U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VÁNOČNÍ VÝSTAVY

Kategorie: Oznamovatel | Autor:

Betlémy v Betlémské kapli – 28. vánoční výstava, více než 200 současných betlémů a další vánoční dekorace, Praha, podzemí Betlémské kaple, Betlémské nám. 4, denně 9 – 18 hod, vstupné 45/25 Kč, pořádá Bonsai servis Praha, otevřeno do 2. 1. 2008, www.vanocnivystava.cz Betlémy a vánoční tradice – 150 betlémů současných i historických, vyrobených z různých materiálů, včetně 4,5 m dlouhého mechanického betlému Jiřího Votruby, Praha, Galerie Ambit, Jungmannovo nám. 18, denně 10 – 18 hod, vstupné 30/20 Kč, otevřeno do 11. 1. 2008 Betlémy – zhruba 40 historických i moderních českých betlémů, Praha, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, denně 10 – 16 hod, vstupné 35/5 Kč, otevřeno do 6. 1. 2008, www.betlemy.cz Betlémy, tentokrát třebíčské – díla lidových umělců z 19. století z Třebíče ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, denně mimo pondělí 10 – 18 hod, otevřeno do 27. ledna 2008 www.muzeum-roztoky.cz Příbramské betlémy – tradiční výstava betlémů z hornického Příbramska, Příbram, Galerie Františka Drtikola, Zámeček – Ernestinum, denně mimo po 9 – 16 hod, vstupné 40/20 Kč, otevřeno do 6. 1. 2008 www.muzeum-pribram.cz Muzeum betlémů Karlštejn – stálá expozice 50 historických betlémů, výstava čerstvě upečených perníkových betlémů, Královský betlém – největší loutkový betlém na ploše 80 m2, Prezidentský betlém – z perleti, dar, který dostal Václav Havel, Karlštejn 11, denně 10 – 17, vstupné 45/30 Kč, otevřeno do 6. 1. 2008

VÁNOČNÍ VÝSTAVY