI*** Finál

A nezapomínejme, že dobře vyřešená nadstřešní část rovněž vytváří “Architekturu” našeho domu! Víceúčelová šachta v komínovém tělese může sloužit nejen pro přívod vzduchu ke spotřebiči, ale může být využita naopak k odvětrání uzavřených prostor nebo jako tzv. víceúčelová šachta pro vedení některých svislých instalací. Je možno ji využít i jako “ztraceného bednění”, kde po vložení výztuže a zalití betonem může fungovat jako statické zajištění komínového tělesa.

Montáž komínového systému

Stavba nebo montáž spalinové cesty může být zahájena po zpracování nezbytné projektové dokumentace. Pokud stavbu provádí firma, měla by prokázat svou odbornost a schopnost dokončit úspěšně práci (ČSN 73 4201). Přestože použití systémových komínů proces montáže zjednodušuje a zrychluje, je třeba dodržet dvě důležité zásady: Použití kompletního systému z originálních dílů a přesné dodržení montážního návodu. Splnění těchto podmínek je důležité jednak pro správnou a bezpečnou funkci komína, jednak i pro řešení případných reklamací na hotovém díle. Každá ukončená spalinová cesta musí být dodavatelem trvalým způsobem označena identifikačním štítkem.

Připojování spotřebičů

Po připojení spotřebiče a před prvním zatopením je nutno udělat ještě jednu důležitou věc a tou je revize spalinové cesty, kterou pro- vede revizní technik a správnost potvrdí do revizní zprávy dle ČSN 734201. Moderní komínové systémy usnadňují práci všem účastníkům výstavby, nabízejí řešení pro připojení běžných i speciálních tepelných spotřebičů. Dobré plánování a kvalitní provedení je zárukou jistoty, pohody a nezávislosti do budoucnosti.

Komínové systémy Schiedel – pohoda se zárukou