U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA

Kategorie: Víkendový kurz – vlhkost nesmí do chalupy | Autor: KP

Ve vaší chalupě nebo rodinném domku se může najednou objevit až dvanáct druhů vlhkostí – a s žádnou není lehké zápolení. Proto by měl problém vždy řešit odborník. Ani bezmezná důvěra k projektantovi či architektovi však nebývá nejlepší řešení, protože ani jeden z nich většinou není specialista. Co tedy dělat? Metod k odstranění vlhkosti ze zdiva existuje mnoho. Každá má své výhody a nevýhody. Snem každého majitele vlhkého objektu je však technologie bez chemie, elektřiny, hluku, špíny, statických poruch – a s vynaložením malých finančních nákladů. Splněním takového snu je technologie AQUAPOL.

Technologie snů

Revoluční technologie AQUAPOL se ve světě i u nás prosazuje již téměř dvě desítky let. Za tuto dobu bylo instalováno v Evropě více než 21 000 přístrojů AQUAPOL. V Čechách je vysušováno od roku 1990 více než 850 objektů, z nichž je již téměř 600 úplně vysušeno. Pro životní prostředí je systém AQUAPOL bezesporu nejvhodnějším vysušováním na světě.

Princip

AQUAPOL využívá princip tzv. magnetokineze, kdy síly, které sají vodu do zdiva, jsou natolik oslabeny, že vlhkost bez zásahu do zdiva putuje vlivem gravitačního pole Země zpět do podzákladí. Instalací jednoho nebo několika speciálních přístrojů v provlhlém objektu se totiž vytvoří velmi slabá magnetická pole a ta stlačují vlhkosti v kapilárním systému zdiva směrem dolů. Přístroje takto zdivo nejen vysuší, ale v suchém stavu dále udržují a tím plní funkci vodorovné hydroizolace. Během vysoušení současně probíhá částečné magnetokinetické odsolení. Největší část vlhkosti putuje kapilárním systémem zpět do země (fáze odvlhčení). Malá část vlhkosti zdiva v dosahu odpařovací zóny se však odpařuje ven a transportuje přitom v kapilární vodě rozpuštěné soli do starých omítek (odpařovací fáze). Tato odpařovací fáze trvá několik měsíců a za tuto dobu v omítkách vlivem vysychání viditelně vykrystalizují soli. Po odstranění starých a zasolených omítek je možno přistoupit k nové, definitivní úpravě povrchu objektu.

Možnosti použití

Systém AQUAPOL lze použít pro libovolný stavební materiál a u všech konstrukcí nad terénem, kde je možno dosáhnout rovnovážné vlhkosti zdiva. Hodnota vlhkosti závisí na typu stavebního materiálu a stupni zasolení. U sklepních konstrukcí je možno dosáhnout vysušení všech středních zdí. Také u obvodových konstrukcí přicházejících do styku se zemí je možno docílit výrazného zlepšení stavu vlhkosti, ale pro úplné vysušení obvodového zdiva zapuštěného v terénu je nutné vložit svislou hydroizolaci (tam kde není provedena nebo není funkční), případně opatřenou drenáží.

Životnost a cena

Díky malému opotřebení přístroje se předpokládá jeho životnost 70-150 let. Tedy žádný zásah do stavby, desítky let dlouhá životnost – a cena vysušování například rodinného domku již od 37 400,- Kč! To vše řadí tento postup k nejhospodárnějším vysoušecím metodám.

Bezplatný servis

Vzhledem k tomu, že se v téměř žádném objektu nevyskytuje pouze vzlínající kapilární vlhkost, je nutné navrhnout komplexní sanační zákrok. Proto odborníci firmy AQUAPOL navštíví každý objekt a provedou BEZPLATNĚ vlhkostní průzkum a následně rovněž bezplatně komplexní návrh všech hlavních a všech doplňkových sanačních opatření. Spolupráce s mnoha stavebními firmami zajišťuje investorovi komplexní řešení, které je možno nazvat SANACE NA KLÍČ.

Reference

Mezi objekty vysušené touto šetrnou technologií lze zařadit např. budovu Parlamentu v Budapešti, zámek v Reitenau-Steiermark, muzeum Haydna, kostel v Bechyni, budovu televize NOVA a tisíce dalších nejen historických objektů, ale i rodinných domů, chalup, administrativních budov a podobně v celé Evropě. Za jedinečné řešení tohoto základního problému, zhoubného pro staré objekty, byl systém AQUAPOLr v Evropě mnohokrát vyznamenán a oceněn. Mezi nejdůležitější ocenění patří: EUROPATENT číslo 0688383; zkušební zpráva TÜV číslo P9892097 E01; ocenění hygienika ČR HEM3414-12.3-8791/98; ocenění HTBLVA-Villach; Velká cena FOR ARCH 93 (Praha); KAPLANOVA MEDAILE 1995 (Vídeň); Čestná cena od ministerstva vědy 1995 (Vídeň); Cena za inovace od spolkové Země Dolní Rakousy 1995; Čestná medaile na veletrhu IENA 1997; ORF – příloha k Thema Spezial “Auf der Spur des Wasserrätsels” 199; Diplom za 1. nejlepší výrobek či materiál na výstavě STAVITEL 1998.

Obchodní zastoupení

BRNO: 0504-41 04 23 * KUTNÁ HORA: 032751 48 28 * DĚČÍN: 0412-517053 * PLZEŇ: 019-285 870, 7738 791 * KARLOVY VARY: 017-3116 220 * ČESKÁ LÍPA: 0603236 675 * NÁCHOD: 0441-482650,483 250 * LUHAČOVICE: 0603- 7138035 * ČESKÁ TŘEBOVÁ: 0465-53 22 23

Kontakt a informace: AQUAPOL spol. s r.o., Tábor, Příběnická 1105, 390 01, tel./fax:0361-253196, 253887, e-mail: aquapol@aquapol.cz * Internet: http://www.aquapol.cz.

INTELIGENTNÍ TECHNOLOGIE VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA