U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Klid a jistota se střechou Bramac

Kategorie: Stavba /pr článek/ | Autor: Marie Rubešová

Víte, který typ krytiny volí při nové výstavbě i rekonstrukcích investoři v Česku nejčastěji? Titulek vám asi napověděl, ano jsou to tašky betonové. A mezi nimi hraje prim značka Bramac. Jistě nejen proto, že slogan firmy tvrdí: Střecha, to je Bramac.

Skutečnost totiž s oním tvrzením drží krok. Systém, který firma nabízí, se skládá z téměř 90 prvků. Vznikají postupně ve výzkumném technickém centru firmy v Lafarge, ale i díky tuzemskému vývoji a berou si postupně na mušku funkce, na nichž závisí kvalita a spolehlivost krytiny, a místa, kde by mohlo dojít k problémům.

Třicet plus patnáct

Systém Bramac je – řečeno s trochou nadsázky – živým organizmem, v němž se každým rokem rodí nějaký nový, střeše prospěšný prvek. I dnes si v závěru povíme o těch letošních. Hlavně však je třeba připomenout akci, která oblibu této značky ještě značně zvýšila. Pokud se totiž rozhodnete pokrýt střechu některým typem tašek Bramac, získáváte “stříbrňák”, tedy záruku 30 let na jejich kvalitu. A když pochopíte výhody systému a necháte si položit krytinu včetně dalších náležitostí, dostanete “zlaťák”. Znamená záruku 15 let na funkčnost celého střešního systému. Možná si říkáte, že je to nelogické, když velká zlatá mince znázorňuje záruku o polovinu kratší než ona stříbrná! Na vysvětlenou stačí uvést příklad. Necháte-li si odborně položit pouze tašky, ručí firma za to, že třicet roků neztratí odolnost proti mrazu, nepopraskají a nebude vám jejich plochou zatékat do podkroví. Pokud by docházelo k zafoukání deště či vody pod ně, nebo k prosakování okolo střešních oken atd., musíte vady reklamovat u pokrývačů. Anebo si sami vyčítat, že jste kvůli úspoře nezvolili kvalitní podstřešní fólii nebo jste šetřili na zabezpečení prostupů. Ve druhém případě, když se rozhodnete pro celý systém, máte patnáct roků klid. Firma vám totiž ručí za funkčnost střechy od A do Z. Nastane-li jakýkoli problém okolo střechy, na své náklady jej vyřeší. Jedinou podmínkou je, že provedení střechy odpovídá technickým parametrům firmy a platným normám.

Záruky platí i zpětně

Ve formuláři pro registraci střechy Bramac pro poskytnutí písemných záruk se uvádí, že je třeba zaslat vyplněný originál do tří měsíců od položení krytiny na adresu firmy v Praze 9, Kolbenova 5a. Jenže mnozí o této možnosti nevěděli. Co teď? Ani v tom případě nejste “ze hry”. Záruky lze získat i zpětně, samozřejmě pokud splňujete podmínky výrobce. Jde o kvalitu pokládky, ale také o to, aby byla ve střeše difuzně otevřená fólie, zabezpečený hřeben a nároží, průchody střechou, zabudovány ochrany proti sesuvu sněhu a nosné tašky pro upevnění stoupacích plošin, správně provedeno prosvětlení a odvětrání okapní hrany. Všichni, kdož při stavbě nebo rekonstrukci využili systému Bramac, mohou získat záruky i zpětně, a to od data položení krytiny 1. 9. 2004, kdy byla akce vyhlášena. Tato dodatečná záruka se vztahuje i na odvodňovací systém, který firma nabízí, tedy okapy značky Stabicor. Na druhou stranu – o záruku nepřijdete ani v budoucnu, jestliže do systému vložíte některý z nových střešních prvků, například sadu bezpečnostního háku. Vše totiž ladí tvarem i kvalitou perfektně dohromady. A když jsme u záruk, velký zájem stále vzbuzuje předloňská novinka Bramac, krytina Protector s pětinásobnou ochranou. Podíl tašek, opatřených těmito vrstvami, se zvýšil na 61 % z celkového prodeje.

Chvála letošních novinek

Difuzní fólie Bramac PRO se sice objevila už mezi loňskými novinkami, ale díky své inovaci patří i mezi ty letošní. Zjistíte-li, že je k mání v zelené barvě na rozdíl od původní šedé, jde samozřejmě jen o drobnost. Hlavní změnou je vysoká odolnost výrobku proti průniku a průsaku vody vlivem kontaktu s chemicky ošetřeným dřevem a v důsledku probití hřebíky a zvýšení její pevnosti v tahu. Použití fólie je však omezeno na střechy bez bednění (vždy je třeba zajistit odvětrání pod krytinou). Samolepicí okapnice je další z novinek. Norma ČSN 73 1901 Navrhování střech 1999, čl. 5.4.3. stanoví, že vrstva pojistné hydroizolace musí být v okapní hraně odvodněna. Okapnice, kterou nabízí Bramac, je opatřena samolepicím nánosem a separačním páskem se silikonizovanou úpravou sloužící k přilepení spodního okraje difuzní fólie. Po celé délce okapnice jsou v rozteči 200 mm otvory pro hřebíky, kterými se okapnice připevňuje ke krajnímu prknu bednění bez problémů i v zimě. Dvoumetrové pásy okapnice se napojují pomocí spojek, které jsou součástí dodávky. Spojovací hřebenáč, jehož konstrukční řešení zabezpečuje maximální těsnost hřebene s ohledem na směr převládajících větrů, je zcela unikátní. Umožňuje snadné a spolehlivé napojení kolmého protínání hřebenů i jejich protnutí ve tvaru “T” (typy levé i pravé). Jeho montáž je jednoduchá, odpadá složité vybrušování průniků a jejich utěsňování často málo spolehlivými tmely nebo přelepování nepřizpůsobené spáry.

Bezpečnost i pro vaši střechu

Poslední z letošních novinek je sada bezpečnostního háku. Skládá se z profilu z pozinkovaného plechu, který se připevňuje vruty na krokve, a háku z pozinkované oceli s polyesterovou povrchovou úpravou. Za hák lze zachytit žebřík, závěsnou pracovní lávku nebo karabinu zabezpečovacího lana pro osobní ochranné prostředky. Nabízí maximální bezpečí při jakýchkoli pracích na střeše (montáž antény, hromosvodu, údržbové práce atd.). Jejich umístění je snadné, neboť hák je libovolně posunutelný na připevňovacím háku. Pro jednoduchou instalaci lze zároveň zakoupit tašky se speciálním výřezem, takže odpadají náklady na úpravy tašek na střeše. Dobrou zprávou je, že háky lze vkládat pod krytinu nejen při pokládce nové střechy, ale i pod starší tašky – a nejen typu Bramac. V tom případě je samozřejmě nutné po poradě s dodavatelem sady bezpečnostního háku výřez v tašce upravit.

Klid a jistota se střechou Bramac