U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Kokořínsko má svého básníka

Kategorie: Víkend | Autor: LI

Inspiroval mě zajímavý článek ze třetího čísla Chataře z roku 1984. Podívejte se, s jakým napětím a tajuplnou romantikou popsal mladý básník krajinu kolem hradu Kokořín. Onen básník se tudy toulal před více než sto padesáti léty. Tichá krajino! Jak často vábila mě samota tvá v stíny své, aby pobouřenému srdci poklid se navrátil. Jak často vrátilo ticho tvé, rozhostivší se v duši mojí, zrakům mým ztracený mír? Znalec české literatury ví, že tato slova pocházejí z románu Cikáni. Touto knihou se dokonce zabývali Karel Sabina a badatel Oldřich Králík natolik, že nakonec zpochybnili její autorství. Jakub Arbes zase pojmenoval našeho básníka turistou. Něco na tom je. Pokud se vám totiž dostane zmíněný román do ruky a znáte navíc kokořínskou krajinu, udiví vás doslova topografické znalosti autora románu. Musel tady prolézat každou rokli a projít každým údolíčkem. Jistěže se za poměrně dlouhou dobu mnohé změnilo, staré archiválie však dokreslují správnost básníkova popisu. Dnešní návštěvníci Kokořínska většinou přicházejí údolím kolem železnice u Lhotky. Čtenáři románu však ihned poznají rokli Kočičinu. Chybí jen tehdejší chatrče a mlýn, který tu kdysi stál. Chaty, domy, hotel a koupaliště poněkud ruší původně popsanou scenérii a iříčka Pšovka se po regulaci poněkud změnila. Půjdeme-li však novou silnicí, spatříme mlýnské objekty, které tu stály už v básníkově době. Kdo je tím básníkem Kokořínska? Kdo tak dokonale vystihl hrůzostrašnost místa, kterému se říká Močidla, a kde se dnes rozkládá Cikánský plácek? Napadne nás i souvislost s báchorkami o Petrovských loupežnících a o Babinském. Na každém šprochu, pravdy trochu. Pověst o Petrovských má svůj původ v českobratrské chase Petra Vítka, která zde měla svůj úkryt, a jsou zde i důkazy o pobytu legendárního Babinského. Román Cikáni by tedy neměl chybět v knihovničce žádného správného čtenáře Chataře & chalupáře z Kokořínska. Jeho autora si připomeneme v dnešní tajence.

Výherci křížovky z čísla 8/99

Správné řešení tajenky křížovky z čísla 8/99 je Chataři a paragrafy. Z celkového počtu 293 bylo 290 odpovědí správných. Z těch byly vylosovány tyto tři výherkyně: Táňa Ptáčková z Radětic, Pavla Volková z Hranic a Jiřina Procházková z Mašova. Všechny obdrží částku 400 korun. Blahopřejeme!

Vyluštění křížovky z čísla 10/99 posílejte, prosím, nejpozději do konce října na adresu redakce. Děkujeme.

Letos slaví náš časopis třicátiny

Tři vylosovaní luštitelé budou odměněni částkou 400 Kč

Kokořínsko má svého básníka