U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kolik zaplatíme za elektřinu?

Kategorie: Peníze | Autor: Iva Tvrzová

UPOZORŇUJEME

Dnem 1. července vstoupily v platnost nové sazby a tarify za spotřebu elektřiny pro domácnosti. Co se tím pro nás změní?

Platba za elektřinu se bude jako dosud skládat ze dvou složek: z ceny za skutečný odběr elektřiny a stálého měsíčního platu za příkon. Novinky jsou dvě: k dosavadním sazbám, které dostávají nové označení, přibylo šest nových a výška stálého měsíčního platu bude závislá na proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Proč se mění platba za jistič? Jistič je zařízení, které omezuje množství odebíraného proudu. Pokud máme velký nárok na odběr elektřiny ve stejném čase (vlastníme větší množství elektrospotřebičů, které zapínáme najednou), musíme mít i větší jistič (a náš dodavatel energie musí pro nás mít v každém okamžiku toto požadované množství elektřiny). Proto za větší jistič také musíme víc zaplatit. Pokud máme nárok na odběr elektřiny ve stejném čase menší (spotřebiče využíváme rovnoměrněji během dne a máme jich i méně), stačí nám menší jistič a platit budeme také méně. Proto stojí zato zamyslet se nad velikostí dosavadního jističe, zda opravdu odpovídá našim potřebám. Platba “za jistič” se tedy mění podle jeho velikosti, ale současně také v závislosti na zvolené sazbě. Rozsah může být od 11 Kč až do částky přesahující tisíc korun měsíčně. Výměnu jističe si musíme hradit sami, přijde asi na 2500 Kč. Ze současných dvanácti sazeb si můžeme lépe vybrat tu, která nám bude nejvíc vyhovovat. K jednotarifovým sazbám pro malou a střední spotřebu a dvoutarifovým sazbám s operativním řízením s platností nízkého tarifu po dobu 8, 16 a 20 hodin nově přibyly dvoutarifové sazby (s nízkým tarifem po dobu 8 a 16 hodin) s programovým řízením (tj. budeme znát dopředu, od kdy do kdy platí nízký tarif, a můžeme toho využít u dalších spotřebičů – myčky, pračky apod.), dvoutarifové sazby s operativním řízením s platností nízkého tarifu po dobu 16 a 20 hodin pro vyšší využití a dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin. Chataře a chalupáře bude jistě nejvíc zajímat poslední nová sazba: dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu, určená pro rekreační objekty. Je vhodná především pro ty, kteří pobývají na chatě či chalupě hlavně o víkendech a v tyto dny mají vyšší spotřebu elektrické energie než v ostatní dny. Spotřeba se účtuje od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin v nízkém tarifu (v této době zaplatíte za 1 kWh pouze 1,50 Kč), v ostatní dobu vás ovšem 1 kWh přijde na 6,50 Kč (a to i když na všední dny připadne svátek). Je potřeba tedy zvážit, jak často a kdy na chalupě pobýváte, jakou míváte většinou spotřebu elektřiny – a podle toho zvážit, zda je víkendová sazba pro vás vhodná. Sazba za jistič se v tomto tarifu pohybuje od 11 do 69 Kč za měsíc. Za 1kWh zaplatíme podle zvolené sazby od 0,73 Kč do 1,50 Kč v nízkém tarifu a od 3,05 do 6,50 ve vysokém tarifu. Pokud nechcete měnit ani velikost jističe, ani sazbu, nemusíte dělat nic – změna názvu sazby bude provedena automaticky. Pokud chcete poradit, zda by pro vás nebyla výhodnější jiná sazba nebo jistič než dosavadní, obraťte se na kontaktní místo nebo poradenské středisko vaší energetické společnosti (osobně nebo telefonicky, adresa i telefon jsou uvedeny na faktuře za odběr elektřiny), poradí vám. Podrobné informace a nové ceníky najdete i na internetu, například na adrese www.csres.cz.

Kolik zaplatíme za elektřinu?