U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PORADNA

Kategorie: Tržiště | Autor:

Proudové chrániče

Pro elektrickou instalaci v koupelně prý potřebuji chránič. Mohu si jej koupit a namontovat sám?

(V. B., Praha)

Ačkoli se zdá, že koupelny nemají charakter nebezpečných prostorů, protože mokro v nich není trvale, vyžadují současné normy pro ochranu proti úrazu proudem použití proudových chráničů. Jsou to ochranná zařízení, která se zapojují do přívodu ke spotřebičům, umístěným v prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu proudem. Proudový chránič představuje mimořádně spolehlivou ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, jeho zapojení je však poněkud složitější a smí je provést pouze osoba znalá podle vyhlášky 50. Svěřte proto instalaci proudového chrániče odborníkovi.

pt

Kdo to vrtá do chalupy?

Vlastníme stoletou chalupu a všimli jsme si, že z vnější strany do dřeva nějaký hmyz podobný včelám nebo vosám vyhryzává otvory. Zdá se ale, že v nich nehnízdí. Existuje nějaký prostředek nebo postup, který dřevo ochrání? Dřevěnice je impregnovaná vyjetým olejem.

A. G., Bratislava

Hmyzu, který napadá dřevo, je nespočet. Popisu asi nejvíc odpovídá pilořitka. Jen těch u nás žije osm druhů různých velikostí. Z vajíček, pilořitkou nakladených do dřeva, se líhnou larvy, které se jím živí. Dospělý jedinec se musí prokousat ven, a to je možná okamžik, kdy si hmyzu všimnete. Ochrana nejen proti pilořitkám, ale i dalším škůdcům je zhruba stejná. Postižené místo se natírá nebo napouští i několikrát do roka k tomu určenými chemickými prostředky.

JR

A jak to dopadlo? Náš slovenský čtenář se nám po čase ozval: Speciální prostředek proti škůdcům jsme aplikovali a pomohlo to. “Útoky” pilořitek se podstatně snížily. Každou jimi vyrobenou dírku jsme natřeli a do těch se hmyz už nevrátil. Celkově jsme od té doby zaregistrovali mnohem méně nově vytvořených děr.

PORADNA