U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

INJEKTÁŽ ZDIVA PROTI KAPILÁRNÍ VLHKOSTI

Kategorie: Hospodaření | Autor:

Injektážní metody proti vzlínající vlhkosti je nutné považovat za dodatečnou izolační clonu zamezující vzlínání vlhkosti porézní strukturou zdiva, která není parozábranou. Pro injektáž se používají jedno nebo vícesložkové směsi s kompo-nenty upravujícími smáčivost nebo vytvrzení prostředku, případně s přídavkem fungicidu. Injektážní prostředek způsobí ve zdivu:

– utěsnění kapilár (používají se prostředky na bázi parafínu, epoxidových a polyuretanových pryskyřic),

– zúžení kapilár (používají se prostředky na bázi akrylátů, silikátů a vodou ředitelných epoxidových pryskyřic),

– zúžení a hydrofobizaci kapilár (prostředky na bázi silikonů – silikonáty, silikonové mikro-emulze, silany, siloxany).

Beztlakovou injektáží se aplikují do zdiva nízkoviskózní injektážní prostředky. Šíří se kapilární nasákavostí přes injektážní vrty z nádob, zásobníků nebo vstřikováním. Osová vzdálenost vrtů se doporučuje 100 – 125 mm. Jejich sklon upřesňuje použitá technologie. Poměrně malá rozteč vrtů umožňuje jejich menší průměr, např. 20 – 25 mm.

Beztlakovou injektáž, např. prostředkem INJEKTOL, je možné provádět i svépo-mocně podle technologických postupů výrobce. Cena injektážního prostředku pro vytvoření izolační clony ve zdivu vychází na zhruba 950 Kč (vč. DPH) na 1 m2 půdorysu.

U metody tlakové injektáže se do zdiva aplikuje injektážní prostředek nízkotlakou metodou (tlak < 10 bar, 1 bar = 105 Pa) za použití speciálních čerpadel.

Injektážní vrty se dělají v osové vzdálenosti 100 – 125 mm o průměru 10 – 20 mm podle použitého pakrového systému, který utěsňuje ústí vrtu pro tlakovou aplikaci. Tlaková injektáž se s výhodou používá u zdiva s velmi vysokou vlhkostí a pro aplikaci méně viskózních prostředků.

Při používání injektážních metod má na technologii injektáže, spotřebu injektážního prostředku a samotnou účinnost velký vliv skladba zdiva, a to hlavně z hlediska stejnorodosti, přítomnosti dutých prostor a druhu zdicího materiálu.

Za tlakovou injektáž se platí 2 500 – 4 000 Kč/m2 půdorysu (+ DPH).

S vidiořetězovou pilou lze podřezat cihelné zdivo

Při tlakové injektáži (systém Zwiger) se nenadělá téměř žádný nepořádek

INJEKTÁŽ ZDIVA PROTI KAPILÁRNÍ VLHKOSTI