U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Škodlivé cviky

Kategorie: Víkend | Autor: Eva Blahušová

CVIČÍME

Cvičení blahodárně působí na kardiorespirační systém organismu, na vzhled postavy, na odolnost těla proti chorobám i na psychiku. Ale vedle toho se objevují u často a pravidelně cvičících lidí některé nepříznivé účinky na zdraví. Týkají se zejména bolestí v zádech a poškození kloubů dolních a horních končetin. Není to způsobeno typem cvičení (často se například objevuje názor, že aerobik škodí kloubům), ale prováděním nezdravých cviků nebo špatným držením těla při cvičení. Odborníci z oblasti tělovýchovy a lékařství dospěli po dlouholetých výzkumech a zkušenostech k seznamu cviků, které při pravidelném provádění nejvíce škodí lidskému tělu a tudíž by se neměly zařazovat do žádného cvičebního programu. Následující přehled nabízí seznam nejškodlivějších z nich:

1/ Kroužení a záklon hlavy

2/ Vzpor vznesmo, svíčka

3/ Ve stoji hluboký předklon snapnutýma nohama

4/ Hmitání v předklonu ve stoji rozkročném

5/ Překážkový sed

6/ Ve stoji rozkročném rotace trupu s hmitem

7/ Ve vzporu klečmo hmitání nohou v zanožení

8/ Kolíbka

9/ Švihy pažemi vzad v upažení

10/ Výskoky a poskoky snožmo, více, než 4 poskoky na jedné noze

11/ V podřepu podsazená pánev, kolena vpřed

12/ Hluboký dřep, kdy stehno a bérec svírají ostrý úhel a hýždě jsou níž než kolena

13/ Ve stoji prohnutí v kříži

Škodlivé cviky