U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak správně vybrat kachlová kamna

Kategorie: | Autor:

Před výběrem je dobré si nejprve ujasnit zažitou terminologii. Pojmy jako „pec“, „kamna“, „kachláky“ apod. představují často pro každého něco jiného a snadno tak dochází k nedorozuměním.

KACHLOVÁ KAMNA jsou v kamnářské řeči pokojové topidlo vytápějící prostory sáláním svého pláště, nebo i kombinací sálání, konvekce či teplovodního topení. PEC je určená výhradně pro pečení chleba, pizzy apod., nejde tedy o topidlo, ale o jednoúčelové kuchyňské zařízení. To, co laici často označují právě tímto termínem, bývá KACHLOVÝ SPORÁK; spotřebič s varnou plotnou a jednou nebo dvěma troubami či kamnovcem na teplou vodu. Často používané označení KRBOVÁ KAMNA potom neznamená nic jiného než průmyslově vyráběná hotová kamínka z plechu nebo litiny, kterámohou být pro dekoraci „ověšená“ několika kachlemi.

   Záměr pořídit si opravdová stavěná kachlová kamna vyžaduje od investora zodpovězení několika důležitých otázek:

   1) Myslím to s vytápěním dřevem opravdu vážně? – Vzhledem k tomu, že v některých oblastech dnes již není prakticky možné koupit dřevo vysušené na požadovaných max. 20%, je třeba počítat s uskladněním dvou až třech ročních dávek paliva pod větraným přístřeškem, kde dřevo za tuto dobu doschne.

   2) Jak často budu kamna roztápět? S jakou akumulací (tedy dobou bez přikládání, kdy kamna stále krásně topí) počítám? – Budou-li kamna sloužit k víkendovému provozu např. na chalupě, zcela jistě by nebylo vhodné zvolit těžký akumulační systém, který během prvních třech hodin nevytvoří žádnou tepelnou pohodu a naopak po odjezdu do víru velkoměsta topí do prázdného stavení ještě druhý den. Ruku v ruce s dobou nutnou pro tzv. natopení kamen jde tedy akumulace. Dnes již existují unikátní materiály, které nevýhodu dlouhé doby náběhu těžkých kamen smazávají, jsou ale o poznání nákladnější a je tedy opět vhodné dobře zvážit otázku č. 1).

3) Budou kamna vytápět jednu nebo více místností? – Možnosti kachlových kamen jsou v tomto směru omezené vpodstatě jen stavebními podmínkami domu. Je-li komín dobrý, je vhodně umístěn a vazba příček to umožňuje, není problém, aby kamna topila i do čtyř místností. Pomocí tzv. hypokaust systému, tedy vedení ohřátého vzduchu uzavřenými kanály, je možné překonávat i rozdíly podlaží.

   Kromě těchto a mnoha dalších otázek ovlivní volbu vlastností i vzhledu kamen stavební podmínky domu, tepelná ztráta, umístění komínu, vzájemná vazba příček, poloha schodiště, nosnost podlahové konstrukce atd. Individuálně stavěná kamna je tedy skutečně nezbytné řešit nad stavebními výkresy celého domu. Odborná asistence kamnáře je v tomto případě nutná, protože existuje mnoho zásad, jejichž opomenutí by znamenalo fatální chybu v úvaze o účelu nebo dokonce už o konkrétní konstrukci topidla a tím pádem i zklamání z výsledku a v nejhorším případě demontáž. Konstrukci topidla není radno podceňovat a svěřovat jí neodborníkům, kteří nedomýšlí případnou protipožární bezpečnost, bezpečnou obsluhu, snadné čištění topeniště a tahů, spotřebu, účinnost atd. Dobrým vodítkem jsou v tomto případě více než kde jinde reference. Pokudse kamnář dokáže prezentovat již realizovanými stavbami, které jsou řemeslně i esteticky dobře zpracovány, je to určitě známka jisté zkušenosti. Dá-li Vám kamnář na Vaše předem rozmyšlené otázky logicky uspořádané a smysl dávající odpovědi při osobní schůzce, kterou rozhodně vyžadujte, dejte na první dojem a vzájemný vztah budujte. Tato investice předem nestojí mnoho a v mnoha letech spokojeného užívání kachlových kamen se vrátí několikanásobně. Doporučujeme se inspirovat např. na www.cesky-kamnar.cz.

Popisy k obrázkům

Jak správně vybrat kachlová kamna