Inkontinence – řešení existují

Rubrika: Zdraví

Inkontinence řešení existují

Únik moči je logicky pro ženy velmi stresující záležitostí. Mnoho z nich raději o svých problémech nemluví a s daným stavem se prostě smíří. Jenže to je veliká chyba!

Inkontinencí moči je označován stav, při němž člověk není schopen sám vědomě regulovat odchod moči. Tento problém se týká mnoha žen. Dnes již existuje dostatek možností, jak jej řešit. Žena ale musí najít nejprve odvahu udělat první krok, tedy svěřit se odborníkovi, který její stav posoudí a navrhne, jak dál. Nejhorší ze všeho je potíže tajit a radši omezovat společenský život a další aktivity.

Různé typy jedné potíže

Ženy mohou trpět několika různými druhy močové inkontinence. Právě proto je z hle úspěšné léčby nutná konzultace s odborníkem – urologem či urogynekologem, který určí typ onemocnění a navrhne odpovídající léčbu.
Rozlišují se tyto hlavní typy: stresová, urgentní a smíšená inkontinence moči a inkontinence z přeplnění. Nejčastěji se u žen v jakémkoli věku vyskytuje stresová inkontinence. Kromě výše jmenovaných existuje ještě například funkční či přechodná inkontinence.

Stresová inkontinence

Jde o bezděčný únik moči při náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku, čímž se zvýší také tlak na močový měchýř. Dochází k tomu nejčastěji při kašli, kýchnutí, smíchu, cvičení, zvednutí něčeho těžkého, při změně polohy těla apod. Tato forma inkontinence vzniká velmi často po těhotenství, po porodu a menopauze, zhoršuje se před menstruací. Je velmi dobře léčitelná.

Urgentní inkontinence

Druhá nejčastější forma nechtěného úniku moči se projevuje náhlým intenzivním nucením na močení, pak nastává většinou větší únik moči. Žena se budí také v noci silnou potřebou jít na záchod. Často její běžný den vyplňují obavy, že to na toaletu nestihne. Typické pro tento druh inkontinence je náhlé a neovladatelné nucení na močení. Příčinou bývají infekce dolních močových cest, zúžení či výchlipka močové trubice, nádory měchýře, močové kameny, cukrovka, Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba apod. Na vině mohou být také některé léky. Urgentní inkontinence trápí většinou starší ženy, jejichž měchýř je nestabilní či příliš aktivní.
Stresová a urgentní inkontinence se často vyskytují společně. Příznaky obou předchozích typů inkontinence se kombinují.

Inkontinence z přeplnění

Objevuje se v případě, kdy nelze močový měchýř úplně vyprázdnit. Příčinou může být nervová porucha, oslabené svaly měchýře či nějaká překážka v močové trubici – moč pak nemůže volně odtékat. Tento typ inkontinence vzniká vždy, když je močový měchýř plný. Pak často propouští moč. Vyskytuje se jen výjimečně.

Kouzelná páska

Jednou z metod, které při řešení inkontinence opravdu pomáhají, je chirurgické zavede speciální beznapěťové polypropylenové pásky, která uvolněné močové trubici poskytne trvalou oporu, čímž se obnoví schopnost udržet moč. Páska je ze zvláštního materiálu, díky kterému se velmi lehce stane součástí tkání a těla vůbec. Tento opravdu účinný a miniinvazivní zákrok se provádí v lokální anestézii, trvá jen krátce a hojení i rekonvalescence jsou velmi rychlé. Některé průzkumy uvádějí, že 98 % žen léčených touto chirurgickou metodou je sedm let po operaci buď zcela bez potíží, nebo jsou jejich obtíže výrazně menší.
Další z mnoha možných chirurgických metod je posunutí měchýře výše, zpět k obvyklé pozici – při stresové inkontinenci tento orgán totiž často poklesne směrem dolů.

Cvičení pomáhá

Inkontinence řešení existují

Základem při boji s inkontinencí je speciální cvičení vedoucí k zesílení svalstva pánevného dna. Takovéto cviky ale pomáhají jen tehdy, nejsou-li tyto svaly ochablé již příliš. Díky soustavě cviků se zvyšuje klidový uzavírací tlak v močové trubici a zlepšuje se také stav svalů pánevního dna při kašli, smíchu, kýchání atp.

Pokud má žena pevnou vůli a vydrží cvičit tak, jak doporučí odborník, je zlepšení jasně patrné. Procvičovat svalstvo pánevního dna lze i tzv. vaginálními kužely umístěnými v pochvě. Pokud žena v pohodě udrží určitou velikost, postupně se mění za těžší, a tím se trénují výše uvedené svaly. Příznivé výsledky této metody jsou zhruba v 50 % případů.

Další možnosti léčby

Zmiňme alespoň krátce další metody, které mohou pomoci ženám ke kontinenci. Jednou z nich je elektrostimulace. Povzbuzují se hlavně nervosvalové struktury pánevního dna, a to za pomoci poševně umístěné elektrostimulační sondy. Stabilizují se hyperaktivní svaly a stimulují se kontrakce svalů močové trubice. Efekt hlavně při léčbě stresové inkontinence se projeví asi u 60 % případů.
Močení v pravidelných časových intervalech a trénink měchýře jsou zase techniky vhodné pro inkontinenci z přeplnění.
Vaginální pesary pomáhají u stresové inkontinence upravit případné změněné anatomické poměry. Používají se hlavně provizorně v době čekání na operaci nebo tam, kde se chirurgické řešení nedoporučuje.
Implantáty ve formě kolagenu, tuku z těla pacienta či teflonu se aplikují okolo močové trubice, která se tak snadněji uzavírá. Jde ale o dočasné řešení, po vstřebání se vše musí opakovat.

Léky jen pro někoho

Léčba léky může být u některých žen (např. u těch v menopauze) celkem úspěšná. Nejčastěji se dodávají estrogeny, které podporují normální funkci svalů zapojených do močení. Další léky tlumí kontrakce hyperaktivního měchýře, jiné uvolňují svaly, což vede k dokonalejšímu vyprázdnění měchýře během močení. Některé léky posilují svaly měchýře a močové trubice, aby se zabránilo přetečení. Většinu léků se ale nedoporučuje užívat dlouhodobě.

TEXT: HELENA NOVOTNÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Inkontinence – řešení existují