U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak na chronické nemoci

Kategorie: Volný čas | Autor: Marie Rubešová

Rozlehlá čekárna Institutu celostní medicíny MUDr. Josefa Jonáše Na Florenci je stále plná. Člověk by čekal spíš starší, nemocně vyhlížející pacienty, ale tady posedávají lidé všech věkových kategorií. Mladí jsou v převaze.

Nejčastější problémy, s nimiž se na doktora Jonáše a jeho kolegy obracejí, jsou různé alergie, poruchy imunity a prakticky všechny chronické nemoci. Fyzické i psychické. Z pohledu klasické medicíny choroby velmi nesnadno léčitelné a ty, jejichž postup nelze zastavit.

Roztroušená skleróza

Jednou z nich je i roztroušená skleróza. Zná současná medicína odpověď na otázku, kde se v člověku bere? “Vlastní příčiny vzniku choroby nejsou známé. Princip může být docela jednoduchý. Když to přiblížím chatařsko-chalupářské tematice, je to podobné, jako když něco pěstujeme na záhonku. Když se moc rozrostou plevele, musíme je vytrhat, jinak udusí či poškodí kulturní rostliny. Nebo když se dostane dřevomorka nebo nějaký dřevokazný brouk do trámu, vím, že je musím dostat pryč, zničit. Podobné je to u roztroušené sklerózy, při níž napadá imunitní systém vlastní nervovou soustavu,” vysvětluje doktor Jonáš. “Jsou tam tedy dvě chyby. První v imunitním systému, který je řízen složitým ‘počítačem’ umístěným v mozku (jde vlastně o chyby tohoto programu). Imunitní systém pak přesně nerozpozná, s čím bojovat, co napadnout a co ne – a napadá vlastní řady. Druhá chyba je ve vlastní nervové soustavě, tedy v mozku a míše. Jakmile se vyskytnou toxiny, zátěže, stres, tedy jakýsi plevel v těchto orgánech, samy si s nimi neporadí.”

Posilovat imunitní systém?

Řešení, které může pomoci v mnoha jiných případech, tady neplatí. Posilovat imunitu by totiž znamenalo zlepšit kvantitu, množství. Prý jako bychom sypali na záhon hnojivo, aby všechno dobře rostlo. Tedy i plevele. “Musí se na-opak opravit computer v hlavě, odvirovat ten program, podobně jako v počítači,” pokračuje odborník. “V našem institutu se snažíme zbavit imunitní systém pacienta škodlivých látek, které pak působí na jeho nervový systém. Je vlastně podobný elektrické síti. Když porušíme její vodivost například hodně vodivými těžkými kovy, jako jsou rtuť, stříbro atd., zaneseme do ní chaos. Podobně jako těžké kovy působí na nervový systém znečistěné životní prostředí i sám stres. Ten působí výrazně na zanášení nervového systému a jeho přetížení. A imunitní systém se logicky vrhne vždy na orgán, který je poškozený. Roztroušená skleróza se vlastně projevuje tím, že ničí izolátory našich nervů, jejich myelinové obaly. Když je nerv té ‘bužírky’ zbaven, probíjí a přestane být funkční. Když však imunitní systém přestane tyto obaly napadat, nemoc se zastaví.”

Chorobu lze zablokovat

“Vynalezli jsme celou škálu výrobků na rostlinné bázi, které jsou schopny nervový computer odvirovat. Tím vlastně zastavíme autoimunitní agresivitu vůči nervové soustavě a zhoubný proces přestane,” formuluje MUDr. Jonáš ve zkratce to, co se může protáhnout na několik let. Zjistit, které toxiny se nacházejí v poškozeném nervovém systému, pomáhá Vollův přístroj. U zdravého člověka neobjeví žádný, při roztroušené skleróze jich může být dvacet. Určitou poruchu znamená už jeden jediný toxin. “Máme několik desítek přípravků, které jsou na rezonančním a informačním principu, a jsou zaměřeny vždy proti určité toxické zátěži. Odstraňujeme tedy toxickou zátěž v příslušných orgánech, které se na roztroušené skleróze podílejí. Onemocnění se zastaví, protože toxická zátěž nervového systému přestane škodit a imunitní systém začne pracovat normálně. Myelinové pochvy nervů neumíme obnovit a jizvy zacelit, ale když pacient přijde včas, naučí se organizmus i s těmi škodami dobře fungovat.”

Postup léčení

Pacienti, u nichž Vollův přístroj potvrdí uvedenou diagnózu nebo některou další podobného druhu (je to např. tak zvaná amyotrofická laterální skleróza a svalová dystrofie a některé vzácnější nemoci degenerace nervového systému), přicházejí nejméně čtyřikrát ročně a vždy je provedena určitá část detoxikační kúry. Používají se originální české preparáty, které vyvíjí výzkumný tým Institutu celostní medicíny (vyvážejí se i do zahraničí). První rok jsou návštěvy častější, aby se základní detoxikace zvládla co nejrychleji, potom třikrát do roka. Po několik dalších let lékař hlídá, aby nedošlo ke zpětnému hromadění toxinů a obnovení celého procesu. A naučí lidi životnímu stylu, při němž si zanášejí do organizmu toxinů co nejméně. Vstupní prohlídka stojí 2 tis. Kč, každá další návštěva 1700 Kč (vyšetření + léky na 2 – 3 měsíce). Léčba interferony, které se u roztroušené sklerózy jinak nasazují, stojí ročně asi milion korun… “S pojišťovnami nespolupracujeme, protože samotná platba v hotovosti je pro člověka významným léčivým momentem. On i my jsme motivováni k tomu, aby léčení mělo výsledky,” konstatuje MUDr. Jonáš.

Je chyba již v genech?

Souvisí roztroušená skleróza a jí podobné nemoci s naší genetickou výbavou? Přinášíme si dispozice k nim již na svět? Lze fakt, že se buňky nebudou chovat ideálním způsobem a nervový systém bude enormně zatěžován mikroorganizmy (například borelií, různými viry, nervovými mikroby či chemickými látkami) z organizmu “vyčíst”, ještě než se nějak projeví? To je naše dnešní poslední otázka pro MUDr. Josefa Jonáše.

“Genová chyba se dá nalézt. Ale zatím je známa jen struktura ideálního genomu a hledají se odchylky. Není to tak snadné, protože jde o obrovskou změť nejrůznějších odchylek. A není možné to udělat jednoduše.

Nesmíme ovšem zapomínat, že genová chyba je pouze dispozice, která se realizuje jen za určitých podmínek, což je právě nevhodné životní prostředí, stres atd. Jestliže tedy člověk není pro něco ideálně vybaven, měl by se chovat opatrně. Je to podobné, jako když máme naprasklou nádobu. I s ní je třeba zacházet velice šetrně, jinak se rozbije. Jestliže je naše genetická výbava něčím poznamenaná, tedy ‘nakřáplá’, měli bychom se zkrátka chovat přiměřeně. Nebudu-li mít v pořádku klouby, nebudu běhat maraton. A totéž je i s tou naší nervovou soustavou.”

Popisy k obrázkům

Tento přístroj na stupnici od 0 do 10 odhalí, na které látky reagujeme alergicky

Autor fotografií: ARCHIV INSTITUTU

Jak na chronické nemoci