Jak zařídit schodiště

Na podestu, do výklenků, na římsy nebo na stěny nad schody můžeme umístit hezké dekorace, památeční předměty, přírodniny, fotografie, obrázky a podobně a schodiště přestane být jen spojnicí mezi přízemím a patrem.

Dekorace na schodišti může být trvalá (obrázky, různé památeční předměty, vlastní výtvory, sbírky), nebo dočasná: podle roční doby budeme měnit naaranžované přírodniny, dělat vánoční a velikonoční výzdobu.

Text: Iva Tvrzová
Foto: Vladimír Hájek, Jaroslav Hejzlar, Zuzana Ottová, Pavel Veselý, Petr Živný a Shutterstock

Jak zařídit schodiště