Jak pojistit psa a kočku

Rubrika: Mazlíčci

Česká legislativa se k domácím zvířatům staví stále jako k věci, nikoliv jako k živému tvoru, avšak pro většinu majitelů je jejich čtyřnohý přítel jako člen rodiny a neváhají mu poskytnout odpovídající péči a lásku.

Záměrně jsem použil přívlastek „čtyřnohý“, protože se budeme bavit o komerčně poskytovaném zdravotním pojištění pro domácí zvířata, respektive pro domácí mazlíčky, které se vztahuje pouze na psy a kočky. Majitelé papoušků, osmáků, hadů, mývalů, fretek a dalších domácích mazlíčků mají tedy z pohledu českých pojišťoven smůlu, alespoň co se týče zdravotního (veterinárního) pojištění. Pokud jste majiteli koní, krav, ovcí a podobně, tato zvířata lze zpravidla pojistit v rámci zemědělského pojištění, avšak to není předmětem tohoto článku.

Nemoci si nevybírají

Jak už to tak bývá u lidí, tak i zvířata mají své zdravotní neduhy a i jim se mohou stát různé úrazy. A kdo bere péči o zvíře zodpovědně, ví, že náklady na léčbu nemoci nebo úrazu se mohou vyšplhat do závratných výšin, obzvláště, je-li váš čtyřnohý přítel „starší pán“ nebo „starší dáma“.
Náklady některých operačních zákroků, následné rekonvalescence a léků se mohou pohybovat i v řádech desítek tisíc korun. Bohužel, neexistuje žádná zdravotní pojišťovna pro domácí mazlíčky, která by pokryla alespoň část nákladů léčby. Případné náklady veterinární léčby, ale i náklady úhynu, nese tedy v plné výši majitel zvířete, pokud ovšem nemá sjednáno komerční zdravotní pojištění pro psa či kočku.

Připočítáme-li k výdajům spojeným s léčbou nemoci či úrazu další běžné položky, jako je potrava, očkování, ochrana před parazity, vodítka, obojky a další náklady, není vlastnictví domácího zvířete nijak levnou záležitostí, zvláště, jedná-li se o velké zvíře. Komerční zdravotní pojištění však může majiteli psa či kočky významně finančně pomoci v případě pojistné události a přitom nijak výrazně nezatíží jeho peněženku.
Roční pojistné začíná na pár stokorunách, tedy částce, která se v běžných výdajích spojených se zvířetem snadno ztratí. Je zde však jedno významné omezení. Základním předpokladem, aby psa či kočičku v té či oné pojišťovně pojistili, je jednoznačná identifikace zvířete. Ideální je implementace čipu či tetování. Někdy si vystačíte pouze s evidenční známkou.

Kdo poskytuje

Pojištění domácích mazlíčků poskytovaná v současné době na českém pojistném trhu se vztahují výhradně na kočky nebo psy. Aktuálně můžete svého psa pojistit u České podnikatelské pojišťovny, u pojišťovny Slavia pojistíte psa i kočku a oba mazlíčky pojistíte také u České pojišťovny.
U ostatních pojišťoven byste toto pojištění hledali marně, a to přesto, že toto pojištění existuje na trhu již od roku 2007. Mnoho změn však za pět let své existence neprodělalo a stále ho nelze považovat za standardní typ pojištění.

Součástí pojištění bývá standardně pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete nebo jej lze se slevou k danému typu pojištění sjednat. Toto pojištění byste jako majitelé psů také neměli opomíjet, protože může uchránit vaši peněženku v případě, že váš pes udělá někomu škodu na majetku, nebo dokonce na zdraví. V případě pojištění odpovědnosti majitele zvířete je nabídka již výrazně pestřejší. Lze je sjednat kromě výše zmíněných pojišťoven u většiny komerčních pojišťoven poskytujících neživotní pojištění, a to buď jako samostatný produkt, nebo jako součást připojištění odpovědnosti v občanském životě.

Česká podnikatelská pojišťovna

Pojištění nákladů na veterinární léčbu psa České podnikatelské pojišťovny lze využít, jak již název napovídá, pouze na pojištění domácího psa. Zajímavostí je, že si můžete pojistit psa nejen v České republice, ale za příplatek také kdekoliv v zahraničí a výhodně lze pojistit také psy se specializovaným výcvikem, tedy asistenční psy a psy používané na canisterapii.
U pojištěného zvířete není pojistná ochrana omezena věkem zvířete. Pokud si tedy pojištění sjednáte, může váš pes zůstat pojištěn po celou dobu svého života, avšak pozor, nelze pojistit psa mladšího šesti měsíců a staršího osmi let. Jiná omezení nejsou. Je pochopitelné, že pojištěný pejsek musí mít evidenční známku.
Co se týče nákladů na pojištění, záleží na sjednaném limitu pojistné ochrany, který může být deset, dvacet nebo třicet tisíc korun. Při nejnižším limitu pojištění se roční pojistné pohybuje kolem 600 korun. Základní spoluúčast majitele při pojistné události je na částce 500 korun, lze sjednat i na částku 1000, 1500 a 2000 korun. Jak už to u pojistek bývá, čím vyšší spoluúčast, tím nižší bude pojistné.

Česká pojišťovna

U Pojištění psů a koček Mazlíček si můžete kromě nákladů na veterinární léčbu pojistit také uhynutí nebo utracení zvířete, dále lze sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu.
Opět je zde věkový limit psa. U psa do 40 kg musí být mladší 9 let, u větších psů vám nepojistí psa nad pět let věku. Kočky bez rozdílu musí být mladší osmi let. A pojišťovna si klade ještě jednu významnou podmínku, chcete-li zvíře pojistit, musí být označeno mikročipem či tetováním. Pokud vyžadujete také pojištění pro případ úhynu nebo utracení, pak budete potřebovat i průkaz původu zvířete.
V případě pojištění veterinární léčby představuje pojistné plnění až 70 % z nákladů, s rostoucím věkem zvířete se však toto procento postupně snižuje. Pojišťovna hradí náklady maximálně po dobu 30 dnů u případů nemoci a maximálně 60 dnů v případě úrazů. Pokud by váš mazlíček onemocněl nebo utrpěl úraz v zahraničí, pak nelze uplatnit pojistnou událost, protože pojištění se vztahuje pouze na veterinární péči poskytnutou v rámci České republiky.
Roční limit pojistného začíná na 10 000 korunách u koček a 15 000 u psů a lze jej navýšit po pěti tisících až do maximálního limitu 30 000 korun.

Slavia pojišťovna

Pojištění s nostalgickým názvem Pejsek a Kočička, správně celým názvem Pojištění psů a koček – Pejsek a Kočička, dává možnost majitelům zvířat sjednat nejvyšší možné limity pojistného plnění mezi pojišťovnami. U nejvyšší varianty pojistného krytí nákladů veterinární péče je limit na léčbu nemoci 30 000 korun a léčbu úrazu 90 000 korun. Pojišťovna slibuje uhrazení nákladů až do výše 120 000 korun za rok.
Roční pojistné začíná u koček na částce blížící se 1000 korunám, u psů je to o 500 korun více. Výše pojistného se stejně jako u předešlých dvou pojišťoven odvíjí od hmotnosti psa a stáří zvířete. Čím starší zvíře, tím vyšší pojistné. Minimální vstupní věk je 6 měsíců u psa a 5 měsíců u kočky, avšak horní hranice věku není omezena, lze tedy pojistit i starší zvíře. Minimální spoluúčast je 1000 korun. Výraznou slevu poskytuje pojišťovna na asistenční, slepecké a záchranářské psy.
Pojištění lze sjednat pouze pro zvíře trvale označené mikročipem nebo tetováním, s průkazem původu.

Na co si dát pozor

Jak už to u pojistek obecně bývá, jejich kvalitu poznáte teprve tehdy, když nastane pojistná událost. Nelze usuzovat podle obecných kritérií proklamovaných na reklamních letácích či webových prezentacích jednotlivých pojišťoven a už vůbec ne z ceny pojištění. To, co se zdá na první pohled jako levná pojistka, může být zbytečné vyhazování peněz z okna a naopak drahá pojistka vám může ušetřit výrazně více peněz, než kolik vás stála.

Vše se odvíjí od pojistných podmínek jednotlivých produktů, proto je doporučujeme před sjednáním pojištění pečlivě prostudovat. Je třeba řádně zvážit, jaká rizika vám respektive vašemu zvířeti reálně hrozí, a podle toho vybírat pojistku u konkrétní pojišťovny. Vzhledem k výrazným odlišnostem u výše zmíněných tří pojišťoven si nevystačíte s jednoduchým porovnáním cenových kalkulací. Cena totiž u takového srovnání nic neříká, důležitější je konstrukce pojistky a pojistné podmínky. Velmi pečlivě prostudujte výluky z pojištění, které zahrnují například trvalé následky po úraze, vrozené vady, kožní nemoci a někdy i průkaz původu.

www.cpp.cz, www.slavia-pojistovna.cz, www.ceskapojistovna.cz

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Uložit

Jak pojistit psa a kočku