Kamenná koryta a žlaby

Často zůstala na někdejších hospodářských usedlostech, i když už dávno nesloužila původnímu účelu. Kamenná koryta a korýtka stojí za to, abyste je vrátili k životu.

Na krásnou rustikální nádrž na vodu se koryto skvěle hodí, foto Shutterstock

Z kamene vytesaná koryta, žlaby či napáječky sloužily hospodářským zvířatům na krmivo a vodu. Nejčastěji bychom je našli v koňských stájích, ale používaly se i pro další domácí zvířata. Můžeme proto vidět od nízkých téměř čtvercových korýtek měřících několik desítek centimetrů až po několik metrů dlouhé úzké žlaby ve stájích nebo objemné a vysoké napáječky na vodu, někdy obdélníkové, někdy i půlkulaté.

Vytesat takové kusy jistě nebylo snadné, ale v době jejich vzniku to bylo nejekonomičtější řešení. Kámen je téměř nezničitelný, což dokazuje i to, že se koryta zachovala do dnešních dob. Jiný takto odolný materiál tehdy nebyl k mání. Zpracovávala se tak například žula, pískovec i mramor.

Koryta nacházeli chalupáři ještě na původních místech ve stájích a chlévech, některá objevili na zahradě zarostlá trávou, další cosi podpírala, jiná už při dřívější manipulaci pukla a ležela bez užitku v koutu dvora. Chalupáři jsou národ nápaditý, pracovitý a šikovný. A protože si váží práce předků, přišli i na možnosti, jak původní koryta a napáječky využít. Dokonce i ty poškozené. Jestliže bylo koryto jen prasklé nebo na dva kusy, ale nic nechybělo, dalo se spojit.

Zásobník na vodu z kamene nepopraská ani v mrazech, foto Shutterstock

 

Květinové truhlíky

Úzký obdélníkový tvar většiny koryt přímo nabízí použít je jako truhlíky na květiny. Ty menší můžeme postavit přímo ke vstupním dveřím, delší lze umístit před stěnu domu pod okna, ohraničit jimi před stavením terásku s posezením, předělit prostor mezi dvorem a zahradou a podobně.

Protože koryta nemají odtokový otvor, buď ho musíme do nich udělat, nebo na dno nasypeme kamínky jako silnější drenážní vrstvu, aby kořínky rostlin nestály ve vodě. Když bude mít koryto odtokový otvor, je lepší nestavět ho přímo na zem, ale podložit kamennými kostkami, aby přebytečná dešťová voda mohla odtékat.

Do korýtek se hodí nižší rostliny s menším kořenovým balem, trvalky i letničky. Jsou to ideální nádoby na skalničky a mechy, pěkně se v nich vyjímají různé zakrslé jehličnany. V kombinaci s hezky tvarovanými kameny můžeme v korytu vytvořit malou japonskou zahrádku.

Osázet korýtka květinami vyžaduje otvor či drenáž, foto Shutterstock

Jindy stačí málo – žlaby a napáječky na zahradě naplnit vodou. Z těch menších budou praktická ptačí a hmyzí pítka, z větších minijezírka. Při dostatečné hloubce se v nich bude dařit i některým drobnějším vodním rostlinám. Do pítek můžeme přidat i jeden dva oblé kameny, které budou částečně vyčnívat nad hladinu a usnadní tak hmyzu, motýlům a ptáčkům přístup k vodě. Vodu, která se odpaří, průběžně doléváme. Z drobnějších korýtek, u nichž odstraníme jednu krátkou boční stranu, se dá sestavit u jezírka nádherná vodní kaskáda.

Zachovalé, hladké a tak akorát velké korýtko se může proměnit na nevšední umyvadlo. Hodí se nejen na zahradu, ale i jako součást stylové chalupářské koupelny, samozřejmě doplněné rustikální baterií. Jen údržba je trochu náročnější.

Když nechceme vytvářet ani květinové truhlíky, ani jezírka, můžeme do koryt na dvoře nebo v zahradě jen naaranžovat pěkné kameny a zajímavě pokroucené kusy dřeva, případně další přírodniny. Tahle výzdoba může být stálá, nebo ji lze s nálezy nových zajímavých přírodních prvků snadno obměňovat.

 


Kvůli zalévání je třeba udělat do koryta odtok, nebo nasypat nad dno kamínky


K čemu poslouží?

  • Truhlíky na květiny
  • Nádrže na vodu
  • Pítka pro ptáky
  • Minijezírka


 

 

text: red, foto Shutterstock

Kamenná koryta a žlaby