U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Ať rosteme!

Kategorie: úvod | Autor: Vaše redakce

Nedávno se objevila v denním tisku zpráva, že česká populace vyrostla za posledních sto let přibližně o 10 cm. Díky dobré výživě a úspěšné léčbě řady nemocí, jež byly počátkem uplynulého století nevyléčitelné, měří průměrný mladý obyvatel ČR 180 cm a žena jen o 13 cm méně. Rok od roku zkrátka přibývá těch, kdož s boulí na čele sakrují, proč si naši předkové nechali stavět v chalupách a chatkách tak nízké dveře…

Jenže oni kdysi konstruovali dveřní překlady a světlé výšky místností v poměru ke své velikosti správně. To my jsme se oproti nim vytáhli. Abychom se na ně ovšem mohli skutečně “vytahovat”, museli bychom dost zapracovat i na své vnitřní náplni. Všichni. Pokud se přidržíme našeho společného zájmu, mají co dohánět stavitelé a dodavatelé nejrůznějších chatařsko-chalupářských potřeb – i my, investoři.

Existují mnozí, a právě o takových se snažíme psát, kteří než postaví či zrekonstruují chalupu, nastudují styl staveb v okolí a snaží se, aby ta jejich zapadla co nejlépe do architektonického rázu i do přírody. Nekopírují bez rozmyslu, ale tam, kde je to vhodné, použijí moderní suroviny (nechceme přece žít ve skanzenech). Další však dovedou v nekritickém obdivu ke stavbám a prvkům, jež jsou pro naše kraje cizorodé, “zaplevelit” venkov objekty, které člověka až vyděsí.

Pojďme si tedy na prahu nového roku slíbit, že se budeme víc dívat po svém okolí než do katalogů s načinčanými rezidencemi, radit se a spolupracovat s těmi, které chválí spíše jejich práce než vlastní slova, a že si také leccos o problému, který potřebujeme řešit, nastudujeme. Určitě se vyplatí posedět hodinku i v knihovně nad některou ze starších publikací manželů Kadlecových.

My se budeme snažit, aby vám byl dobrým pomocníkem a inspirátorem i náš časopis. Dobře víme, že na tom našem “políčku” je pořád co zlepšovat. Vaše připomínky a náměty z nedávné ankety nám budou nejlepším vodítkem.

Tak tedy: Ať je rok 2005 naplněn radostí z práce a rozhodnutí v něm učiněná budiž dobrá. Ať rosteme!

Ať rosteme!