U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Fašank v cípu Slovácka

Kategorie: Návštěva | Autor: Lenka Kolářová

Strání, kam vás chceme pozvat na únorový fašank, se nachází v jihovýchodním cípu Zlínského kraje na hranici se Slovenskou republikou. Obec leží v hlubokém údolí CHKO Bílé Karpaty a je rozdělena na dvě části – Strání a Květnou. Ty tvoří jeden celek, v němž žije téměř čtyři tisíce obyvatel.

První písemné zmínky o osídlení jsou z počátku 14. století, kdy zde stávala tvrz, jíž název daly patrně okolní stráně, mezi nimiž se vesnice nachází. Z jiných archivních materiálů je také známo, že tudy v 11. a počátkem 12. století vedla důležitá cesta do Uher. Za husitských válek byla tvrz zbořena a Strání pokleslo na ves. Od počátku 17. století patřilo Strání Lichtensteinům.

Ve sklárně se dodnes fouká

Koncem 18. století byla díky velkým zásobám bukového dřeva v části Květná založena sklárna, která se dodnes řadí k nejstarším v republice. Prohlédnout a nakoupit zde můžete ručně foukané sklo a skleněné výrobky, které se dekorují různými technikami: leptáním, malováním barvami i zlatem, broušením, matováním, dekorační technikou giloš a panto. Dominantou obce a zároveň kulturní památkou je kostel Povýšení sv. Kříže, který byl postaven a vysvěcen v r. 1911, dále Zámeček z r. 1592, bývalé lovecké sídlo Lichtensteinů. K dalším památkám se řadí „Štrbákovec“ – dům lidové architektury, socha Jana Křtitele, která byla přivezena r. 1792 z italského Janova, a památkově chráněné stodoly.

Ideální na dovolenou

Okolní krajina Bílých Karpat, které byly světovou organizací UNESCO vyhlášeny za biosférickou rezervaci, upoutá především loukami s množstvím orchidejí a hlubokými listnatými lesy. Přírodní dominantou je nejvyšší vrchol Bílých Karpat – Velká Javořina, která je spolu s blízkým Velkým Lopeníkem místem dalekého rozhledu. Pod ní se nachází pralesní rezervace.

   V kraji Bílých Karpat jsou ideální podmínky pro turistiku, využít lze chatovou oblast rybníku Žabka, nenáročnou naučnou stezku Květná, dlouhou bezmála 7 km, areál DTJ s tenisovými kurty, multifunkčním hřištěm a fitcentrem. V zimních měsících je v provozu vlek ve Štrbáni.

Přijeďte na slavnosti

V současné době je Strání známé především fašankovým festivalem. Ten probíhá vždy na přelomu února a března a je největší přehlídkou masopustních tradic v České republice. Festival plný hudby, tance a dobrého jídla začíná vždy v pátek, pět dnů před Popeleční středou a vrcholí v úterý masopustní obchůzkou, při které tančí „fašančáré“ všech věkových kategorií originální mečový tanec „Pod šable“. Večer za doprovodu cimbálu pak slavnosti končí pochováním basy. Divácky atraktivní je nejen program národopisných souborů, ale i další doprovodné akce – jako jsou ukázky místních řemesel či zabijačkové hody.

   Oblíbeným je i srpnový Festival dechových hudeb „Pod Javorinů“ a v polovině září tradiční straňanské hody. Obec se ale podílí i na akcích, při kterých se setkávají Češi se svými nejbližšími sousedy. První z nich jsou červencové Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, druhou je Silvestr. Poslední den v roce oslavují stovky příznivců přechodem Bílých Karpat s výstupem na Velkou Javořinu, který vrcholí na náměstí ve Strání. Tady se zapálí Vatra přátelství a zpívá česko-slovenská hymna.

   Loni měl premiéru listopadový Lucerničkový průvod. Se svými světýlky se slétlo množství broučínků a berušek s doprovodem rodičů či učitelek. Možná že to byl začátek nové tradice. V tomto čase vás ale zveme na fašank. Přijeďte se podívat!

Veškeré informace o dění v obci lze získat na: www.strani.cz, www.infomorava.cz nebo v místním informačním centru: telefon, fax 572 695 240, e-mail: mic@strani.cz

Popisy k obrázkům

Zimní poetika slovácké obce

Původní lidová architektura je pod ochranou památkářů

Letošní fašank se koná od 24. do 28. února

Fašankový průvod je přehlídkou všech zúčastněných

Autor fotografií: FOTO BARBORA KUBÍČKOVÁ, ANTONÍN BRUŠTÍK

Fašank v cípu Slovácka