Když váš pes někoho kousne

Plánujete pořízení psa? Počítejte také s odpovědností, kterou za nového člena rodiny ponesete.

 

 

Češi si na domácí mazlíčky potrpí. Psa vlastní podle nejnovějšího výzkumu České asociace pojišťoven 39 % z nás. Ačkoliv čtyřnozí přátelé člověku přináší spoustu radosti, občas může dojít i na starosti. Případy, kdy pes způsobí cizím osobám újmu, nejsou ojedinělé. Přičemž platí, že za zvíře je vždy odpovědný jeho majitel. Chovatelé psů si také často neuvědomují, že pokud jejich pes zraní jiné zvíře, s platností nového občanského zákoníku musí hradit náklady spojené s jeho léčením a veterinárním ošetřením. Bohužel, výjimečné nejsou ani případy, kdy pes pokouše člověka.

 

Ublížení na zdraví z nedbalosti
Nejvyšší soud nedávno projednával případ z Blanenska. Pes rodině utekl poté, co mu někdo otevřel kotec a později na lesní cestě napadl mladý pár s kočárkem a kolií. Pokousal muže, který chránil své blízké. Okresní soud v Blansku majitele zvířete potrestal za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti šesti měsíci vězení s podmíněným odkladem. Uložil mu také uhradit škodu 40 000 korun pojišťovně a 97 000 Kč pokousanému muži.
Případ přitom není ojedinělý. Majitelé neposedných čtyřnohých mazlíků by se měli mít na pozoru, případně by měli zvážit pojištění odpovědnosti, které ochrání členy domácnosti včetně dětí a zvířat, před škodou, kterou mohou svým jednáním způsobit.
„Podle údajů Slavia pojišťovny je nejčastější újmou způsobenou zvířaty v rámci pojištění odpovědnosti právě pokousání psem. V případě, že pes napadne člověka a způsobí mu zranění, je majitel zvířete povinen uhradit nejen náklady spojené s léčením, ale také například ušlý zisk a další související výdaje. Částka za způsobenou škodu se pak může vyšplhat do desítek až stovek tisíc korun,“ uvádí Lucie Ponertová, produktová ředitelka Slavia pojišťovny.

 

I vychovaný pes může selhat
Chování psů nemusí být vždy předvídatelné a může překvapit i zkušené chovatele. K útokům častěji dochází, pokud je psů více a cítí se silnější nebo v případě, že je pes zraněný či nemocný. K nejohroženějším profesím v tomto směru patří distributoři reklamních letáků, zdravotníci, poštovní doručovatelé nebo pracovníci energetických a rozvodných závodů. Psi se také častěji vrhnou na běžce a cyklisty, kteří je svým pohybem vyprovokují k lovu. Terčem útoku se, bohužel, často stávají také děti bez dozoru, zejména díky svému lehkovážnému chování k cizím zvířatům. Policisté také pravidelně řeší situaci, kdy volně pobíhající pes zablokuje dopravu nebo způsobí dopravní nehodu.

 

 

Odpovědnost majitele psa

 • Majitel psa je povinen zabezpečit zvíře tak, aby neohrozilo okolí a ostatní osoby (oplocení pozemku, na kterém se pes nachází, upozornění na přítomnost psa u všech vstupů na pozemek).
 • Majitel psa se musí odpovídajícím způsobem přizpůsobit místu a situaci, ve které se se zvířetem nachází (vodítko a náhubek na veřejných prostranstvích, v přítomnosti dětí, atd.).
 • Majitel psa je povinen zabezpečit zvíře tak, aby ho ani nikdo jiný nemohl svévolně vypustit.
 • Majitel psa musí vždy předpokládat, že může dojít k nepřiměřenému nebo nečekanému chování zvířete a předejít možnému útoku.

 

Jak se vyvarovat střetu s volně pobíhajícím psem?

Mnoha psím útokům je možné předejít správným vyhodnocením situace a vhodnými následnými kroky.

 • Snažte se pohybovat klidně a neprojevovat strach.
 • Vyhněte se rychlým pohybům.
 • Nedívejte se zvířeti přímo do očí.
 • Neutíkejte.
 • Mluvte na psa, vyzkoušejte osvědčené povely.
 • Neberte svého psa do náruče.
 • Nesnažte se od sebe holýma rukama odtrhnout psy, kteří se perou.
 • Volejte policii, která zajistí odchyt volně pobíhajícího zvířete.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: SHUTTERSTOCK

Když váš pes někoho kousne