Jak nabrousit pilu

Rubrika: Dílna

Rámové pily slouží k prořezávání větví většího průměru a jsou vhodné i na řezání palivového dříví

Ruční pily, jejichž zuby nejsou speciálně tvrzené, můžete opět kdykoli sami naostřit. Pily s tvrzenými zuby ovšem jen diamantovým pilníkem. K ostření potřebujete plochý i pilařský pilník, svěrák pro ostření pilových listů či obyčejný svěrák, dvě dřevěné lišty pro napnutí a rozváděcí kleště. Pro úpravu opotřebovaného pilového listu je třeba postupně srovnat, vytvarovat, rozvést a naostřit zuby pily.

Nejprve pilový list pevně sevřete do svěráku pro ostření pilových listů či do obyčejného svěráku. Jako ochranu vložte na každou stranu dřevěnou lištu. Pro opětné vyrovnání nepravidelného vzhledu zubů, který vznikne opotřebením a přeostřováním, je třeba list srovnat. Za tím účelem se plochým pilníkem piluje řada zubů tak dlouho, dokud se na každém zubu nevytvoří ploška. Přitom je třeba dbát na to, aby pilník klouzal po zubech v maximálně vodorovné poloze. Poté se paty zubů opracovávají pilařským (trojhranným) pilníkem tak dlouho, až mají všechny zuby stejný tvar a paty zubů leží v jedné rovině. Pojem rozvedení znamená ohnutí zubů od sebe. Díky tomu je ozubený prostor širší než pilový list, takže neuvízne v řezné spáře. Rozvedení musí být po obou stranách stejnoměrné, jinak pila ujíždí ve směru více rozvedené strany. Nejlepšího výsledku dosáhnete rozváděcími kleštěmi. Nejprve se rozvede každý druhý zub do konce listu, pak jej otočíte a stejným způsobem rozvedete druhou stranu.

K ostření se používá rovnostranný trojhranný pilník, jehož hrany jsou lehce zaoblené. Veďte jej v mezeře mezi zuby přesně vodorovně a v pravém úhlu k listu. Součástí údržby pilového listu by mělo být jeho očištění a namazání po každé práci.

www.baumax.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: FISKARS

Jak nabrousit pilu