U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ENERGIÍ, KTERÉ ČASTO PŘEHLÍŽÍME

Kategorie: Dům a úspory energie | Autor:

Na to, abyste bydleli úsporně, už jste správně mysleli v době výstavby vašeho domu. Byla by však chyba myslet si, že tímto končí a více už udělat nemůžete. Šetřit můžeme dále, každou hodinu, každý den. Kolik? To už záleží na našich znalostech a především důslednosti. Výborné však je, že velká většina úspor v rámci každodenního provozu našeho domova nevyžaduje prakticky žádné, nebo skutečně jen malé investice.

Možná se vám zdá, že jste už skutečně všechny možnosti úspor vyčerpali. Často se ale stává, že se soustředíme pouze na některé oblasti a jiné, třeba I větší úspory, nám utíkají. Některá opatření se vám mohou na první pohled zdát jako málo významná, ale právě jejich největší předností bývá četnost těchto úkonů. A tak šetříte sice zdánlivě po troškách, ale ve výsledku se řada drobných úspor sečte do zajímavé finanční částky, která nikdy nemusela kvůli plýtvání energiemi opustit váš účet nebo peněženku. Při všech změnách, které se rozhodnete uskutečnit, platí základní podmínka zachování nebo zlepšení vašeho současného komfortu bydlení.

ÚSPORY S KONKRÉTNÍMI ČÍSLY

Pro naše současné domácnosti je charakteristické používání mnoha domácích spotřebičů. Právě u nich bychom mohli začít s hledáním potenciálních úspor. Kolik tedy lze ušetit? Někteří možná namítnou, že teoretické výpočty jsou sice hezké, ale reálný provoz domácností se od nich může značně lišit. Také to byl jeden z důvodů, který vedl společnost PRE k realizaci projektu, jenž postavil úspory elektrické energie v domácnostech do zcela konrkétní roviny. Projekt byl nazván Pražákovi a bylo do něj zapojeno několik zcela konkrétních rodin. Nejprve byly seznámeny s možnostmi úspor a ekonomickým chováním a pak už se jen těmito zásadami řídily. Prokázané úspory se ve vícečetných rodinách s dětmi pohybovaly v částkách několika tisíc korun při celoročním vyúčtování. Jedna z rodin pouze těmito opatřeními dosáhla až třetinového snížení účtu za elektrickou energii. Celkově se rodinám podařilo snížit spotřebu o 25 – 31 %.

SPOTŘEBU SI MŮŽETE ZMĚŘIT SAMI

Poradenské středisko PRE a obchody Datart nabízejí bezplatné zapůjčení přístroje, kterým si může každý sám doma změřit, jakou energetickou náročnosti jeho elektrospotřebiče vykazují. Měřicím přístrojem je možné změřit nejen spotřebu, ale i proud, napětí, dobu provozu spotřebiče, minimální a maximální příkon apod. Přístroj také vyhodnocuje finanční náklady na spotřebovanou energii.

   Přesnost měřícího přístroje není úředně ověřena a garantována, jako je tomu například u elektroměru, avšak jejich orientační údaje zjištění spotřeby jsou jistě důležité a v mnoha případech I překvapivé. Podrobnější informace o orientační spotřebě běžně používaných spotřebičů a doporučené době měření naleznete na internetových stránkách Energetického poradce PRE.

STAND-BY SPOTŘEBA SE POSTUPNĚ NASČÍTÁ

Pohotovostní „stand-by“ režimu našich elektrických spotřebičů považujeme za naprostou samozřejmost. Pokud se po svém domově rozhlédnete, zkuste červené kontrolky, hovořící o pohotovostním režimu spotřebiče, sami spočítat. Stand-by spotřeba není nikterak závratná, ale u některých zejména starších přístrojů může dosahovat až 20 W. Moderní přístroje většinou udržují spotřebu na úrovni jednotek watt, přesto je I tato spotřeba z dlouhodobého pohledu zbytečný výdaj. Spotřeba 1 W se v ročním vyúčtování promítne částkou několika set a v případě starých spotřebičů i několika tisíc korun. Není potřeba přímo vypojovat spotřebiče ze sítě, řešením může být prodlužovačka s vypínačem pro více přístrojů současně.

MÁTE POD KONTROLOU I OBĚHOVÁ ČERPADLA?

Využitím energeticky nejúspornějších oběhových čerpadel lze snížit spotřebu elektřiny průměrné domácnosti až o desetinu. Tyto informace vyplynuly ze studie evropského sdružení výrobců čerpadel Europump. Pro tyto výsledky stačí nahrazení starých čerpadel (většinou třída D a horší) za úsporná (třída A). Energeticky úsporná čerpadla jsou zhruba třikrát efektivnější. „Kdyby mělo každé čerpadlo ukazatel spotřeby nebo aspoň viditelný štítek, tak by si toho lidé snáze všimli. Podle výzkumů v tom případě provedou výměnu dvě třetiny lidí,“ říká generální ředitel společnosti Grundfos Petr Jelínek. Právě tento největší výrobce čerpadel na světě nyní nabízí novinku – čerpadlo Alpha2, které má viditelný ukazatel spotřeby.

   Jak zjistíte energetickou náročnost vašeho čerpadla? Energetická třída je uvedena přímo na těle čerpadla, konkrétní spotřebu naleznete i v provozně montážním předpise či na obalu krabice.

KUDY UTÍKÁ NEJVÍCE PENĚZ?

Spotřebiče typu televizor, DVD, video, hi-fi, set-top box a další zapojte přes prodlužovací kabel s více zásuvkami a vypínačem. Tak budete moci všechnu elektroniku vypnout najednou a ušetřit tak zhruba 1000 Kč ročně za režim stand-by spotřeby, ve kterém spotřebiče běžně necháváme.

Obdobným postupem u PC a tiskárny ušetříme od 400 Kč ročně

   Některá energetická centra vám zdarma zapůjčí přístroje na snadné změření energetické náročnosti vašich spotřebičů. Podle výsledků se rozhodněte pro pořadí výměny

   Moderní LCD televize mají až o 40 % nižší spotřebu než televize s klasickou obrazovkou

Zdroj: společnosti PRE

Popisy k obrázkům

Při hledání úspor nepřehlížejme ani zdánlivé maličkosti, jaké představují například spotřebiče, stále zapojené v pohotovostním režimu.

Větrání – otevírání oken patří mezi zcela samozřejmé činnosti, nad kterými zdálnivě není třeba přemýšlet. Větrat bychom měli ale jen 2 – 5 krát za den, krátce a intezivně, zhruba po dobu 10 – 15 minut. Po tuto dobu by měla být topidla vypnuta. Peníze z peněženky vám ubírají i dlouhé závěsy na oknech a kryty topení.

Autor fotografií: Foto Inpro CZ

ENERGIÍ, KTERÉ ČASTO PŘEHLÍŽÍME