U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jedlý kaštan

Kategorie: Zahrada | Autor: Petr Pasečný

PŘEDSTAVUJEME

Stromu na snímku se říká jedlý kaštan, ale správně botanicky se jmenuje kaštanovník setý (Castanea sativa). Není vysloveně domácím, původním druhem – roste v celém Středozemí od Portugalska až po Turecko – ale přesto je u nás místy zdomácnělý, podobně jako “kaštan” jírovec maďal z Balkánu. Je to dáno tím, že první jedlé kaštany se v našich zemích začaly vysazovat už v minulém století a ve vhodných podmínkách se samovolně šířily do zahrad a okolních porostů. Kaštanovník setý je opadavý strom, který může v optimálních podmínkách dorůstat výšky až 20 m, ale většinou u nás nepřesáhne 6-7 m. Listy jsou podlouhlé, výrazně pilovité, na větvích dvouřadě uspořádané; většinou tmavě zelené, lesklé. Kaštanovník je jednodomý, tzn. že na jednom stromu jsou květy jak samičí (pestíkové), tak samčí (prašníkové). V době plného květu, tj. v červnu, jsou zvláště samčí květy velmi ozdobné a nápadné – vzpřímené, bělavé, dlouhé a úzké jehnědy ve velkém množství. Samičí květy jsou nenápadné a jsou schovány v zelených pupencovitých svazečcích. Jedlé plody (hnědé nažky “kaštany”) jsou uzavřeny většinou po třech v ozdobné, velmi pichlavé ostnité číšce světlezelené barvy. Kaštanovník miluje slunce, nejvýš snáší polostín. V našich polohách je poměrně otužilý, ale přesto se mu lépe daří v chráněných a teplejších polohách v nižších nadmořských výškách, kde také lépe plodí. Půdy vyžaduje hlubší, hlinité nebo i štěrkovité, neutrální až mírně kyselé. Nesnáší vápník! Proti exhalátům je poměrně odolný. Mladé stromky je potřeba v prvních letech při delším období sucha dostatečně zalévat, protože kaštanovník má rád i vzdušnou vlhkost. V zahradách, chráněn mezi domy a zdmi, vynikne nejlépe soliterně (samostatně). Někdy roste už od země keřovitě, tzn. že tvoří více tenčích kmínků a celkově budí dojem velikého keře. Jedinou “vadou krásy” u jedlých kaštanů je houbová choroba Endothia parasitica, která se do Evropy dostala z USA už před čtvrt stoletím. V některých oblastech porosty jedlých kaštanů úplně zdecimovala. Obdobná situace je také u jilmů a platanů, které pro změnu likviduje grafióza. Přesto ale je u nás stále ještě mnoho krásných a zdravých exemplářů. Z odolných jedinců jsou odebírány rouby k dalšímu množení v okrasných nebo také ovocných školkách.

Jedlý kaštan