Jak a čím lepit?

Rubrika: Dílna, Materiály

Ve velmi široké nabídce výrobců lepidel je někdy těžké se orientovat. Před výběrem nejvhodnějšího lepidla je dobré znát některá základní pravidla, která nám pomohou.

Lepidlem UHU HL expres small lze snadno slepit i části dřevěného nábytku

Lepidla můžeme rozdělit podle způsobu vytvrzování do dvou základních kategorií. První jsou lepidla fyzikálně tuhnoucí, tedy vsáknutím nebo odpařením, například rozpouštědla nebo vody obsažených v lepidle. Druhá jsou lepidla, která vytvrzují chemickou reakcí – třeba smícháním dvou složek, vzdušnou vlhkostí apod. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité při stanovení správného typu lepidla na konkrétní lepený spoj.

Porezita materiálu

V praxi se můžeme setkat s lepením celé řady běžných materiálů – plastů, kůže, gumy, korku, pěnového polystyrenu, textilu, kamene, mramoru, dřeva, skla, papíru a mnoha jiných materiálů. Tyto materiály mají jednu velmi důležitou vlastnost – porezitu, která je určující při výběru typu lepidla a stanovení vlastního lepicího systému. Jiné lepidlo zvolíme, pokud budeme lepit dva materiály porézní, a jiné, pokud budou oba materiály neporézní, nebo budeme-li lepit předměty s kombinací těchto vlastností.

Porézní materiály (dřevo, papír, textil, beton, apod.) umožňují vsáknutí a odpaření rozpouštědel obsažených v lepidle. Naopak neporézní materiály (kovy, pěnový polystystavební ren, plasty, sklo, apod.) neumožní odpaření těchto rozpouštědel, a pokud použijeme nesprávný typ lepidla pro jejich lepení, výsledek nebude dobrý.

Úprava povrchu

Výsledná kvalita lepeného spoje však nezáleží pouze na výběru správného typu lepidla, ale také na vlastní správné úpravě povrchů lepených materiálů před spojením. Na většině kvalitních lepidel, která u nás můžeme zakoupit, nalezneme podrobný návod a popis použití, ve kterém se můžeme mj. dočíst, že lepený spoj musí být i odmaštěný.

Současná nabídka lepidel umožňuje slepit jakýkoliv druh materiálu

Tuto část lepicího procesu často podceňujeme, nebo používáme nevhodné typy odmašťovacích látek. Zcela nevhodná pro odmašťování jsou všechna laková rozpouštědla (ředidla) a benzín (i kdyby byl lékařský). Obecně lze říci, že univerzální odmašťovadlo je technický líh. Na kovy je však vhodnější aceton, MEK (metyletylketon) nebo perchloretylen. Existují i další typy odmašťovacích systémů, které se ale používají spíš v průmyslové praxi, než v běžné domácnosti.

Epoxidová lepidla

O lepení jednotlivých typů materiálů byly napsány celé řady publikací. Zde můžeme uvést alespoň základní rozdělení a vhodné zástupce, dosažitelné na našem trhu. Všem jsou jistě známou kategorií epoxidová lepidla. Jedná se o reaktivní lepidla určená pro lepení nejrůznějších materiálů. Důležitými vlastnostmi a odlišnostmi těchto lepidel jsou konečná pevnost lepeného spoje, otevřená doba zpracování (doba, po kterou můžeme s lepidlem po smíchání složek pracovat), použitý typ plniče apod.

Obecně lze říci, že čím je otevřená doba zpracování kratší, klesá nám i pevnost lepeného spoje. Lepidla s otevřenou dobou zpracování již 2 minuty (Pattex Repair Express, UHU plus sofortfest) mají konečnou pevnost okolo 100 kg/cm2. Lepidla s otevřenou dobou zpracování 5 minut (ALTECO 3-TON Clear) mají pevnost do 150 kg/cm2. Můžeme si však pořídit i vysokopevnostní epoxidová lepidla s otevřenou dobou 1 – 2 hodiny, která dosahují pevnostimezi 180 – 300 kg/cm2, používaná především v průmyslové praxi.

Lepidla s plnidlem

Výše zmiňovaná epoxidová lepidla jsou pryskyřičná bez plniče a jsou buď zcela čirá, nebo nažloutlá. Pokud budeme požadovat epoxidové lepidlo s vyplňovací schopností, sáhneme nejspíš po takovém typu, který obsahuje ocelové anebo minerální plnidlo (ALTECO 3-TON Epoxy Steel, Weicon VA8312 s plničem, UHU metall epoxy, Devcon Plastic Steel Epoxy) a je nám schopen zaplnit i trhliny a spáry.

Oprava epoxidovou plastelínou

Velmi oblíbené jsou v poslední době epoxidové plastelíny (UHU power kit, ALTECO Epo Putty, Devcon Magic Bond), se kterými se velmi dobře pracuje a slouží k celé řadě oprav různorodých materiálů i ve vlhkém prostředí (sáknoucí odpady, radiátory, bojlery, chladiče, vydrolené hmoždinky, uvolněné panty, uražené schodnice aj.).

Lepení dřeva

Kategorie lepidel na dřevo, lamino, dřevovláknité desky MDF apod. člení jednotlivé produkty do skupin dle normy ČSN EN 204. Hlavním kritériem pro rozdělení do skupin je odolnost lepeného spoje proti vlhkosti. Lepidla s označením D2 jsou určena pro lepení materiálů pouze pro interiérové použití (SAMSON D2). Označení D3 nesou lepidla určená pro lepení materiálů v interiéru i exteriéru (SAMSON D3), lepený spoj odolává dlouhodobému působení vlhkosti, ale neodolává stálému působení vody.

Pokud požadujeme vysokou pevnost spoje, permanentní odolnost proti vodě a vlhkosti (pergoly, zahradní nábytek, veškeré opravy namáhaných součástí nábytku – stoly, židle apod.), je nejvhodnější použít kategorii lepidel D4 (UHU PU MAX), která nám tyto vlastnosti dokáže zaručit.

Lepení plastů

Při výběru lepidla pro lepení plastů si musíme především uvědomit, zda se jedná o plast tzv. slepitelný, nebo neslepitelný za běžných podmínek (PE – polyethylen, PP – polypropylen, teflon, silikon). Tyto tzv. neslepitelné plasty – zahradní nábytek, plastové konve, kanystry, nádrže na vodu, některé typy nárazníků aut apod., lze lepit pouze speciálními soupravami na lepení (SAMSON PLAST – PLUS). Obsahují sekundové lepidlo a aktivátor, který aktivuje povrch daného plastu a teprve po té je možné ho slepit.

Pevně slepit dva nestejnorodé materiály není pro dnešní lepidla žádný problém

Běžně slepitelné plasty se dělí do kategorie tvrdých plastů – například boxy, krabičky, držáky apod. (UHU hartkunststoff, LOCTITE 3030, Devcon Plastic Welder) a kategorie měkčených plastů – nafukovací matrace, čluny, plachty, apod. (UHU weich PVC, UHU allplast).

Univerzální lepidla

V současnosti patří lepení k velmi moderním technologiím spojování materiálů, a to nejen v oblasti drobných oprav. Řada firem tyto technologie úspěšně zavádí i tam, kde bychom je vůbec neočekávali (např. lepení karosérií automobilů, konstrukce letadel apod.).

Pro běžné lepení v domácnosti a dílně máme dnes k dispozici tzv. univerzální lepidla, která jsou schopna slepit široký rozsah materiálů s velmi dobrým výsledkem (UHU power transparent, UHU alleskleber). Oblíbené je také např. disperzní univerzální lepidlo HERKULES (Druchema), které je určeno pro lepení papíru, korku, dřeva, kůže, textilu atd. Je vhodné do škol, pro modeláře i domácnost. Neobsahuje organická rozpouštědla ani fungicidní přísady a je ředitelné vodou. Z široké nabídky můžeme jmenovat ještě další známější univerzální lepidlo společnosti Henkel CHEMOPRÉN univerzal, které lze však ředit jen speciálním ředidlem.

www.ztrade.cz, www.druchema.cz, www.henkel.cz

TEXT: DANIEL DROBNÝ
FOTO: PETR ŽIVNÝ, Z-TRADE, HENKEL

Jak a čím lepit?

Jak a čím lepit?