U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

IZOLACE VODOVODNÍCH TRUBEK

Kategorie: Poradna | Autor: lh

PORADNA

Sešlo se nám několik dotazů na téma izolace vodovodního potrubí. Odpovědi na ně jsme shrnuli do následujících odstavců:

Důvody, proč se vodovodní trubky opatřují izolací, jsou dva; jedním je snaha o tepelnou izolaci trubek, čímž se oddálí jejich promrzání (jen oddálí, nikoli znemožní), dalším důvodem je snížení dilatačních pohybů. Při zahřátí kovových trubek (zejména při průtoku horké vody) se jejich rozměry o malou hodnotu ve všech rozměrech zvětšují; rozdíl činí třeba jen zlomky milimetru, ale v případě, že trubku “natvrdo” obezdíme, dochází ke vzniku skřípavých zvuků, k poškozování malty, která byla použita, a v extrémním případu i k prasklinám zdí. Ocelové pozinkované trubky se proto dříve opatřovaly omotáním textilním materiálem (v nouzi novinami). Nově se používá pěnový polyuretan (nejčastěji s obchodním názvem Mirelon) dodávaný jako ohebné šedé či bílé hadice o průměrech 18, 22, 28, 35, 42 a 52 mm, s tloušťkou stěn 6 a 10 mm. Touto izolací se mohou opatřovat itrubky novodurové, z lineárního polyetylenu i kopolymeru polypropylenu. Tepelné izolace z pěnového polyuretanu se vyrábějí jednak jako bezešvé, určené k navléknutí na vodovodní trubky před spojováním, jednak s podélným řezem, které se po navléknutí na trubku spojí samolepicí páskou. Některé trubky se vyrábějí s podélným dělením spirálovitým, takže po zkrácení na míru se na trubku vlastně našroubují. Zvláštní případ je tepelná izolace trubek, které jsou proti promrznutí chráněny elektrickými topnými kabely. Kabely se ukládají přímo na povrch trubek, respektive se obtáčejí v řídkých závitech kolem nich. Aby studená okolní zeď trubky nadměrně neochlazovala a topný výkon mohl být nízký (u běžných ocelových vodovodních trubek se doporučená hodnota pohybuje kolem 20 W na metr délky, u plastových je asi poloviční), je potrubí nutno opatřit silnější izolací (například dvěma vrstvami), nebo je uložit do materiálu s nízkou tepelnou vodivostí (malty s porézními plnidly, PUR pěna, styropor). V případě, že potřebujeme vodovodní trubku opatřit izolací a polyuretanovou pěnovou hadici nemáme k dispozici, můžeme si pomoci tím, že trubku v celé délce zastříkneme dostatečným množstvím PUR pěny prodávané ve spreji.

IZOLACE VODOVODNÍCH TRUBEK