U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KNIHY

Kategorie: | Autor:

LIDOVÉ ŘEZBÁŘSTVÍ

edice Řemesla – tradice – technika Marek Minář Grada, 168 stran, cena 299 Kč Kniha navazuje na předchozí titul “Řezbářství”. Zde je na 700 ilustracích ukázáno evropské lidové řezbářství v celé jeho pestrosti, s důrazem na české země a země střední Evropy. Kniha pomocí ilustrovaných návodů seznamuje s technologií tohoto řemesla. Zájemce o řezbářství se seznámí s postupy pro vytvoření mnoha zajímavých předmětů, zobrazených v kapitole “Výrobky”. Ta může sloužit jako inspirační zdroj.

RYCHLENÍ DŘEVIN, CIBULOVIN A HLÍZNATÝCH KVĚTIN

František Kobza Grada, 112 stran, 149 Kč Publikace seznamuje nejen se sortimentem cibulovin a hlíznatých druhů květin, ale zahrnuje i základní informace o „chování“ rostlin, o jednoduchých postupech rychlení v domácích i provozních podmínkách i jak o ně pečovat. Hodí se každému, kdo má zájem se dozvědět něco nového nebo si vyzdobit byt vlastními vypěstovanými květinami i mimo jejich sezónu.

Knížky z vydavatelství GRADA si můžete objednat písemně na adrese: Časopisy pro volný čas, s. r. o., Táborská 979/5, 140 00 Praha 4, nebo e-mailem: knihy@provolnycas.cz, nebo SMS na čísle 9000903 ve tvaru: CVC_KNIHY_NAZEV KNIHY_JMENO_ADRESA. Cena SMS je 3 Kč, _=mezera. Prosíme, při objednání uvádějte svoje telefonní číslo!

Popisy k obrázkům

KNIHY