Jak upravit vodu ze studny

Stále více lidí využívá vodu ze studny či vlastního vrtu. Důvodem je zvyšující se cena vody nebo nemožnost připojení se k veřejné sítí například v odlehlejších oblastech. V České republice používá vlastní zdroj  přibližně 10 % obyvatel. Ať se jedná o zavlažování zahrádky, bazén či celou chalupu, využívat vodu z vlastní studny se vyplatí.

 

Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čerstvá a je zdarma. Má to však také svá „ale“. Pokud o studnu nepečujete, může se z levného zdroje vody stát zdroj starostí a zdravotních rizik.
Podle studií dokonce až 90% studní  nevyhovuje požadavkům ČSN 75 7111 na pitnou vodu. A to alespoň v jednom ukazateli. Naštěstí o možném zdravotním riziku můžeme hovořit “nanejvýš” u 60-70 % studní.

Jak začít
Pokud chcete studnu využívat jako zdroj pitné vody, prvním krokem bude zjištění, zda je voda skutečně pitná. K tomu slouží rozbor vody, který si můžete nechat udělat v nejbližší laboratoři.
Rozbor vzorků napoví kam dál. Podzemní voda bohužel nedosahuje valné kvality a tak ve většině případů nezbývá nic jiného, než vodu nějaký způsobem upravovat.

Mechanické nečistoty
Jsou snad všude, ale naštěstí poměrně jednoduše odstranitelné. Vodu necháme protékat přes filtry tvořené z vložek ze síťoviny (polypropylenu) , písku, aktivního uhlí nebo přes kombinaci těchto materiálů.
Filtry musíme pravidelně měnit, protože se zanáší. Mechanickou filtrací ale nedokážeme z vody vyloučit rozpuštěné látky. Pokud voda páchne např. chlórem, doporučují se použít filtry na odstranění chlóru z aktivního uhlí, které absorbují různé znečištění (např. pesticidy, organické látky apod.) a vylepšují chuť vody.

Máme tvrdou vodu
Tvrdá voda
je častým problémem většiny lokalit. Neupravená voda se zvýšeným obsahem zejména vápníku a hořčíku vytváří nerozpustné uhličitanové soli a ty mohou způsobit tzv. vodní kámen. Látky, které způsobují tvrdou vodu, se usazují na stěnách potrubí a snižují jejich propustnost. Poškozují zařízení pro ohřev vody (kotle, pračky, žehličky, konvice atd.) a tím se náklady na ohřev značně prodraží.

 

Mapa tvrdosti vody v ČR

 

Na úpravu tvrdé vody (změkčení) se používá nejčastěji metoda tzv. iontové výměny. Voda při ní protéká skrz filtr obsahující speciální pryskyřici, ve které dochází k výměně iontů vápníku a hořčíku za ionty sodíku, které jsou zdraví neškodné.

Dusičnany
Dusičnany (dusíkaté hnojiva) byly mnoho let považované za velmi efektivní hnojiva, které dodávají rostlinám důležité živiny. Problémem je, že často prosakují do podzemních vod a jsou tak rozšířeným kontaminantem povrchové a podzemní vody po celém světě. Pokud se zvýší jejich množství, je voda škodlivá zejména pro kojence od 3 do 6 měsíců.
Odstranění dusičnanů se v praxi řeší podobnou metodou jako změkčení, akorát se použije jiná filtrační směs. Ptejte se po “A520 E”.

Železo a mangan
Tyto prvky se často objevují ve větším množství v podzemních vodách (hluboké studny). Železo způsobuje trpkou chuť a také hnědý zákal. Vytváří přitom prostředí pro vláknité železité bakterie, které prorůstají potrubím a zmenšují jeho propustnost. Navíc způsobují skvrny na umyvadlech, vanách a při praní i na oděvech. Oxidací pomocí kyslíku, chlóru, manganistanu draselného aj. sloučeniny železa a manganu vytvoří nerozpustné částečky, vodu obarví oranžově či hnědě a lze je odstranit filtrací.

 

Na odstranění železa a manganu se používají filtry se speciálním oxidačním pískem, které je nutné čas od času vyčistit propláchnutím z opačné strany. Pro správnou funkci filtru musí mít voda minimální pH 6,5 až 7, nesmí být kyselá. Tím výčet možných problémů ale nekončí. Rozbor může ukázat větší výskyt například chlóru, olova, kadmia, různých pesticidů, fenolu, benzenu a dalších.

TEXT A FOTO: EUROCLEAN

 

Jak upravit vodu ze studny