U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STŘEŠNÍ OKNA

Kategorie: Stavba | Autor: PETR PETŘÍČEK

Okno ve střeše prosvětlí podkroví, poskytne výhled na noční nebe s hvězdami, ale také musí mít zvýšenou odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Střešní okno je navíc na objektech lidového stavitelství cizorodým prvkem, k němuž by zejména chalupáři měli přistupovat velmi citlivě, aby nenarušili celkový ráz objektu.

Základními komponenty střešního okna jsou: rám a křídlo, včetně zasklení a vnější lemování. Pro rám a křídlo okna je klíčový použitý materiál, jeho kvalita a estetické vlastnosti i povrchová úprava. Do stavení uprostřed přírody je pochopitelně na rám a křídlo nejvhodnější dřevo. Použito musí být dřevo ošetřené proti plísním a houbám, opatřené základním nátěrem a finálním vysokotlakým nástřikem. Pro zasklení je zásadní technologie zasklívání a vlastní dvojsklo. Tepelný prostup skla je klíčový nejen pro zimní sezónu, ale i v letních parnech, kterými je střecha enormně zatížena. Lemování zajišťuje vodotěsnost a ochranu proti povětrnostním vlivům. Většinou se dodává v provedení z hliníku, někdy z mědi či titanzinku.

Základní konstrukční typy

Střešní okna kyvná se otáčejí podle středových závěsů kolem vlastní osy, takže při otevření zasahují i dovnitř místnosti. Okna kyvně-výklopná se na horních závěsech vyklápějí ze střechy směrem ven a zároveň je lze přetočit na středových závěsech např. kvůli umytí z vnější strany. Důležité je, kde a jak bude okno používáno. Kyvná okna jsou jednodušší a levnější, ale otevírají se „na hlavu“ a zabírají prostor v místnosti. Je dobré zvážit, do jaké míry chcete prostor pod okny využívat a jak vysoko nad úrovní podlahy bude okno umístěno. Zlatým pravidlem je mít osu otevírání křídla střešního okna alespoň 20 cm nad hlavou. V případě, že chceme okno často otevírat a mít z něj pěkný výhled, vyplatí se pořídit si okno kyvně-výklopné.

   V současnosti je u nás řada firem, které se výrobou i montáží střešních oken zabývají např. ROTO, VELUX, PROMONT a další. Existuje i střešní okno Solára KLASIK, které je vyráběné s ohledem na předpisy pro památkově chráněné budovy. Má menší rozměr 670 x 670 mm a otevírá se do strany. Jedná se o věrnou repliku kominického výlezu pro historické budovy.

***

SLOVO ODBORNÍKA

STŘEŠNÍ OKNO NA CHALUPĚ

Osazení střešních oken je každopádně zásahem do střešní krajiny objektů tradiční lidové architektury, ať už jsou určeny k rekreačnímu či trvalému bydlení. Střešní okna (kromě tradičních vikýřů nebo úzkých větracích otvorů ve střechách) jsou v domech tradičního lidového stavitelství cizím prvkem. Na druhé straně si je třeba uvědomit, že tlak na zvětšení prostoru k obývání a zvýšení kvality bydlení zejména v podkrovním prostoru těchto domů se bude stále zvětšovat. Pouze jedna obytná prostora v zemědělských usedlostech užívaná mnohde ještě do poloviny 20. století již nebude v současnosti stačit. Záleží na regionálním typu lidového domu, ale citlivé umístění jednoho, případně i dvou menších tvarově jednoduchých (plochých) střešních oken (bez vikýřů či jiných nástaveb a vestaveb do střechy), vždy na jednu plochu například sedlové střechy nemusí být až tak katastrofickým zásahem do hmoty střechy a tím i celého domu (ať již chráněného památkovou péčí nebo ne).

PhDr. LUBOMÍR PROCHÁZKA, CSc.

Muzeum vesnických staveb Vysoký Chlumec

S ČÍM MUSÍTE POČÍTAT

* Je třeba si uvědomit, že běžná výška nadezdívky v podkroví je 1 m. Dolní hrana střešního okna se tak dostává do výše cca 1,3 m a při běžné výšce okna 140 cm je horní hrana kolem 2,2 m nad podlahou a výše – v takovém případě je nutné volit okno s ovládáním dole, nebo počítat se schůdky či ovládací tyčí (600 – 1000 Kč).

* Pokud se na objekt nevztahují zvláštní předpisy (památkově chráněný), stačí oznámení stavebnímu úřadu o zabudování střešního okna. V případě, kdy je budova 1,5 m a méně od sousedního pozemku a střešní okno je otočeno k sousední nemovitosti, je vhodné opatřit si předem souhlas majitele této nemovitosti, případně jít cestou stavebního povolení.

* Ze střechy je třeba odebrat krytinu pro otvor na okno. Z hlediska prostoru potřebného pro manipulaci a montáž obvykle postačuje po stranách a pod oknem odebrat 1- 2 řady tašek, nad oknem 2 – 3 řady. Je nutné odkrýt nosnou konstrukci (střešní latě apod.), na které se okno přišroubuje a vytvořit prostor pro montáž lemování.

* Pokud nevyhovuje žádný ze standardních rozměrů střešních oken rozteči mezi krokvemi, je možné u specializovaných firem objednat okno na míru. Poměrně jednoduchou alternativou je také pomocná konstrukce – přídavné montážní latě, trámová výměna a podobně.

* Střešní okno je nutné bezpečně a zcela neprodyšně napojit na parotěsnou zábranu v podkroví (proti úniku vodní páry do střešního pláště, ta by totiž zcela znehodnotila tepelnou izolaci střechy). Další technologickou izolační vrstvou střešního pláště je pojistná hydroizolace (proti dešti, sněhu), na kterou se musí napojit střešní okno tak, aby v místě styku do střechy nezatékalo.

* Proti nežádoucímu světlu jsou dostatečně účinné vnitřní stinící prvky. Proti nežádoucímu teplu v létě zvenku a úniku tepla zevnitř v zimě jsou účinné pouze vnější stínicí prvky.

* Střešní okna by rozhodně neměl montovat laik nebo amatér, ale autorizovaná montážní firma – kromě specialistů jsou to také pokrývačské nebo některé sádrokartonářské firmy.

www.velux.cz, www.solara.cz, www.roto-frank.cz

TIP!

* Chcete-li mít dostatek světla, doporučuje se, aby zasklená plocha střešního okna tvořila nejméně 10 % plochy podlahy v místnosti.

* Mýtus větrací klapky – větrací klapka představuje v podstatě trvalý tepelný most v konstrukci okna. Její účinnost pro větrání je velmi malá, navíc v zimním období dochází poměrně často k jejímu zamrznutí uvnitř (unikající teplý vlhký vzduch z interiéru se setká se studeným suchým vzduchem zvenku a sražená voda zmrzne). Větrat se musí stejně jako běžnými okny – krátkodobé intezivní vyvětrání podle potřeby několikrát denně je nejlepší způsob, jak mimo jiné odvést přebytečnou vlhkost.

* Rosení střešních oken v zimním období je naprosto běžný fyzikální jev, který je způsoben rosným bodem. Podkroví je navíc parotěsně uzavřeno, takže na rozdíl od nižších podlaží nemá vlhkost možnost „odejít“ stropní konstrukcí. Když se někomu při sprchování zarosí zrcadlo, také to nereklamuje.

* V zájmu prodloužení životnosti střešních oken je třeba zaručit dobré vnitřní klima a větrání. Pokud je pod oknem polička nebo jiný kus nábytku, je dobré zajistit, aby kolem okna mohl volně cirkulovat vzduch.

Obrázek

ÚPRAVA ROZTEČE MEZI KROKVEMI

Jestliže nevyhovuje žádný ze standardních rozměrů střešních oken rozteči mezi krokvemi, je možné použít pomocnou konstrukci z přídavných montážních latí.

A) Zkrácení světlé vzdálenosti mezi krokvemi pro menší rozměr okna

B) Ideální rozteč mezi krokvemi, kdy není zapotřebí úprava pro osazení okna

C) Rozšíření rozteče mezi krokvemi pro okno větších rozměrů

KRESBA: VELUX

Popisy k obrázkům

Topné těleso umístěné pod střešním oknem do značné míry omezí jeho rosení

Okno kyvně-výklopné nezabírá při otevření žádný prostor v exteriéru a umožňuje ničím nerušený výhled ven

Okno Solára KLASIK je určené pro památkově chráněné budovy

Střešní okna, případně předokenní rolety, lze také pohodlně ovládat elektronicky pomocí dálkového ovládače

1 Okno kyvně-výklopné se otevírá na horních závěsech 2 Lze však zároveň překlopit na středových závěsech, pro mytí z vnější strany 3 Okno kyvné se otevírá na středových závěsech

Autor fotografií: FOTO: ROTO, SOLÁRA

STŘEŠNÍ OKNA