U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Co je biovíno?

Kategorie: Zdraví speciál | Autor:

Mluvou úřední – víno z hroznů vypěstovaných, zpracovaných a expedovaných podle Zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, který doplňuje Vyhláška ministerstva zemědělství č. 53/2001 Sb. Nad dodržováním těchto norem navíc (kromě kontrol OHS a ČZPI obvyklých i u konvenčních vinařů) bdí komisaři společnosti KEZ (Kontrola ekologického zemědělství). Teprve na podkladě jejích kladných zjištění může vinař označovat víno ochrannou známkou pro bioprodukt – tzv. zelenou zebrou a nabízet je tedy jako “biovíno”. Technologicky vzato – ekologický vinař ve vinohradu nepoužívá průmyslová hnojiva, herbicidy, insekticidy, hrozny zpracovává zásadně bez použití enzymů, šlechtěných kvasinek a jiných podpůrných látek, přívlastkové biovíno nedoslazuje žádným cukrem. Omezení je mnoho, stejně tak ale i postupů, jak se k žádoucí kvalitě požehnaného moku dostat i bez rizik po zbytkové chemii. Půdu lze obohacovat přírodními solemi a horninovou moučkou, na škůdce pěstitel nasazuje dravé roztoče, slunéčka, škvory, osičky a lumčíky, na plísně a houby smí použít měďnaté přípravky, ale jen do tří kil na hektar ročně, smí pracovat i se sirnatými přípravky, ale jen tak, aby neohrozil dravé roztoče. Stabilizovat i dezinfikovat sířením při zpracování hroznů, kvašení i zrání vinař předepsaným způsobem smí. Proti hnilobě hroznů však může nasadit – spíše než nepříliš účinný bakteriální přípravek – jen svou víru v suchý a slunný čas vinobraní. Celý proces zrodu vína je tak sice zdlouhavější, pracnější i rizikovější, ale je vlastně přirozeným postupem používaným po generace.

Co je biovíno?