Jedeme po opravované dálnici

Sledování dopravního značení vyžaduje maximální soustředění

Jízda po českých dálnicích je pro řidiče v posledních letech v řadě případů zkouškou řidičského umění i trpělivosti. S opravami dálniční sítě se ovšem naši motoristé setkají i při svých jízdách do zahraničí.

Dálnice mají omezenou životnost, periodicky se tedy opravovat či upravovat musejí. V místech, kde probíhají práce na silnici, ale často i několik kilometrů před nimi, bude doprava často váznout. Nejen firmy provádějící opravy, ale i motoristé mohou udělat hodně pro to, aby dopravní komplikace byly co nejmenší. K tomu je třeba dodržovat několik základních pravidel.

Než vyjedete, zjistěte si, jaká jsou omezení

Před vyjetím by se řidič měl seznámit s tím, zda na úsecích dálnic, po kterých se chystá projíždět, neprobíhají stavební práce. Pokud ano, je dobré na cestě počítat s dostatečnou časovou rezervou. Před příjezdem k rekonstruovanému úseku je důležité pozorně sledovat sdělení na informačních tabulích umístěných nad dálnicí, kde může být upozornění na pomalu jedoucí, či dokonce stojící kolonu vozidel. Neuškodí naladit si příslušnou rozhlasovou stanici, kde mohou být řidiči včas varováni před možnými dopravními komplikacemi. Pomoci může i dynamická navigace, která v mapě včas označí problém na silnici a nabídne alternativní trasu k objetí inkriminovaného úseku.

Řiďte se značkami a snižte rychlost jízdy

Rekonstrukce dálnic s sebou nesou
omezení maximálně povolené
rychlosti a často snížení počtu
i zúžení jízdních pruhů

Před příjezdem k místu stavebních prací bývají umístěny dopravní značky upozorňující na práce na silnici a následně značky omezující maximální povolenou rychlost jízdy. Tu je rozhodně potřeba dodržovat. Pokud někteří řidiči včas nezpomalí, nezbývá jim nic jiného než při vjetí do opravovaných míst náhle citelně zpomalit, což v případě silnějšího provozu může mít za následek vznik tzv. rázové vlny. Desítky vozidel jedoucích za uvedeným automobilem jsou nuceny náhle snížit rychlost, což může vyústit až v zastavení dopravy.

Pozor na šířku jízdních pruhů

Před vjetím do opravovaného úseku je nutné nejen včas snížit rychlost jízdy, ale také se rozhodnout, ve kterém jízdním pruhu budeme pokračovat. Do levého pruhu často bývá zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje vyznačenou mez, a to včetně nákladu a také zpětných zrcátek. Na to by měli pamatovat i řidiči rozměrnějších osobních automobilů a také dodávek, neboť šířka jejich vozu včetně zrcátek uvedený údaj často přesahuje. U nás se tato šířka často stanovuje na 2,2 m, ale například v Německu bývá mnohdy ještě o decimetr menší.

Pamatujte na bezpečný odstup

Neméně důležité je rovněž dodržování bezpečného odstupu od vpředu jedoucích vozidel. Zde pomůže tzv. pravidlo 2 vteřin. Napomoci může i pomůcka, jakou mají například v Německu, totiž že by minimální bezpečný odstup v metrech měl odpovídat polovině údaje na rychloměru v km/h (např. při 80 km/h se tak jedná o alespoň 40 metrů). V každém případě by se řidič měl plně věnovat dění v silničním provozu. Zvědavé pokukování na stavební techniku nebo na dělníky provádějící práce odvádí pozornost, a pokud vpředu jedoucí vozidla náhle zpomalí, či dokonce zastaví, může snadno dojít k nehodě. Doprava na dálnici pak okamžitě zcela zkolabuje.

Hlavně v době intenzivnějšího provozu musejí řidiči na opravovaných úsecích počítat s dopravními komplikacemi

Při průjezdu místy, kde je levý pruh zúžený, je dobré zvážit, zda nebude lepší zařadit se do pravého jízdního pruhu, a to třeba i mezi kamiony. Zdaleka ne vždy bude jejich předjíždění v uvedených místech bezpečné. Případná časová úspora přitom nemusí být nijak závratná. Bude-li v levém pruhu povolena maximální rychlost jízdy 100 km/h, na pětikilometrové vzdálenosti ušetří spěchající řidič oproti tomu, který jede vpravo rychlostí 80 km/h asi 45 sekund. Předjíždění kamionů, které se jen s potížemi vejdou do svého pruhu, také není v zúženém levém pruhu zcela bez nebezpečí, navíc taková jízda bývá pro řadu předjíždějících řidičů nepříjemná a stresující.

Umíte zipovat?

V určených místech bychom také neměli zapomínat na pravidlo tzv. zipování. To se uplatní při souběžné jízdě, kdy řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu umožní řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tedy zhruba asi tak jako se zapíná zip – jeden zprava, jeden zleva. Toto pravidlo platí zásadně jen při souběžné jízdě a tam, kde se dva pruhy sbíhají v jeden, přičemž jeden z pruhů je průběžný. Je potřeba si ještě uvědomit, že dopravní značka „Střídavé řazení“ je pouze značkou informativní a slouží k označení nebo zdůraznění místa, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu a použita být mnohde nemusí.

Vytvářejte záchranářskou uličku

Řidiči jsou povinni vytvářet uličku pro vozidla integrovaného záchranného systému nejen v případě vzniku kolony stojících vozidel, ale také v případě pomalé jízdy. Není stanovena šířka vytvořeného průjezdu, nicméně Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu doporučuje minimálně 3 metry. I to však může být v případě průjezdu rozměrných hasičských automobilů málo, takže je vhodné nechat raději průjezd o něco širší.

Dobrá rada

Kromě svislých dopravních značek je nutné sledovat i vodorovné dopravní značení. Žluté či oranžové barvy vyznačují přechodnou změnu místní úpravy provozu a mají tedy přednost před čarami bílé barvy.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Jedeme po opravované dálnici