Hmoty pro vyrovnávání podlah

Samonivelační stěrky jsou skvělým řešením pro vyrovnání povrchu, na který přijde nová podlahová krytina. Rychle a bez větší námahy můžeme vytvořit dokonale rovný podklad.

Vyrovnání nerovností je žádoucí zejména pro moderní podlahové krytiny typu dřevěných či plastových desek plovoucích podlah, ale i pod parkety, pásy z PVC a keramickou dlažbu. Nerovnosti či jakékoli narušení podkladového betonu může způsobit poškození podlahové krytiny.

Tuhne rychle

Pro rekonstrukci opotřebovaného (zpravidla betonového) podkladu jsou vhodné výrobky stavební chemie, které najdeme v kategorii nivelačních či samonivelačních hmot nebo stěrek. Obecně je samonivelační stěrka paropropustnou hmotou s krátkým časem tuhnutí. Po vylití na podklad vytvoří souvislou hladkou plochu, na niž je možné pokládat různé typy podlahových krytin. Vystěrkovaný a nátěrem opatřený povrch může sloužit rovněž jako finální pochozí vrstva či podklad pod koberec.
Normy charakterizují stěrku jako materiál s maximální velikostí zrna do 0,6 mm, výjimečně do 1,2 mm. Stěrka se nanáší v tloušťkách 4 až 8 mm, výjimečně do 15 mm. Potěr je materiál s maximální velikostí zrna do 4 mm, výjimečně do 8 mm. Aplikuje se nejčastěji v tloušťkách 15 až 60 mm.

Hmota se po napenetrované ploše nejprve rozprostře zubovou stěrkou (Knauf)

Práce se stěrkami

Stěrku vyberte požadovaného účelu (viz tabulka) a pro správný odhad spotřeby tohoto materiálu nakupujte podle rozměrů upravované plochy.
Podklad před nanášením stěrky opatřete penetračním nátěrem. Vždy je žádoucí volit penetraci podle doporučení výrobce stěrky, kterou hodláte použít. U nenasákavých materiálů se místo penetrace použije spojovací (adhezní) můstek. Oba typy nátěrů sjednotí a sníží nasákavost podkladu zvýší kvalitu spojení velmi tenké vrstvy stěrky se stávající podlahou.
Stěrka se nanáší, dokud je penetrační nátěr ještě mírně vlhký. Sypkou směs nejprve podle návodu smícháme s předepsaným množstvím vody. Chcete-li docílit požadovaných vlastností stěrkové hmoty, dodržujte předepsaná množství přesně, jinak hrozí praskání a drolení povrchu.
Připravenou hmotu je nutné poměrně rychle rozlít a rozprostřít po celé vyrovnávané ploše. Tloušťka vrstvy se pohybuje od 0,5 po 5 cm podle míry poškození a požadovaného vyrovnávání podlahy. Myslete na to, že rozlévání a vyrovnávání hmoty se dělá směrem od oken ke dveřím. Hmota se rozprostře po ploše pomocí zubové stěrky a hned poté se dorovnává pomocí „ježka“, což je speciální ostnatý váleček, který slouží i k potřebnému provzdušnění hmoty. Seženete ho ve stavebninách či v hobbymarketech v odděleních, kde se prodávají i samonivelační hmoty.

ROZDĚLENÍ STĚREK

  • Podkladní: vyrovnávací, pod podlahové krytiny, pod finální stěrky
  • Finální: pro přímé vyrovnání podkladů
  • Speciální: na podlahové topení, rychle tuhnoucí, vyztužené vlákny

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Uložit

Hmoty pro vyrovnávání podlah