U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Memento mori…

Kategorie: Návštěva | Autor: it

Stojí v krajině jako němí svědkové minulosti. Někde okázale, jinde skromně a téměř nepovšimnuti. Nejméně stokrát už je pokryl sníh a svítilo na ně horké letní slunce – tak dlouho už tu stojí. Křížky, boží muka, sochy svatých, kapličky. Někde už na jejich vzhledu zapracoval zub času, jinde – bohužel – také vandalové. Byla by škoda, kdyby z naší krajiny zmizely, patří do ní. Nejsou jenom výrazem víry, ale i svědectvím o umu našich předků a o jejich smyslu pro krásu. Vždyť kolik jen podob může mít takový křížek či boží muka! Někdy stačí málo k pomoci, jindy je potřeba dát dohromady víc ochotných rukou, chytrých hlav i peněz. Aktivita může vzejít od vedení obce, z místní fary, ale i od jednotlivců, jimž není lhostejný stav drobných sakrálních památek, které spoluvytvářejí naši krajinu.Možná vás inspiruje vyznání paní Marie Flaškové z jižních Čech, jejíž koníček – podmalby na skle – ji přivedl až k vytváření nových obrazů pro opravené kapličky, kříže a boží muka.

Memento mori…